ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Господарського процесуального
кодексу України та Закону України "Про забезпечення
вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень"

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004, N 50, ст.538 )

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Господарського процесуального кодексу України ( 1798-12 ) та Закону України "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень" ( 1255-15 ) такі зміни:

1. У Господарському процесуальному кодексі України ( 1798-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 6, ст. 56; 1997 р., N 25, ст. 171; 2001 р., N 36, ст. 188; 2003 р., N 35, ст. 271; 2004 р., N 11, ст. 140):

частину п'яту статті 16 виключити;

у частині другій статті 124 слова "а якщо відповідач не має представництва на території України, територіальна підсудність визначається місцезнаходженням позивача" виключити.

2. Підпункти "а" та "д" підпункту 1 пункту 7 розділу IX "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень" ( 1255-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 11, ст. 140) виключити.

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 24 червня 2004 року
N 1892-IV