ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення зміни до статті 25 Закону України
"Про місцеві державні адміністрації"

Верховна Рада України постановляє:

I. У підпункті 12 статті 25 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" ( 586-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 20-21, ст. 190) слова "утворює адміністративні комісії та" замінити словами "утворює адміністративні та спостережні комісії".

II. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2004 року.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 2 жовтня 2003 року
N 1213-IV