ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України
"Про пенсії за особливі заслуги перед
Україною" щодо працюючих пенсіонерів

З метою вирішення питань соціального захисту працюючих пенсіонерів Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" ( 1767-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 35, ст. 289; 2002 р., N 41, ст. 293; 2003 р., N 7, ст. 71) такі зміни:

1) у частині третій статті 5 останнє речення виключити;

2) статтю 14 викласти в такій редакції:

"Стаття 14. Особам, які одержують пенсію за особливі заслуги і проживають у будинках-інтернатах для громадян похилого віку та інвалідів, пенсія за особливі заслуги виплачується в повному обсязі".

2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2006 року.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 20 січня 2005 року
N 2381-IV