ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення зміни до статті 15 Закону України
"Про дорожній рух"

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004, N 22, ст.317 )

Верховна Рада України постановляє:

1. Частину тринадцяту статті 15 Закону України "Про дорожній рух" ( 3353-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 31, ст. 338) виключити.

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 19 лютого 2004 року
N 1528-IV