КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 10 грудня 2003 р. N 1898
Київ

Про внесення змін до Положення про
Українську частину Спільної міжурядової
комісії з питань співробітництва

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Положення про Українську частину Спільної міжурядової комісії з питань співробітництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 2000 р. N 943 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 24, ст. 1002), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 грудня 2003 р. N 1898

Зміни,
що вносяться до Положення про Українську частину
Спільної міжурядової комісії з питань співробітництва

1. У пункті 1 слова "міжнародних договорів, укладених від імені Кабінету Міністрів України" замінити словами "міжнародних договорів України".

2. У пункті 2 слова "і забезпечує виконання відповідних міжнародних договорів" виключити.

3. Друге речення пункту 5 та абзац другий пункту 9 після слів "у разі, коли головою є" доповнити словами "Прем'єр-міністр України або".

4. У пункті 8:

друге речення абзацу першого виключити;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"Склад та зміни у складі Комісії затверджуються головою Комісії за поданням Мінекономіки".

5. Пункт 11 викласти в такій редакції:

"11. Функції секретаріату Української частини Комісії виконує відповідний структурний підрозділ Мінекономіки.

Якщо Українську частину Комісії очолює представник іншого центрального органу виконавчої влади, організаційно-технічні функції секретаріату Української частини Комісії виконує відповідний структурний підрозділ цього органу за погодженням з Мінекономіки".

6. В абзаці першому пункту 12 слова "зведений кошторис витрат" замінити словами "відповідний бюджетний запит".

7. Доповнити Положення пунктом 15 такого змісту:

"15. Міністерства, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади щокварталу інформують секретаріат Української частини Комісії про стан виконання заходів з реалізації домовленостей, досягнутих під час спільних засідань Комісії, проблеми двостороннього співробітництва та подають пропозиції щодо їх розв'язання".