Документ втратив чиннiсть!

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

(Закон втратив чинність з 01.01.2014 р. на підставі Закону
N 584-VII від 19 вересня 2013 ро
ку)

Про внесення змін до деяких законів України

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У статті 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф" ( 2097-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 19, ст. 259; 1996 р., N 41, ст. 192; 1999 р., N 31, ст. 253; 2000 р., N 3, ст. 20, N 21, ст. 163, N 35, ст. 283, N 38, ст. 318, N 48, ст. 406; 2001 р., N 11, ст. 46, N 30, ст. 143, N 50, ст. 261; 2002 р., N 11, ст. 81, N 33, ст. 236, ст. 238, N 35, ст. 259, N 36, ст. 266; 2003 р., N 10-11, ст. 86; із змінами, внесеними законами України від 20 листопада 2003 року N 1300-IV і від 27 листопада 2003 року N 1344-IV:

1) пункт "й" викласти у такій редакції:

"й) документи та видання, які надсилаються в рамках міжнародного обміну до освітніх, наукових або культурних закладів, у тому числі бібліотек. Перелік цих закладів визначається Кабінетом Міністрів України";

2) доповнити пунктом "ц" такого змісту:

"ц) фармацевтична продукція, сполуки, що використовуються для її виготовлення, які не виробляються в Україні і класифікуються за групами 28, 29, 30 УКТ ЗЕД ( 2371б-14 ), перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України".

2. У Митному тарифі України , затвердженому Законом України "Про Митний тариф України" ( 2371-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 24, ст. 125; Офіційний вісник України, 2001 р., N 18, ст. 781; Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 45, ст. 239; 2002 р., N 9, ст. 68, N 18-19, ст. 133, N 32, ст. 233, N 33, ст. 237; 2003 р., N 7, ст. 64, N 8-9, ст. 85, N 26, ст. 187, ст. 188, N 29, ст. 235, N 39, ст. 335; 2004 р., N 2, ст. 7, N 5, ст. 24):

1) у розділі V:

     цифри і слова:

"2601 11 00 00 - - неагломеровані 2 5 -
2601 12 00 00 - - агломеровані 2 5 -"

замінити цифрами і словами:

"2601 11 00 |- - неагломеровані: | | | |
2601 11 00 10 |- - - концентрати | | 2 | 5 | -
|залізорудні | | | |
2601 11 00 90 |- - - інші | | 2 | 5 | -
2601 12 00 |- - агломеровані: | | | |
2601 12 00 10 |- - - окатки | | 2 | 5 | -
|залізорудні | | | |
2601 12 00 90 |- - - інші | | 2 | 5 | -";

2) у розділі VI:

цифри і слова:

"3402 90 10 00 - - поверхнево- 25 50 -"
активні засоби

замінити цифрами і словами:

"3402 90 10 |- - поверхнево- | | | |
|активні засоби: | | | |
3402 90 10 10 |- - - на основі | | 10 | 50 | -
|кремнієорганічних | | | |
|речовин | | | |
3402 90 10 90 |- - - інші | | 25 | 50 | -";

3) у розділі X:

цифри і слова:

"4811 39 00 00 - - інші 15 30 -"

замінити цифрами і словами:

"4811 39 00 |- - інші: | | | |
4811 39 00 10 |- - - папір покритий| | 5 | 30 | -
|поліетиленом, що | | | |
|здатний | | | |
|відокремлюватись, | | | |
|масою 1 кв. м | | | |
|70/15 г ( папір/ | | | |
|поліетилен) | | | |
4811 39 00 90 |- - - інші | | 15 | 30 | -";

     4) у розділі XV:

цифри і слова:

