ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про ратифікацію Європейської хартії регіональних
мов або мов меншин

Верховна Рада України постановляє:

1. Європейську хартію регіональних мов або мов меншин, підписану від імені України 2 травня 1996 року в м. Страсбурзі (далі - Хартія), ратифікувати (додається).

2. Положення Хартії застосовуються до мов таких національних меншин України: білоруської, болгарської, гагаузької, грецької, єврейської, кримськотатарської, молдавської, німецької, польської, російської, румунської, словацької та угорської.

3. Україна бере на себе зобов'язання відповідно до частин I, II, IV, V Хартії, крім пункту 5 статті 7 частини II.

4. Стосовно кожної мови, на яку відповідно до статті 2 цього Закону поширюються положення Хартії, застосовуються такі пункти та підпункти статей 8-14 частини III Хартії:

а) підпункти "а (ііі)", "b (iv)", "с (iv)", "d (iv)", "е (ііі)", "f (ііі)", "g", "h", "f" пункту 1 та пункт 2 статті 8;

б) підпункти "а (ііі)", "b (ііі)", "с (ііі)" пункту 1, підпункт "с" пункту 2 та пункт 3 статті 9;

в) підпункти "а", "с", "d", "е", "f", "g" пункту 2, підпункт "с" пункту 4 статті 10;

г) підпункти "а (ііі)", "b (іі)", "с (іі)", "d", "е (і)", "g" пункту 1, пункти 2 та 3 статті 11;

є) підпункти "а", "b", "с", "d", "f", "g" пункту 1 та пункти 2 і 3 статті 12;

д) підпункти "b", "с" пункту 1 статті 13;

е) підпункти "а", "b" статті 14.

5. При застосуванні положень Хартії заходи, спрямовані на утвердження української мови як державної, її розвиток і функціонування в усіх сферах суспільного життя на всій території України, не вважаються такими, що перешкоджають чи створюють загрозу збереженню або розвитку мов, на які відповідно до статті 2 цього Закону поширюються положення Хартії.

6. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 15 травня 2003 року
N 802-IV