ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Господарського
процесуального кодексу України

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Господарського процесуального кодексу України ( 1798-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 6, ст. 56; 2001 р., N 36, ст. 188) такі зміни:

1. У статті 111-14 після слів "апеляційного господарського суду" доповнити словами "а також ухвалу Вищого господарського суду України про повернення касаційної скарги (подання)".

2. У статті 111-15:

у назві і тексті після слів "постанов", "постанови" доповнити відповідно словами "чи ухвал", "чи ухвали";

доповнити пунктом 3-1 такого змісту:

"3-1) з мотивів невідповідності постанов чи ухвал міжнародним договорам, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України";

у пункті 4 слово "їх" замінити словами "постанов чи ухвал".

3. У назві та тексті статті 111-16 після слів "постанову", "постанови" доповнити відповідно словами "чи ухвалу", "чи ухвали".

4. У статті 111-17:

у назві після слова "постанов" доповнити словами "чи ухвал";

частини першу і другу викласти у такій редакції:

"Питання про порушення провадження з перегляду Верховним Судом України постанови чи ухвали Вищого господарського суду України вирішується позитивно при згоді хоча б одного судді на засіданні колегії у складі трьох суддів Судової палати у господарських справах і розглядається протягом місяця з дня надходження касаційної скарги чи касаційного подання.

Постанова чи ухвала Вищого господарського суду України переглядається на засіданні суддів Судової палати у господарських справах Верховного Суду України";

у частині третій після слова "постанови" доповнити словами "чи ухвали".

5. У статті 111-18:

у назві після слова "постанов" доповнити словами "чи ухвал";

у тексті після слова "постанову" доповнити словами "чи ухвалу";

пункт 2 викласти у такій редакції:

"2) скасувати постанову і передати справу на новий розгляд до суду першої інстанції або скасувати ухвалу і передати справу на розгляд до Вищого господарського суду України".

6. У назві і тексті статті 111-19 після слова "постанов" доповнити словами "чи ухвал".

7. У частині першій статті 111-20 після слів "постанову", "постанови" доповнити відповідно словами "чи ухвалу", "чи ухвали".

8. У статті 111-21:

у частині першій після слів "розгляду справи" доповнити словами "та для Вищого господарського суду України під час розгляду матеріалів касаційної скарги чи касаційного подання";

у частині другій після слова "постанови" доповнити словами "чи ухвали", а після слова "матеріального" доповнити словами "чи процесуального".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 15 травня 2003 року
N 761-IV