Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про загальну структуру і чисельність кримінально-виконавчої системи України

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2000, N 20, ст.151 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 487-IV від 06.02.2003
)

Відповідно до пункту 22 статті 85 Конституції України (254к/96-ВР) Верховна Рада України постановляє:

1. Затвердити таку загальну структуру кримінально-виконавчої системи України:

органи управління;

виправно-трудові установи, слідчі ізолятори, кримінально-виконавчі установи відкритого типу, арештні доми, лікувально-трудові профілакторії, кримінально-виконавча інспекція, навчальні заклади, підприємства та організації забезпечення. ( Абзац третій статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 487-IV від 06.02.2003 )

2. Установити, що загальна чисельність персоналу, який забезпечує діяльність виправно-трудових установ, слідчих ізоляторів, кримінально-виконавчих установ відкритого типу, арештних домів і лікувально-трудових профілакторіїв, визначається в розмірі 33 відсотків кількості осіб, які в них утримуються, персоналу кримінально-виконавчої інспекції - п'яти відсотків кількості осіб, які перебувають на обліку в цій інспекції. ( Стаття 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 487-IV від 06.02.2003 )

3. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 2 березня 2000 року
N 1526-III