ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАНДАРТИЗАЦІЇ,
МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ УКРАЇНИ

Затверджено
Наказ Держстандарту України
26.02.1998 N 114

Зміна N 1,
внесена в Державний класифікатор України
ДК 011-
96
"Класифікатор системи позначень одиниць
вимірювання та обліку" (КСПОВО)

Чинна від 01.01.99 р.

------------------------------------------------------------------
|Дирек-| Код| Назва одиниці вимірювання | Умовне | Код |
| тива | | та одиниці обліку | позначення |СОЕИ |
| | | |------------------| |
| | | | україн- | міжна- | |
| | | | ське | родне | |
|------+----+---------------------------+---------+--------+-----|
| 3 |0379|Умовний міліметр водяного | мм | mm H O | - |
| | |стовпчика (1 мм вод.ст. = | вод.ст. | 2 | |
| | | -4 | | | |
| | |= 1х10 ат = 9,80665 Па) | | | |
|------+----+---------------------------+---------+--------+-----|
| 3 |0380|Умовний міліметр ртутного | мм | mm Hg | - |
| | |стовпчика (торр) | рт.ст. | | |
| | |(1 мм рт.ст. = 133,322 Па) | | | |
|------+----+---------------------------+---------+--------+-----|
| 3 |0509|Калорія міжнародна | кал | cal | - |
| | |(= 4,1868 Дж) | мн | IT | |
|------+----+---------------------------+---------+--------+-----|
| 3 |0510|Мегакалорія міжнародна | Мкал | Mcal | - |
| | |(= 1,163 кВт.год) | мн | IT | |
|------+----+---------------------------+---------+--------+-----|
| 3 |0511|Калорія термохімічна | кал | cal | - |
| | |(= 4,184 Дж) | тх | th | |
|------+----+---------------------------+---------+--------+-----|
| В |0724|Ньютон на ампер у | 2 | 2 | - |
| | |квадраті | Н/А | N/A | |
|------+----+---------------------------+---------+--------+-----|
| В |0725|Джоуль на теслу | Дж/Тл | J/T | - |
|------+----+---------------------------+---------+--------+-----|
| В |0916|Цент | цент | cent | - |
| | |(1 цент = 1/1200 окт) | | | |
|------+----+---------------------------+---------+--------+-----|
| В |1310|Джоуль у мінус першому | -1 | -1 | - |
| | |степені на кубічний метр | Дж / | J / | |
| | | | куб.м | cub.m | |
------------------------------------------------------------------

Додаток А

------------------------------------------------------------------
| Директива | Назва | Код |
|-----------+-------------------------------------------+--------|
| С |Стандартний міліметр водяного стовпа | 0379 |
| |(= 9,80665 Па) | |
|-----------+-------------------------------------------+--------|
| С |Стандартний міліметр ртутного стовпа (торр)| 0380 |
| |(= 133,322 Па) | |
|-----------+-------------------------------------------+--------|
| З |Мегакалорія міжнародна (= 1,163 кВт.год) | 0510 |
|-----------+-------------------------------------------+--------|
| В |Джоуль на теслу | 0725 |
|-----------+-------------------------------------------+--------|
| В |Джоуль у мінус першому степені на кубічний | 1310 |
| |метр | |
|-----------+-------------------------------------------+--------|
| В |Ньютон на ампер у квадраті | 0724 |
|-----------+-------------------------------------------+--------|
| В |Умовний міліметр водяного стовпчика | 0379 |
| | -4 | |
| |(1 мм вод.ст. = 1х10 ат = 9,80665 Па) | |
|-----------+-------------------------------------------+--------|
| В |Умовний міліметр ртутного стовпчика (торр) | 0380 |
| |(1 мм рт.ст. = 133,322 Па) | |
|-----------+-------------------------------------------+--------|
| В |Цент (1 цент = 1/1200 окт) | 0916 |
------------------------------------------------------------------

Примітка.

Зміни складені згідно з директивами ДСТУ 3456-96:

"В" - (Внести) - внесення нової позиції ДК ТЕСІ;

"З" - (Змінити) - зміна позиції ДК ТЕСІ;

"С" - (Скасувати) - скасування позиції ДК ТЕСІ.

(ІПС N 2-98)