ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо підстав та порядку
звільнення осіб з-під варти

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Статтю 165 Кримінально-процесуального кодексу України ( 1001-05, 1002-05 ) після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:

"У разі закриття справи, закінчення строку тримання під вартою, якщо цей строк не продовжено в установленому законом порядку, та в інших випадках звільнення особи з-під варти на стадії досудового розслідування здійснюється на підставі постанови органу дізнання чи слідчого, які проводять досудове розслідування у справі, або прокурора, про що вони негайно повідомляють суд, який обрав цей запобіжний захід. Звільнення з-під варти у кримінальних справах, що знаходяться в судовому провадженні, здійснюється лише за рішенням судді або суду".

У зв'язку з цим частини третю та четверту вважати відповідно частинами четвертою та п'ятою.

2. Частину другу статті 20 Закону України "Про попереднє ув'язнення" ( 3352-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 35, ст. 360; 1999 р., N 4, ст. 35; 2003 р., N 15, ст. 109; 2004 р., N 8, ст. 66) викласти в такій редакції:

"Звільнення осіб з-під варти в разі скасування або зміни цього запобіжного заходу провадить начальник установи попереднього ув'язнення на підставі постанови органу дізнання або слідчого, які провадять досудове розслідування у справі, прокурора, судді, вироку чи ухвали суду".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 20 січня 2005 року
N 2376-IV