Документ втратив чиннiсть!

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

( Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI від 02.12.20
10 )

Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари
(продукцію)

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 42, ст. 201 )

( Із змінами, внесеними Взгідно із Законом
N 767/97-ВР від 23.12.
97, ВВР, 1998,N 17, ст.82 )

( Додатково див. Указ Президента N 680/98 від 24.06.98 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 276-XIV від 20.11.
98, ВВР, 1998, N 52, ст. 327
N 311-XIV від 11.12.
98, ВВР, 1999, N 4, ст. 34
N 620-XIV від 05.05.
99, ВВР, 1999, N 30, ст. 241
N 969-XIV від 14.07.
99, ВВР, 1999, N 38, ст. 350
N 964-XIV від 15.07.
99, ВВР, 1999, N 38, ст. 346
N 1214-XIV від 04.11.
99, ВВР, 1999, N 52, ст. 464
- набуває чинності з 01.01.2000
N 1331-XIV від 21.12.
99, ВВР, 2000, N 4, ст. 30
N 1521-III від 02.03.20
00, ВВР, 2000, N 19, ст. 145
N 1581-III від 23.03.20
00, ВВР, 2000, N 24, ст. 181
N 1648-III від 06.04.20
00, ВВР, 2000, N 27, ст. 214
N 1813-III від 13.06.20
00, ВВР, 2000, N 38, ст. 320
N 1962-III від 21.09.20
00, ВВР, 2000, N 43, ст. 372
N 2371-III від 05.04.20
01, ВВР, 2001, N 24, ст. 125
N 195-IV від 24.10.20
02, ВВР, 2002, N 50, ст. 365
- набирає чинності з 01.01.2003 року
N 849-IV від 22.05.20
03, ВВР, 2003, N 33-34, ст.267 )

( Стаття 1 втратила чинність в частині затвердження ставок ввізного мита на підставі Закону N 2371-III від 05.04.2001 ) 1. Затвердити ставки акцизного збору і ввізного мита на такі товари (продукцію):

     ------------------------------------------------------------------
Код виробів |Опис товару |Ставки акцизного |Ставки
за Гармоні- |згідно з |збору у твердих |специфічного
зованою сис- |Гармонізованою |ставках з одиниці|ввізного мита
темою опису |системою опису |товару (продук- |(пільгові, повні)
та кодування |та кодування |ції) або у від- |
товарів |товарів |сотках до обороту|
------------------------------------------------------------------

2203 00 Пиво солодове 0,23 грн. за 1 л

Легкі дистиляти:

2710 00 110 для специфіч- 12 євро за 1000 15 євро за 1000
них процесів кг кг
переробки

2710 00 150 для хімічних 12 євро за 1000 15 євро за 1000
перетворень в кг кг
процесах, не
зазначених у
позиції
2710 00 110

Спеціальні бензини:

2710 00 210 уайт-спірит 12 євро за 1000 15 євро за 1000
кг кг

2710 00 250 інші 20 євро за 1000 15 євро за 1000
кг кг

Бензини моторні:

2710 00 310 бензини 20 євро за 1000 15 євро за 1000
авіаційні кг кг

2710 00 370 паливо 20 євро за 1000 15 євро за 1000
бензинове кг кг
реактивне

2710 00 390 інші легкі 20 євро за 1000 15 євро за 1000
фракції кг кг

Середні дистиляти:

2710 00 410 для специфіч- 20 євро за 1000 15 євро за 1000
них процесів кг кг
переробки

2710 00 450 для хімічних 12 євро за 1000 15 євро за 1000
перетворень в кг кг
процесах, не
зазначених у
позиції
2710 00 410

для інших цілей:

гас (керосин):