"7204 Відходи та брухт
чорних металів;
залізні або сталеві
відходи у зливках
для переплавки
(шихтові зливки):
7204 10 00 00 - відходи та брухт 5 10 -
ливарного чавуну
- відходи та брухт
легованої сталі:
7204 21 - - нержавіючої
сталі:
7204 21 10 00 - - - з масовою 5 10 -
часткою нікелю 8 %
або більше
7204 21 90 00 - - - іншої 5 10 -
7204 29 00 00 - - інші 5 10 -
7204 30 00 00 - відходи та брухт 5 10 -
чорних металів,
луджені
- інші відходи та
брухт:
7204 41 - - токарна стружка,
обрізки, уламки,
відходи фрезерного
виробництва, ошурки,
відходи обрізування
та штампування,
пакетовані або
непакетовані:
7204 41 10 00 - - - токарна 5 10 -
стружка, обрізки,
уламки, відходи
фрезерного
виробництва та
ошурки
- - - відходи
обрізування або
штампування:
7204 41 91 00 - - - - пакетовані 5 10 -
7204 41 99 00 - - - - інші 5 10 -
7204 49 - - інші:
7204 49 10 00 - - - подрібнені 5 10 -
(різані)
- - - інші:
7204 49 30 00 - - - - пакетовані 5 10 -
- - - - інші:
7204 49 91 00 - - - - - 5 10 -
несортовані
7204 49 99 00 - - - - - інші 5 10 -
7204 50 - відходи у зливках
(шихтові зливки) для
переплавки:
7204 50 10 00 - - з легованої 5 10 -
сталі
7204 50 90 00 - - інші 5 10 -"

замінити цифрами і словами:

"7204 |Відходи та брухт | | | |
|чорних металів; | | | |
|залізні або сталеві | | | |
|відходи у зливках | | | |
|для переплавки | | | |
|(шихтові зливки): | | | |
7204 10 00 00 |- відходи та брухт | | 0 | 0 | -
|ливарного чавуну | | | |
|- відходи та брухт | | | |
|легованої сталі: | | | |
7204 21 |- - нержавіючої | | | |
|сталі: | | | |
7204 21 10 00 |- - - з масовою | | 0 | 0 | -
|часткою нікелю 8 % | | | |
|або більше | | | |
7204 21 90 00 |- - - іншої | | 0 | 0 | -
7204 29 00 00 |- - інші | | 0 | 0 | -
7204 30 00 00 |- відходи та брухт | | 0 | 0 | -
|чорних металів, | | | |
|луджені | | | |
|- інші відходи та | | | |
|брухт: | | | |
7204 41 |- - токарна стружка,| | | |
|обрізки, уламки, | | | |
|відходи фрезерного | | | |
|виробництва, | | | |
|ошурки, відходи | | | |
|обрізування та | | | |
|штампування, | | | |
|пакетовані або | | | |
|непакетовані: | | | |
7204 41 10 00 |- - - токарна | | 0 | 0 | -
|стружка, обрізки, | | | |
|уламки, відходи | | | |
|фрезерного | | | |
|виробництва та | | | |
|ошурки | | | |
|- - - відходи | | | |
|обрізування або | | | |
|штампування: | | | |
7204 41 91 00 |- - - - пакетовані | | 0 | 0 | -
7204 41 99 00 |- - - - інші | | 0 | 0 | -
7204 49 |- - інші: | | | |
7204 49 10 00 |- - - подрібнені | | 0 | 0 | -
|(різані) | | | |
|- - - інші: | | | |
7204 49 30 00 |- - - - пакетовані | | 0 | 0 | -
|- - - - інші: | | | |
7204 49 91 00 |- - - - - | | 0 | 0 | -
|несортовані | | | |
7204 49 99 00 |- - - - - інші | | 0 | 0 | -
7204 50 |- відходи у зливках | | | |
|(шихтові зливки) | | | |
|для переплавки: | | | |
7204 50 10 00 |- - з легованої | | 0 | 0 | -
|сталі | | | |
7204 50 90 00 |- -інші | | 0 | 0 | -".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через 10 днів з дня його опублікування.

2. Забороняється ввезення на митну територію України для постійного користування автобусів (код УКТ ЗЕД 8702 та вантажних автомобілів (код УКТ ЗЕД 8704 (у тому числі тих, що ввозяться в Україну з метою їх розкомплектування на запасні частини), які на момент ввезення були виготовлені та/або експлуатувалися більш ніж 5 років.

Кабінету Міністрів України привести нормативно-правові акти у відповідність із цим пунктом.

Президент України Л.Кучма

м. Київ, 18 березня 2004 року
N 1637-IV