Документ втратив чиннiсть!

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
29.09.2004 N 462

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
5 жовтня 2004 р. за N 1266/9865

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Правління Національного банку України
N 544 від 14.12.20
10)

Про продаж Національним банком України
готівкової іноземної валюти та внесення
змін до Інструкції про порядок організації
та здійснення валютно-обмінних операцій
на території України

( Щодо змін додатково див. Постанову Національного банку
N 48 від 16.02.2
005 )

Відповідно до розділів II та III Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", статей 6, 7, 28, 42 та 44 Закону України "Про Національний банк України" ( 679-14 ), пункту 2.29 Правил здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 18.03.99 N 127 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 18.03.99 за N 171/3464, та враховуючи те, що окремі уповноважені банки здійснюють валютно-обмінні операції за заниженим курсом гривні до іноземних валют, з метою захисту інтересів населення Правління Національного банку України постановляє:

1. Унести до Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.12.2002 N 502 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 14.01.2003 за N 21/7342 (зі змінами), такі зміни:

пункт 3.4 глави 3 викласти в такій редакції:

"3.4. Банк (фінансова установа) один раз протягом робочого дня може змінювати курси купівлі та продажу іноземних валют, що були встановлені на початок робочого дня як у власних пунктах обміну валюти, так і в пунктах обміну валюти агентів, лише за умови зміни касирів і тільки до 20-ї години.

Курс купівлі та продажу іноземних валют не може відхилятися більше ніж на 2,0 процента від установленого Національним банком України офіційного курсу гривні до іноземних валют 1-ї групи Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 N 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 02.10.2002 N 378, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.10.2002 за N 841/7129 (зі змінами) (далі - Класифікатор іноземних валют)";

у пункті 5.4 глави 5 слова та цифри "та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 N 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 02.10.2002 N 378, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.10.2002 за N 841/7129 (зі змінами) (далі - Класифікатор іноземних валют)" виключити.

2. У разі виникнення коливань курсів купівлі-продажу готівкової іноземної валюти та гривні Національний банк України може здійснювати в межах Торговельної сесії продаж уповноваженим банкам готівкової іноземної валюти за гривні. Для купівлі готівкової іноземної валюти уповноважені банки подають до Національного банку України окрему заявку на участь у Торговельній сесії в порядку, установленому Правилами проведення Торговельної сесії та здійснення окремих операцій, пов'язаних з купівлею-продажем іноземних валют та банківських металів, затвердженими постановою Правління Національного банку України від 16.04.2002 N 140 і зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 08.05.2002 за N 419/6707 (із змінами). Ліміти продажу готівкової іноземної валюти, порядок їх визначення та курс продажу уповноваженим банкам готівкової іноземної валюти встановлює Національний банк України.

Куплена уповноваженим банком у Національного банку України готівкова іноземна валюта спрямовується виключно на продаж через його каси та пункти обміну іноземної валюти.

Курс продажу готівкової іноземної валюти в касах та пунктах обміну іноземної валюти встановлюється уповноваженими банками з дотриманням граничного рівня відхилення від офіційного курсу гривні до іноземних валют, установленого Національним банком України.

3. Уповноважений банк протягом двох місяців з дати купівлі готівкової іноземної валюти може здійснити зворотний продаж купленої готівкової іноземної валюти Національному банку України за курсом її придбання.

4. Операційному управлінню (В.Д.Щуцький) та Департаменту валютного регулювання (М.О.Мельничук) підготувати до підпису угоди з іноземними банками та інші потрібні документи щодо придбання Національним банком України готівкової іноземної валюти.

5. Державній скарбниці (М.П.Фатєєв) забезпечити отримання та оформлення митних процедур під час увезення Національним банком України на територію України готівкової іноземної валюти.

6. Департаменту перевезення цінностей та організації інкасації (В.О.Міщенко) забезпечити доставку купленої Національним банком України готівкової іноземної валюти до сховища Операційного управління.

7. Операційному управлінню (В.Д.Щуцький) забезпечити приймання, облік та видачу готівкової іноземної валюти, що куплена та ввезена Національним банком України.

8. Фінансовому департаменту (О.М.Кандибка) забезпечити здійснення оплати витрат, пов'язаних з доставкою в Україну готівкової іноземної валюти та виконанням митних процедур.

9. Контроль за виконанням цієї постанови залишаю за собою.

В.о. Голови А.П.Яценюк