ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення зміни до Кодексу
адміністративного судочинства України
щодо початку діяльності апеляційних
адміністративних судів

Верховна Рада України постановляє:

1. В абзаці другому пункту 4 розділу VII "Прикінцеві та перехідні положення" Кодексу адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., NN 35-37, ст. 446; 2006 р., N 1, ст. 16) слова і цифри "1 вересня 2006 року" замінити словами і цифрами "1 липня 2007 року".

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 20 вересня 2006 року
N 160-V