Документ втратив чиннiсть!

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

(Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI від 02.12.20
10)

Про внесення змін до Закону України
"Про податок на додану вартість"

Верховна Рада України постановляє:

1. Абзац перший пункту 11.11 статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156; 2001 р., N 45, ст. 238) після слів "включаючи вартість його транспортування" доповнити словами "надають послуги водопостачання, водовідведення".

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 22 травня 2003 року
N 857-IV