ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАНДАРТИЗАЦІЇ,
МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ УКРАЇНИ

Затверджено
Наказ Держстандарту України
29.08.2001 N 432

Зміна N 2
до ДК 011-96 Класифікатор системи позначень
одиниць вимірювання та обліку

Чинна від дня опублікування
в інформаційному покажчику
"Стандарти"

Розділ 15

------------------------------------------------------------------
|Директива|Код | Назва одиниці | Умовне позначення |Код СОЕИ|
| | | вимірювання та |-----------------------| |
| | | одиниці обліку | українське |міжнародне| |
|---------+----+----------------+------------+----------+--------|
| В |1532|Кілограм хлорид | | - | - |
| | |холіну |кг C H CINO| | |
| | | | 5 14 | | |
------------------------------------------------------------------

Додаток А

------------------------------------------------------------------
|Директива| Назва | Код | Примітка |
|---------+---------------------------+--------------+-----------|
| В |Кілограм хлорид холіну | 1532 |Стор. 57 |
------------------------------------------------------------------

(ІПС N 8-2001)