ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України "Про державну
підтримку сільського господарства України"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" ( 1877-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 49, ст. 527) такі зміни:

1. У статті 3:

1) у пункті 3.1 друге речення виключити;

2) у другому реченні пункту 3.2 слова "крім випадків тимчасового адміністративного регулювання цін, визначених у статті 8 цього Закону" виключити.

2. У підпункті "б" підпункту 6.3.1 пункту 6.3 статті 6 слова та цифри "до 1 січня 2009 року -" виключити.

3. Підпункти "г" та "ґ" пункту 8.6 та пункт 8.8 статті 8 виключити.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Законом внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо:

а) перегляду ставок ввізного мита на сільськогосподарську продукцію з метою створення конкурентного середовища на внутрішньому ринку, дотримуючись при цьому умов угод вступу України до СОТ;

б) удосконалення механізму державної підтримки сільського господарства України з метою гармонізації його з умовами та механізмами підтримки аграрного сектору економіки, що діють у країнах ЄС - членах СОТ.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 30 листопада 2006 року
N 401-V