Документ втратив чиннiсть!

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

(Закон втратив чинність з 01.10.2018 р. на підставі Закону
N 2258-VIII від 21.12.20
17)

Про внесення змін до Закону України
"Про аудиторську діяльність"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про аудиторську діяльність" ( 3125-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 23, ст. 243) такі зміни:

частину першу статті 5 викласти в такій редакції:

"Аудитором може бути фізична особа, яка має сертифікат, що визначає її кваліфікаційну придатність на заняття аудиторською діяльністю на території України";

у першому реченні частини другої статті 12 слова "громадяни України" замінити словами "фізичні особи";

частину третю статті 14 доповнити словами "здійснює заходи із забезпечення незалежності аудиторів при проведенні ними аудиторських перевірок та організації контролю за якістю аудиторських послуг";

у статті 24:

частину першу доповнити пунктом 6 такого змісту:

"6) аудитором в інших випадках, при яких не забезпечуються вимоги щодо його незалежності";

доповнити частиною другою такого змісту:

"Членам адміністративних, керівних та контролюючих органів аудиторських фірм, які не є аудиторами, а також засновникам, власникам, учасникам, акціонерам забороняється втручатися у практичне виконання аудиту в спосіб, що порушує незалежність аудиторів, які здійснюють аудит";

частину першу статті 30 доповнити словами "та за дії, що впливають на незалежність аудитора".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Частину першу статті 364 Господарського кодексу України ( 436-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 18-22, ст. 144) викласти в такій редакції:

"1. Аудитором може бути фізична особа, яка має сертифікат, що визначає її кваліфікаційну придатність на заняття аудиторською діяльністю на території України".

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 6 липня 2005 року
N 2738-IV