ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України "Про загальний
військовий обов'язок і військову службу"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" ( 2232-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 33, ст. 270; 2003 р., N 5, ст. 37) такі зміни:

1. Абзац другий частини першої статті 20 викласти у такій редакції:

"солдати і матроси, сержанти і старшини, які прослужили на строковій військовій службі не менше шести місяців, громадяни призовного віку, які не проходили строкову військову службу і мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки спеціаліста або магістра, військовозобов'язані та жінки, які не мають військових звань офіцерського складу, прапорщиків і мічманів, з відповідною освітою та спеціальною підготовкою віком від 19 до 40 років - на військову службу солдатів і матросів, сержантів і старшин".

2. У пункті "а" частини другої статті 23:

в абзаці першому слова і цифри "до 18 місяців" замінити словами і цифрами "до 12 місяців";

в абзаці другому слова і цифри "до 24 місяців" замінити словами і цифрами "до 18 місяців";

в абзаці третьому слова і цифри "до 12 місяців" замінити словами і цифрою "до 9 місяців".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Дія пункту 2 розділу I цього Закону поширюється на громадян, які призиваються на строкову військову службу у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, починаючи з осіннього призову 2004 року.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 17 березня 2005 року
N 2490-IV