КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 15 лютого 2006 р. N 144
Київ

Про реалізацію статті 281
Цивільного кодексу України

Відповідно до статті 281 Цивільного кодексу України ( 435-15 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що штучне переривання вагітності, строк якої становить від 12 до 22 тижнів, здійснюється в акредитованих закладах охорони здоров'я на підставах, зазначених у додатку, за висновком комісії, утвореної відповідно Міністерством охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управлінням охорони здоров'я обласної та Севастопольської міської державних адміністрацій і Головним управлінням охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації. Висновок готується згідно із заявою вагітної жінки та відповідними документами.

2. Міністерству охорони здоров'я розробити і затвердити методику штучного переривання вагітності, строк якої становить від 12 до 22 тижнів.

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1993 р. N 926 "Про порядок штучного переривання вагітності від 12 до 28 тижнів" (ЗП України 1994 р., N 4, ст. 75).

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 15 лютого 2006 р. N 144

                             Перелік
підстав, за наявності яких можливе штучне
переривання вагітності, строк якої
становить від 12 до 22 тижнів

----------------------------------------------------------------------
| Рубрики та | Підстава | Форма, стадія, |Умови перенесення|
| підрубрики | | ступінь хвороби | хвороби |
|Міжнародної | | | |
|статистичної| | | |
|класифікації| | | |
| хвороб та | | | |
|споріднених | | | |
| проблем | | | |
| охорони | | | |
| здоров'я | | | |
| (десятий | | | |
| перегляд) | | | |
|--------------------------------------------------------------------|
| Деякі інфекційні та паразитарні хвороби |
|--------------------------------------------------------------------|
|В06 |Краснуха | |перенесена під |
| | | |час вагітності |
|------------+-------------------+-----------------+-----------------|
|В20-В24 |Хвороба, зумовлена |ВІЛ-інфекція | |
| |ВІЛ |IV стадії | |
|------------+-------------------+-----------------+-----------------|
|А15, А16, |Туберкульоз |тяжкі форми: |(крім |
|А18, А19 | |поширена, |туберкульозу |
| | |прогресуюча, |нервової системи |
| | |хіміорезистентна,|та мозкових |
| | |із тяжкими |оболонок у |
| | |ускладненнями |гострій стадії, |
| | | |міліарного |
| | | |туберкульозу) |
|--------------------------------------------------------------------|
| Новоутворення |
|--------------------------------------------------------------------|

|С00-С97     |Злоякісні          |                 |                 |
| |новоутворення | | |
| |будь-якої | | |
| |локалізації | | |
|--------------------------------------------------------------------|
| Хвороби ендокринної системи, розладу харчування |
| та порушення обміну речовин |
|--------------------------------------------------------------------|
|Е10 |Цукровий діабет |тяжка форма |прогресування |
| | | |діабетичної |
| | | |нефропатії |
| | | |(неконтрольована |
| | | |гіпертензія, |
| | | |ниркова |
| | | |недостатність) |
|------------+-------------------+-----------------+-----------------|
|Е21 |Гіперпаратиреоз та |тяжка форма | |
| |інші порушення | | |
| |прищитоподібної | | |
| |залози | | |
|------------+-------------------+-----------------+-----------------|
|Е26 |Гіперальдостеронізм| | |
|------------+-------------------+-----------------+-----------------|
|Е70-Е85 |Народження дітей з |летальні, |пренатальне |
| |підтвердженим |сублетальні |підтвердження |
| |діагнозом спадкових|захворювання, а |діагнозу в плода |
| |захворювань та |також такі, що не|із застосуванням |
| |гетерозиготне |піддаються або |інвазивних |
| |носійство подружжям|важко піддаються |досліджень; |
| |мутантних генів, що|корекції та/або |X-зчеплене |
| |зумовлюють спадкові|супроводжуються |успадкування у |
| |захворювання |тяжкими |разі неможливості|
| | |порушеннями |пренатального |
| | |психічного |підтвердження |
| | |розвитку |діагнозу і |
| | | |встановлення |
| | | |чоловічої статі |
| | | |плода |
|--------------------------------------------------------------------|
| Хвороби крові і кровотворних органів та окремі порушення |
| із залученням імунного механізму |
|--------------------------------------------------------------------|
|D60-D61 |Апластична анемія | | |
|--------------------------------------------------------------------|
| Розлади психіки та поведінки |
|--------------------------------------------------------------------|
|F01 |Судинна деменція | |стійке вираження |
| | | |розладу |
| | | |когнітивних |
| | | |функцій, |
| | | |сприйняття, |
| | | |мислення, |
| | | |емоційно-вольової|
| | | |сфери та |
| | | |соціальної |
| | | |дезадаптації |
|------------+-------------------+-----------------+-----------------|

