ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 12.02.2003 N 54

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
17 лютого 2003 р. за N 119/7440

Про затвердження Змін до Інструкції
про переміщення валюти України, іноземної
валюти, банківських металів, платіжних документів,
інших банківських документів і платіжних карток
через митний кордон України

Відповідно до вимог статей 5, 11, 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання валютного контролю" і статей 7, 44 Закону України "Про Національний банк України" ( 679-14 ) та з метою лібералізації процедури вивезення за межі Україні іноземної валюти фізичними особами-резидентами Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Визнати таким, що втратив чинність, абзац другий пункту 1 постанови Правління Національного банку України від 12.12.2002 N 502 "Про затвердження Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України та змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 14.01.2003 за N 21/7342.

2. Затвердити Зміни до Інструкції про переміщення валюти України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів, інших банківських документів і платіжних карток через митний кордон України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.07.2000 N 283 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28.07.2000 за N 452/4673 (зі змінами), що додаються.

3. Департаменту валютного регулювання (С.О. Яременко) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та обсягів для керівництва й використання в роботі.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Департамент валютного контролю та ліцензування (С.О. Брагін).

5. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

Голова С.Л.Тігіпко

Затверджено
Постанова Правління
Національного банку України
12.02.2003 N 54

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
17 лютого 2003 р. за N 119/7440

Зміни
до Інструкції про переміщення валюти
України, іноземної валюти, банківських металів,
платіжних документів, інших банківських документів і
платіжних карток через митний кордон України

1. У розділі III:

1.1. Пункт 1.1 глави 1 викласти в такій редакції:

"1.1. Дозволяється вивезення за межі України фізичними особами резидентами та нерезидентами з обов'язковим зазначенням у митній декларації іноземної валюти, чеків, банківських металів, що ввезені раніше в Україну на законних підставах (за наявності митної декларації на їх увезення)".

1.2. Главу 1 після пункту 1.1 доповнити новим пунктом 1.2 такого змісту:

"1.2. Дозволяється вивезення за межі України фізичними особами резидентами та нерезидентами коштів у загальній сумі до 6 000 доларів США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на день перетинання митного кордону:

а) за умови усного декларування митному органу іноземної валюти готівкою (2) та/або дорожніми чеками (3) для фізичних осіб-резидентів на суму до 3 000 доларів США і для фізичних осіб-нерезидентів на суму до 1 000 доларів США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на день перетинання митного кордону;

б) з обов'язковим зазначенням у митній декларації:

коштів за довідками уповноваженого банку (далі - уповноважений банк) на вивезення іноземної валюти за формою 01 (додаток 3) та формою 06 (додаток 10):

- готівкою, що знята з власного рахунку в іноземній валюті в уповноваженому банку;

- та/або готівкою, що куплена через касу або пункт обміну валюти уповноваженого банку (лише для фізичних осіб-резидентів);

- та/або дорожніми чеками, купленими через касу уповноваженого банку;

- та/або карткою Visa Travel Money.

У довідці за формою 01 (додаток 3), що видається на вивезення картки Visa Travel Money, обов'язково зазначаються її номер та сума, що заздалегідь оплачена фізичною особою на цю картку.

Довідка за формою 06 (додаток 10) видається фізичним особам-резидентам касами уповноваженого банку та пунктом обміну валюти лише для вивезення іноземної валюти 2-ї або 3-ї груп Класифікатора іноземних валют, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 N 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 02.10.2002 N 378, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.10.2002 за N 841/7129);

банківських металів у вигляді зливків загальною вагою до 100 г на одну особу незалежно від віку;

фізичними особами-нерезидентами - чеків, емітованих іноземними банками та небанківськими установами, що були надіслані в Україну з дотриманням вимог законодавства України.

Фізичні особи-нерезиденти - військовослужбовці, робітники та службовці російських військ, які дислокуються на території України і виїжджають до Російської Федерації у відпустку або до нового місця служби, роботи, а також військовослужбовці, що звільнені в запас із лав російських військ, можуть вивозити за довідкою військової частини, засвідченою підписом її командира, головного бухгалтера та відбитком печатки, валюту Російської Федерації, одержану у вигляді заробітної плати на території України, на суму, що зазначена в абзаці третьому цього підпункту".

