Документ втратив чиннiсть!

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

( Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 4495-VI від 13.03.20
12 )

Про внесення змін до Митного кодексу України

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Митного кодексу України ( 92-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 38-39, ст. 288) такі зміни:

1. Частину першу статті 99 після другого речення доповнити новим реченням такого змісту: "Товари та транспортні засоби гуманітарної допомоги до завершення їх митного оформлення з дозволу відповідного митного органу розміщуються на складах організацій - отримувачів гуманітарної допомоги".

2. Частину першу статті 108 після слів "на складі тимчасового зберігання" доповнити словами "або на складі організації - отримувача гуманітарної допомоги".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 7 лютого 2006 року
N 3397-IV