Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 30 серпня 1999 р. N 1601
Київ

Про порядок видачі посвідчення і вручення
нагрудного знака "Ветеран військової служби"

( Про поширення дії додатково див. Постанову КМ
N 742 від 01.06.20
02 )

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1402 від 04.09.20
03
N 726 від 25.05.20
06
N 1658 від 29.11.20
06 )

Відповідно до статті 10 Закону України "Про статус ветеранів військової служби та їх соціальний захист" ( 203/98-ВР ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок видачі посвідчення і вручення нагрудного знака "Ветеран військової служби", зразок та опис посвідчення "Ветеран військової служби", зразок та опис нагрудного знака "Ветеран військової служби", що додаються.

2. Установити, що виготовлення бланків посвідчень і нагрудних знаків "Ветеран військової служби" здійснюється на замовлення Міністерства оборони з урахуванням чисельності ветеранів військової служби Збройних Сил, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Державної спеціальної служби транспорту, внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ, Державної прикордонної служби, військ Цивільної оборони, Національної гвардії та Управління державної охорони. ( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1402 від 04.09.2003, N 726 від 25.05.2006, N 1658 від 29.11.2006 )

3. Міністерству фінансів забезпечити фінансування витрат, пов'язаних з виготовленням бланків посвідчень та нагрудних знаків "Ветеран військової служби" в межах видатків, передбачених у державному бюджеті на утримання Збройних Сил, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Державної спеціальної служби транспорту, внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ, Державної прикордонної служби, військ Цивільної оборони, Національної гвардії та Управління державної охорони. ( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1402 від 04.09.2003, N 726 від 25.05.2006, N 1658 від 29.11.2006 )

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 серпня 1999 р. N 1601

Порядок
видачі посвідчення і вручення нагрудного знака
"Ветеран військової служби"

( Дію Порядку поширено на видачу посвідчення і вручення
нагрудного знака "Ветеран органів внутрішніх справ"
згідно з Постановою КМ N 742
від 01.06.2002 )

1. Посвідчення та нагрудні знаки "Ветеран військової служби" видаються (вручаються) особам, які набули статусу ветеранів військової служби відповідно до Закону України "Про статус ветеранів військової служби та їх соціальний захист" ( 203/98-ВР ).

2. Посвідчення "Ветеран військової служби" є документом, що підтверджує статус ветерана військової служби і його право на отримання відповідних пільг згідно із Законом України "Про статус ветеранів військової служби та їх соціальний захист", іншими актами законодавства.

3. Підставою для видачі посвідчення і вручення нагрудного знака "Ветеран військової служби" є один з таких документів:

наказ про звільнення з військової служби в запас або у відставку;

довідка медико-соціальної експертної комісії про встановлення інвалідності I чи II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з виконанням обов'язків військової служби;

посвідчення про нагородження медаллю "Ветеран Вооруженных Сил СССР".

4. Посвідчення та нагрудний знак "Ветеран військової служби" вручаються ветеранові військової служби або за його дорученням рідним чи іншим особам військовими комісаріатами та органами пенсійного забезпечення Адміністрації Держприкордонслужби, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, МВС, Управління державної охорони за місцем проживання ветерана, за що одержувач посвідчення та нагрудного знака розписується у відповідному обліковому документі. Бланки посвідчень є документами суворого обліку та звітності. ( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1402 від 04.09.2003, N 726 від 25.05.2006 )

5. Під час заповнення посвідчення написи "ким видано", "Прізвище, Ім'я, По батькові" робляться без скорочень. Дата видачі позначається цифрами та словами. Записи у посвідченні завіряються підписом керівника органу, що видав посвідчення. Його підпис, а також особистий підпис і фотокартка ветерана військової служби скріплюються гербовими печатками.

6. Якщо посвідчення стало непридатним або було втрачене, за заявою ветерана військової служби видається нове посвідчення відповідно до цього порядку.

7. Нагрудний знак "Ветеран військової служби" носиться на правому боці грудей, а при носінні разом з іншими нагородами розміщується вище від них, після знака "Ветеран війни".

8. Посвідчення і нагрудний знак видаються безкоштовно.