|F03         |Неуточнена деменція|                 |       -"-       |
|------------+-------------------+-----------------+-----------------|
|F04 |Органічний | | -"- |
| |амнестичний | | |
| |синдром, не | | |
| |спричинений | | |
| |алкоголем чи іншими| | |
| |психоактивними | | |
| |речовинами | | |
|------------+-------------------+-----------------+-----------------|
|F06 |Інші психічні | | -"- |
| |розлади внаслідок | | |
| |ураження чи | | |
| |дисфункції | | |
| |головного мозку або| | |
| |внаслідок | | |
| |соматичної хвороби | | |
|------------+-------------------+-----------------+-----------------|
|F07 |Розлади особистості| | -"- |
| |та поведінки | | |
| |внаслідок хвороби, | | |
| |ушкодження та | | |
| |дисфункції | | |
| |головного мозку | | |
|------------+-------------------+-----------------+-----------------|
|F09 |Неуточнений | | -"- |
| |органічний або | | |
| |симптоматичний | | |
| |психічний розлад | | |
|------------+-------------------+-----------------+-----------------|
|F10-F19 |Розлади психіки та | | -"- |
| |поведінки внаслідок| | |
| |вживання | | |
| |психоактивних | | |
| |речовин | | |
|------------+-------------------+-----------------+-----------------|
|F20 |Шизофренія | | -"- |
|------------+-------------------+-----------------+-----------------|
|F22 |Хронічні маячні | | -"- |
| |розлади | | |
|------------+-------------------+-----------------+-----------------|
|F25 |Шизоафективні | |стійке вираження |
| |розлади | |розладу |
| | | |когнітивних |
| | | |функцій, |
| | | |сприйняття, |
| | | |мислення, |
| | | |емоційно-вольової|
| | | |сфери та |
| | | |соціальної |
| | | |дезадаптації |
|------------+-------------------+-----------------+-----------------|
|F28 |Інші неорганічні | | -"- |
| |психотичні розлади | | |
|------------+-------------------+-----------------+-----------------|

|F29         |Неорганічний       |                 |       -"-       |
| |психоз, неуточнений| | |
|------------+-------------------+-----------------+-----------------|
|F60-F69 |Розлади особистості| |стійке вираження |
| |та поведінки у | |соціальної |
| |зрілому віці | |дезадаптації |
|------------+-------------------+-----------------+-----------------|
|F70-F79 |Розумова | | |
| |відсталість | | |
|--------------------------------------------------------------------|
| Хвороби нервової системи |
|--------------------------------------------------------------------|
|G30 |Хвороба Альцгеймера| |стійке вираження |
| | | |розладу |
| | | |когнітивних |
| | | |функцій, |
| | | |сприйняття, |
| | | |мислення, |
| | | |емоційно-вольової|
| | | |сфери та |
| | | |соціальної |
| | | |дезадаптації |
|------------+-------------------+-----------------+-----------------|
|G37 |Інші демієлінізуючі| | |
| |хвороби центральної| | |
| |нервової системи | | |
|------------+-------------------+-----------------+-----------------|
|G71-G72 |М'язова дистрофія | | |
| |та інші міопатії | | |
|--------------------------------------------------------------------|
| Хвороби системи кровообігу |
|--------------------------------------------------------------------|
|I05-I08, |Вади мітрального, |IV-V стадії | |
|I34-I36 |аортального, | | |
| |тристулкового | | |
| |клапанів | | |
|------------+-------------------+-----------------+-----------------|
|I10-I13 |Гепертензивна |III стадія | |
| |(гіпертонічна) | | |
| |хвороба | | |
|------------+-------------------+-----------------+-----------------|
|I15 |Вторинна |тяжкий ступінь |неконтрольована |
| |гіпертензія | |гіпертензія |
|------------+-------------------+-----------------+-----------------|
|I25 |Хронічна ішемічна | |крім гострих |
| |хвороба серця | |форм, коли |
| | | |показане |
| | | |інтенсивне |
| | | |лікування, |
| | | |включаючи |
| | | |інвазивні |
| | | |втручання |
|------------+-------------------+-----------------+-----------------|
|I27.0 |Первинна легенева | | |
| |гіпертензія | | |
|------------+-------------------+-----------------+-----------------|

