ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

Про порядок складення у Верховній Раді
України присяги суддею Конституційного
Суду України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 4, ст.70 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 73-V від 03.08.20
06 )

Верховна Рада України постановляє:

1. Особа, призначена на посаду судді Конституційного Суду України, складає присягу перед Верховною Радою України.

Складення присяги здійснюється зазначеною особою особисто на пленарному засіданні Верховної Ради України, що проводиться в будинку Верховної Ради України.

2. Питання про складення присяги особою, призначеною на посаду судді Конституційного Суду України, включається до порядку денного сесії Верховної Ради України в установленому порядку без прийняття Верховною Радою України відповідного рішення.

3. Комітет Верховної Ради України з питань правової політики (далі - Комітет) вносить до Верховної Ради України пропозицію про дату, час та процедуру складення присяги особою, призначеною на посаду судді Конституційного Суду України, або про перенесення цього питання, після перевірки наявності чи відсутності обставин, що унеможливлюють вступ цієї особи на посаду судді Конституційного Суду України. Така пропозиція має бути внесена протягом тижня з дня надходження до Комітету матеріалів стосовно призначеної особи відповідно Президентом України чи з'їздом суддів.

У разі неприйняття Комітетом у зазначений термін відповідного рішення або нерозгляду поданих до Комітету відповідних матеріалів, питання про складення присяги включається до порядку денного сесії Верховної Ради України у порядку, передбаченому пунктом 2 цієї Постанови, не пізніше двох тижнів.

4. Особа, призначена на посаду судді Конституційного Суду України Верховною Радою України, складає присягу за наявності висновку Комітету про виконання нею вимог частини другої статті 127 Конституції України ( 254к/96-ВР ). ( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 73-V від 03.08.2006 )

5. Особа, призначена на посаду судді Конституційного Суду України, після її представлення головуючим на засіданні Верховної Ради України, зачитує на трибуні текст присяги, визначений Законом України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ).

У разі, коли на момент складення присяги зазначеною особою від неї надійде заява про відмову від складення присяги або виникнуть інші передбачені законом підстави, що унеможливлюють її вступ на посаду судді Конституційного Суду України, Комітет вносить на розгляд Верховної Ради України відповідну пропозицію.

6. У разі відсутності на пленарному засіданні посадових осіб, присутність яких під час складення присяги особами, призначеними на посаду судді Конституційного Суду України, передбачена законом, складення присяги не проводиться.

7. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН

м. Київ, 14 грудня 2005 року
N 3193-IV