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 серпня 1999 р. N 1601

               ЗРАЗОК
посвідчення "Ветеран військової служби"

             (Лицьовий бік)

------------------------------------------------------------------
| | УКРАЇНА |
| | |
| | П О С В І Д Ч Е Н Н Я |
| | |
| | "ВЕТЕРАН ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ"|
------------------------------------------------------------------

             (Внутрішній бік)

------------------------------------------------------------------
|_______________________________ |Пред'явник цього посвідчення |
|________(ким видано)___________ | має право на пільги, |
| | встановлені законодавством |
|ПОСВІДЧЕННЯ серія__N___________ | України для ветеранів |
| | військової служби |
|-------- Прізвище______________ | |
|| Фото | | ПОСВІДЧЕННЯ БЕЗТЕРМІНОВЕ |
||3 x 4 | Ім'я__________________ | І ДІЙСНЕ НА ВСІЙ ТЕРИТОРІЇ |
|| | | УКРАЇНИ |
|-------- По батькові __________ | |
| |Дата видачі "___"________ ___р.|
| МП | |
| |МП |
| Особистий |_______________________________|
| підпис _______________ | (підпис керівника установи, |
| | військового комісара) |
------------------------------------------------------------------

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 серпня 1999 р. N 1601

Опис
посвідчення "Ветеран військової служби"

Посвідчення "Ветеран військової служби" являє собою розгорнуту книжечку розміром 70 х 200 міліметрів у твердій обкладинці, обтягнутій ледерином малинового кольору.

На лицьовому боці посвідчення виконано написи: зверху - "УКРАЇНА", посередині - "ПОСВІДЧЕННЯ", нижче - "ВЕТЕРАН ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ".

На лівому внутрішньому боці посвідчення зверху два рядки, куди записується назва органу, що видав посвідчення. Нижче міститься напис:

"ПОСВІДЧЕННЯ серія___N___________".

Посередині правої частини лівого внутрішнього боку посвідчення три рядки із словами "Прізвище", "Ім'я", "По батькові", які заповнюються відповідними даними власника посвідчення.

У нижній лівій частині лівого внутрішнього боку міститься фотокартка ветерана військової служби розміром 30 х 40 міліметрів. Праворуч від фотокартки ставиться його особистий підпис, який скріплюється гербовою печаткою.

На правому внутрішньому боці посвідчення зверху напис: "Пред'явник цього посвідчення має право на пільги, встановлені законодавством України для ветеранів військової служби"; посередині - "ПОСВІДЧЕННЯ БЕЗТЕРМІНОВЕ I ДІЙСНЕ НА ВСІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ", нижче -

"Дата видачі "___" ________ ____ р.".

Внизу правого внутрішнього боку ставиться скріплений гербовою печаткою підпис керівника органу, що видав посвідчення.

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 серпня 1999 р. N 1601

Зразок
нагрудного знака "Ветеран військової служби"

(Лицьовий бік)

Графічне зображення

(Зворотний бік)

Графічне зображення

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 серпня 1999 р. N 1601

Опис
нагрудного знака "Ветеран військової служби"

1. Нагрудний знак виготовляється із мідно-нікелевого сплаву світлосірого кольору і має форму правильного кола діаметром 33 міліметри, завтовшки - 2,4 міліметра.

На лицьовому боці за периметром виконано напис: "ВЕТЕРАН ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ" (розмір літер - 2 міліметри).

Посередині - рельєфне зображення малого Державного Герба України розміром 20 х 25 міліметрів (на щиті синього кольору з жовтими кантами - жовтий тризуб).

Зверху малого Державного Герба України виконано напис: "УКРАЇНА" (розмір літер - 3 міліметри).

По обидва боки малого Державного Герба України розміщено дві горизонтальні смуги прямокутної форми завширшки 7 міліметрів кожна, верхня - синього, а нижня - жовтого кольорів. Лінія, що розділяє ці смуги, міститься посередині малого Державного Герба України. Верхня лінія верхньої смуги торкається краю знака.

На зворотному боці знака залежно від виду військових формувань розміщено відповідні написи: "Збройні Сили України", "Служба безпеки України", "Служба зовнішньої розвідки", "Державна спеціальна служба транспорту", "Внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України", "Державна прикордонна служба України", "Війська Цивільної оборони України", "Національна гвардія України", "Управління державної охорони України". ( Абзац шостий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1402 від 04.09.2003, N 726 від 25.05.2006, N 1658 від 29.11.2006 )

На краях знака з лицьового та зворотного боків - бортики заввишки 1 міліметр.

Усі написи на нагрудному знаку опуклі.

2. Нагрудний знак за допомогою вушка і кільця з'єднується з прямокутною колодкою, виготовленою з мідно-нікелевого сплаву, яка покрита емаллю таких кольорів:

малинового - для Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту, Внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії України та Управління державної охорони України; ( Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1658 від 29.11.2006 )

синього - для Служби безпеки України;

зеленого - для Державної прикордонної служби України; ( Абзац четвертий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1402 від 04.09.2003 )

волошкового - для Служби зовнішньої розвідки; ( Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 726 від 25.05.2006 )

оранжевого - для військ Цивільної оборони України.

Довжина колодки - 33 міліметри, ширина - 15 міліметрів.

Нагрудний знак прикріплюється до одягу за допомогою шпильки, закріпленої горизонтально на зворотному боці колодки.