|I27.1       |Кіфосколіотична    |тяжка форма      |                 |
| |хвороба серця | | |
|------------+-------------------+-----------------+-----------------|
|I27.9 |Легеневе серце |з серцевою | |
| |(хронічне) БДВ |недостатністю | |
| | |ІІБ-III стадії | |
|------------+-------------------+-----------------+-----------------|
|I31 |Інші хвороби | |відмова вагітної |
| |перикарда | |від хірургічного |
| | | |лікування |
|------------+-------------------+-----------------+-----------------|
|I42.0 |Дилатаційна |з фракцією викиду| |
| |кардіоміопатія |менше 40 | |
| | |відсотків | |
|------------+-------------------+-----------------+-----------------|
|I42.1 |Обструктивна |обструктивна |прогресування |
| |гіпертрофічна |форма |декомпенсації і |
| |кардіоміопатія | |неефективність |
| | | |лікування |
|------------+-------------------+-----------------+-----------------|
|I42.3-I42.9 |Кардіоміопатія |тяжка форма | |
|------------+-------------------+-----------------+-----------------|
|I50 |Серцева |ІІБ-III стадії |незалежно від |
| |недостатність |(IV |основного |
| | |функціональний |діагнозу |
| | |клас) | |
|------------+-------------------+-----------------+-----------------|
|I71 |Аневризма та | |лише одночасно |
| |розшарування аорти | |або після |
| | | |кардіохірургічної|
| | | |операції |
|------------+-------------------+-----------------+-----------------|
|Q20-Q28 |Уроджені вади |з серцевою |неможливість |
| |розвитку системи |недостатністю |хірургічної |
| |кровообігу |ІІБ-III стадії; |корекції при |
| | |з ціанозом; з |прогресуючому |
| | |високою легеневою|погіршенні стану |
| | |гіпертензією |за неефективності|
| | | |здійснюваної |
| | | |терапії |
|--------------------------------------------------------------------|
| Хвороби органів дихання |
|--------------------------------------------------------------------|
|J44.8 |Інша уточнена |III-IV стадії | |
| |хронічна | | |
| |обструктивна | | |
| |легенева хвороба | | |
|------------+-------------------+-----------------+-----------------|
|J96.1 |Хронічна |III ступеня |незалежно від |
| |респіраторна | |основного |
| |недостатність | |діагнозу |
|--------------------------------------------------------------------|
| Хвороби органів травлення |
|--------------------------------------------------------------------|

|К22.2       |Непрохідність      |не піддається    |                 |
| |стравоходу |бужуванню | |
|------------+-------------------+-----------------+-----------------|
|К72.9 |Печінкова | | |
| |недостатність, | | |
| |неуточнена | | |
|------------+-------------------+-----------------+-----------------|
|К74 |Фіброз і цироз | | |
| |печінки | | |
|------------+-------------------+-----------------+-----------------|
|К76.6 |Портальна |у разі | |
| |гіпертензія |рецидивуючих | |
| | |кровотеч з | |
| | |варикозно | |
| | |розширених вен | |
| | |кардії | |
|--------------------------------------------------------------------|
| Хвороби сечостатевої системи |
|--------------------------------------------------------------------|
|N13.0-N13.3 |Гідронефроз |двобічний, єдиної| |
| | |нирки, уроджений | |
|------------+-------------------+-----------------+-----------------|
|N17 |Гостра ниркова | |незалежно від |
| |недостатність | |причин |
|------------+-------------------+-----------------+-----------------|
|N18 |Хронічна ниркова | | -"- |
| |недостатність | | |
|--------------------------------------------------------------------|
| Хвороби шкіри та підшкірної клітковини |
|--------------------------------------------------------------------|
|L10 |Пухирчатка | | |
| |(пемфікус) | | |
|--------------------------------------------------------------------|
| Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини |
|--------------------------------------------------------------------|
|М30-М36 |Системні | |тяжкі вісцеральні|
| |захворювання | |прояви, |
| |сполучної тканини | |прогресування |
| | | |хвороби і |
| | | |неефективність |
| | | |здійснюваної |
| | | |терапії |
|------------+-------------------+-----------------+-----------------|
|М40 |Кіфоз і лордоз |IV ступеня |дихальна |
| | | |недостатність, |
| | | |кіфосколіотична |
| | | |хвороба серця |
|--------------------------------------------------------------------|
| Уроджені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії |
|--------------------------------------------------------------------|

|Q00-Q89     |Уроджені вади      |летальні, деякі  |пренатальне      |
|            |розвитку           |вітальні та такі,|підтвердження    |
|            |                   |що               |діагнозу в плода |
|            |                   |супроводжуються  |                 |
|            |                   |інвалідністю і   |                 |
|            |                   |тяжкими          |                 |
|            |                   |порушеннями      |                 |
|            |                   |психічного       |                 |
|            |                   |розвитку         |                 |
|------------+-------------------+-----------------+-----------------|
|Q91-Q93,    |Хромосомні аномалії|летальна,        |підтвердження    |
|Q99,8       |                   |сублетальна та   |інвазивною       |
|            |                   |вітальна, що     |пренатальною     |
|            |                   |супроводжується  |діагностикою     |
|            |                   |тяжкими          |                 |
|            |                   |порушеннями      |                 |
|            |                   |психічного       |                 |
|            |                   |розвитку         |                 |
|------------+-------------------+-----------------+-----------------|
|            |Вік вагітної жінки:|                 |                 |
|            |менш як 15 років   |                 |                 |
|------------+-------------------+-----------------+-----------------|
|            |більш як 45 років  |                 |                 |
|------------+-------------------+-----------------+-----------------|
|            |Вагітність         |                 |                 |
|            |внаслідок          |                 |                 |
|            |згвалтування       |                 |                 |
|------------+-------------------+-----------------+-----------------|
|            |Настання           |                 |                 |
|            |інвалідності під   |                 |                 |
|            |час цієї вагітності|                 |                 |
----------------------------------------------------------------------