У зв'язку з цим пункти 1.2, 1.3, 1.4 вважати відповідно пунктами 1.3, 1.4, 1.5.

(2) Готівкова іноземна валюта вивозиться фізичними особами незалежно від віку.

(3) Фізичними особами вивозяться дорожні чеки, куплені на підставі паспорта громадянина для виїзду за кордон або проїзного документа особи без громадянства для виїзду за кордон.

1.3. Підпункт "а" пункту 2.1 глави 2 викласти в такій редакції:

"а) за умови усного декларування митному органу іноземної валюти готівкою та/або дорожніми чеками для фізичних осіб-резидентів на суму до 3 000 доларів США і для фізичних осіб-нерезидентів на суму до 1 000 доларів США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на день перетинання митного кордону".

1.4. Пункт 7.1 глави 7 викласти в такій редакції:

"7.1. Дозволяється пересилання іноземної валюти та чеків у міжнародних поштових відправленнях з оголошеною цінністю з дотриманням положень актів Всесвітнього поштового союзу, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України:

а) банкнот у сумі до 200 доларів США, або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на день оформлення митної декларації, - на ім'я фізичних осіб - резидентів та нерезидентів;

б) монет із недорогоцінних металів як нумізматичної продукції в сумі до 300 доларів США, або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на день оформлення митної декларації, - на ім'я фізичних осіб - резидентів та нерезидентів;

в) чеків, які виписані на ім'я фізичних осіб - резидентів і нерезидентів у сумі до 10 000 доларів США, або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на день оформлення митної декларації;

г) чеків, які виписані на ім'я юридичних осіб-резидентів і представництв юридичних осіб-нерезидентів в Україні у сумі до 50 000 доларів США, або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на день оформлення митної декларації.

Сума оголошеної цінності відправлень з оголошеною цінністю з вкладенням чеків, зазначених у підпунктах "в" і "г", не повинна перевищувати 5 000 доларів США.

Отримання банкнот, монет та чеків в Україні в сумі, що перевищує встановлені цією Інструкцією норми, а також у випадках, не передбачених цією Інструкцією, дозволяється на підставі спеціального дозволу Національного банку за формою 05 (додаток 5), копія якого надсилається відповідним структурним підрозділом Національного банку Державній митній службі".

2. Абзац перший пункту 9 розділу IV викласти в такій редакції:

"9. Довідки на вивезення за межі України іноземної валюти та чеків, виражених в іноземній валюті, за формами 01, 01с, 02с, 01м, 06 (додатки 3, 4, 6, 9, 10), які видаються уповноваженими банками, є бланками суворого обліку і підлягають реєстрації в Журналі обліку видачі довідок на вивезення валюти України, іноземної валюти за межі України (додаток 7)".

3. Доповнити Інструкцію додатком 10 такого змісту:

"Додаток 10
до Інструкції про
переміщення валюти України,
іноземної валюти,
банківських металів,
платіжних документів, інших
банківських документів і
платіжних карток через
митний кордон України

Форма 06
(дійсна протягом одного року
без права передавання)

_______________________________________________________________

(повна назва банку)

_______________________________________________________________

(адреса каси банку, пункту обміну валюти банку)

_______________________________________________________________

(юридична адреса, N телефону, факсу)

Довідка N
про вивезення за межі України іноземної валюти

Видана ________________________________________________________________________________________________________________.

(прізвище, ім'я, по батькові)

паспорт серії __________ N ____________, виданий __________________________________________________________________________

(документ, що його замінює)

_______________________________________________________________________________________________________________________,

про вивезення

іноземної валюти________________________________________________________________________________________________________

(назва іноземної валюти, сума цифрами та словами)

_______________________________________________________________________________________________________________________.

Ця довідка підлягає здаванню відповідному митному органу.

Місце для штампа  Підпис касира 

Дата видачі довідки

Довідка заповнюється у двох примірниках (перший видається клієнту, другий - залишається в банку)".

Директор Департаменту валютного регулювання С.О.Яременко

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Голови Національного банку України А.П.Яценюк