Документ втратив чиннiсть!

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

( Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 4651-VI від 13.04.20
12 )

Про внесення змін до Кримінально-процесуального
кодексу України

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Кримінально-процесуального кодексу України ( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ) такі зміни:

1. У частині першій статті 87 слова "апеляційної та касаційної" виключити і доповнити реченням такого змісту: "У суді апеляційної інстанції протокол судового засідання ведеться у випадках, передбачених цим Кодексом".

2. Частину першу статті 88-2 викласти у такій редакції:

"Повне або часткове відтворення технічного запису судового процесу здійснюється за рішенням суду в судовому засіданні при розгляді справи судом у першій інстанції, в апеляційному чи касаційному порядку, а також при розгляді зауважень на протокол судового засідання".

3. Частину другу статті 236-2 доповнити реченням такого змісту: "При розгляді скарги ведеться протокол судового засідання".

4. Частину третю статті 236-6 доповнити реченням такого змісту: "При розгляді скарги ведеться протокол судового засідання".

5. У частині третій статті 240 слова "в разі необхідності" виключити.

6. Доповнити статтю 411 частиною п'ятою такого змісту:

"При вирішенні судом питань, зв'язаних з виконанням вироку, ведеться протокол судового засідання".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 30 листопада 2005 року
N 3150-IV