2710 00 510 паливо 12 євро за 1000 15 євро за 1000
реактивне кг кг

2710 00 550 інший 20 євро за 1000 15 євро за 1000
2710 00 590 кг кг

2710 00 330 Тільки бензини 30 євро за 1000
2710 00 350 моторні (ГСТУ кг
320.00149943.015-2000)
сумішеві з
вмістом не менш
як 5 відсотків
високооктанових
кисневмісних
добавок за ТУУ
30183376.001 або
етил-трет-бутило-
вого ефіру
(ЕТБЕ) А-76Ек,
А-80Ек, А-92Ек,
АІ-93Ек, А-95Ек,
А-98Ек

2710 00 330 Бензини 60 євро за 1000
2710 00 350 моторні: А-72, кг
А-76, А-80,
А-90, А-91,
А-92, АІ-93,
А-95, А-96,
А-98 та
бензини моторні
інших марок

2710 00 610 Важкі дистиляти 30 євро за 1000
2710 00 650 (дизельне кг
2710 00 690 пальне)

3811 19 00 00 Високооктано- 0
ві кисневміс-
ні домішки
до бензинів
(ТУУ
30183376.001-
2000)


Ставка акцизного збору в розмірі 30 євро за 1000 кг застосовується при виробництві бензинів моторних сумішевих з вмістом не менш як 5 відсотків високооктанових кисневмісних добавок (2710 00 330, 2710 00 350) або етил-трет-бутилового ефіру (ЕТБЕ) нафтопереробними підприємствами, визначеними Кабінетом Міністрів України. Високооктанові кисневмісні добавки до бензинів виробляються державними спиртовими заводами, визначеними Кабінетом Міністрів України. ( Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 195-IV від 24.10.2002 - набирає чинності з 01.01.2003 року )

( Стаття 1 із змінами, внесеними згідно із Законами N 767/97-ВР від 23.12.97, N 276-XIV від 20.11.98, N 311-XIV від 11.12.98, N 620-XIV від 05.05.99, N 969-XIV від 14.07.99, в редакції Закону N 1214-XIV від 04.11.99 - набуває чинності з 01.01.2000, із змінами, внесеними згідно із Законами N 195-IV від 24.10.2002 - набирає чинності з 01.01.2003 року, N 849-IV від 22.05.2003 )

2. Акцизний збір обчислюється у твердих ставках в євро з одиниці реалізованих (переданих, ввезених в Україну) товарів (продукції) або за ставками у відсотках до обороту з реалізації (передачі) товарів (продукції), а для імпортованих товарів - до оборотів, які визначаються виходячи з митної (закупівельної) вартості збільшеної на суму ввізного мита, без урахування акцизного збору.

Акцизний збір, обчислений в євро, з товарів (продукції), що імпортуються в Україну, сплачується у валюті України за валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діє на день подання митної декларації.

Акцизний збір, обчислений в євро, з товарів (продукції), що вироблені і реалізуються в Україні, сплачується у валюті України за валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діє на перший день кварталу, в якому здійснюється реалізація товару (продукції), і залишається незмінним протягом кварталу. ( Стаття 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1214-XIV від 04.11.99 - набуває чинності з 01.01.2000 )

(Статтю 3 виключено на підставі Закону N 1214-XIV від 04.11.99 - набуває чинності з 01.01.2000 )

(Статтю 4 виключено на підставі Закону N 1214-XIV від 04.11.99 - набуває чинності з 01.01.2000)

3. Встановити, що ставки акцизного збору та ставки специфічного ввізного мита на бензин моторний (2710 00 350), що містить тетраетилсвинець, збільшуються в 1,5 раза.

( Статтю 4 виключено на підставі Закону N 195-IV від 24.10.2002 набирає чинності з 01.01.2003 року )

( Статтю 5 виключено на підставі Закону N 195-IV від 24.10.2002 набирає чинності з 01.01.2003 року )

( Статтю 6 виключено на підставі Закону N 195-IV від 24.10.2002 набирає чинності з 01.01.2003 року )

( Статтю 7 виключено на підставі Закону N 195-IV від 24.10.2002 набирає чинності з 01.01.2003 року )

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 11 липня 1996 року
N 313/96-ВР