ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України
"Про інформаційні агентства
"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про інформаційні агентства" ( 74/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 13, ст. 83) такі зміни:

1. Статтю 9 викласти у такій редакції:

"Стаття 9. Право на заснування інформаційних агентств

Право на заснування інформаційного агентства в Україні належить громадянам та юридичним особам України. Іноземці та іноземні юридичні особи мають право бути співзасновниками інформаційних агентств України.

Забороняється створення і діяльність інформаційних агентств, у статутному фонді яких сукупна частка, що належить іноземцям та/або іноземним юридичним особам, становить більш як 35 відсотків".

2. Статтю 10 виключити.

3. Частину четверту статті 12 викласти у такій редакції:

"Державна реєстрація іноземних інвестицій у інформаційні агентства здійснюється відповідно до порядку, встановленого законодавством України".

4. У пункті 1 частини першої статті 13 слова "(для громадян)" замінити словами "(для фізичних осіб)".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 11 грудня 2003 року
N 1379-IV