Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
12.12.2002 N 502

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
14 січня 2003 р. за N 21/7342

Про затвердження Інструкції про порядок
організації та здійснення валютно-обмінних операцій
на території України та змін до деяких
нормативно-правових актів Національного банку України

Відповідно до вимог статей 5, 6, 11, 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", а також статей 7, 44 Закону України "Про Національний банк України" ( 679-14 ), з метою приведення у відповідність до чинного законодавства, уникнення множинності та вдосконалення нормативно-правових актів Національного банку України з питань забезпечення ефективної роботи уповноважених банків та уповноважених фінансових установ під час здійснення валютно-обмінних операцій на готівковому сегменті міжбанківського валютного ринку України Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити: Інструкцію про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України (додається);

Зміни до Інструкції про переміщення валюти України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів, інших банківських документів і платіжних карток через митний кордон України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.07.2000 N 283 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28.07.2000 за N 452/4673 (додаються).

2. Департаменту валютного регулювання (С.О. Яременко) довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України для керівництва та використання в роботі.

3. Визнати такими, що втратили чинність: додатки N 83 (Положення про пункти обміну іноземної валюти) та N 92 і 93 (реєстри проданої та купленої іноземної валюти) (із змінами) до Інструкції N 1 "З організації емісійно-касової роботи в установах банків України", затвердженої постановою Правління Національного банку України від 07.07.94 N 129;

Інструктивний лист від 25.05.93 N 19029/936 "Про порядок укладення агентських угод між уповноваженими банками і юридичними особами щодо відкриття обмінного пункту";

Правила здійснення конверсійних операцій з готівковою іноземною валютою уповноваженими банками, затверджені постановою Правління Національного банку України від 25.03.96 N 68;

Порядок здійснення обміну купюр іноземної валюти, затверджений постановою Правління Національного банку України від 29.03.96 N 79.

4. Дозволити уповноваженим банкам та уповноваженим фінансовим установам під час здійснення валютно-обмінних операцій у пунктах обміну іноземної валюти, у тому числі тих, що відкриті на підставі укладених агентських угод з іншими юридичними особами, використовувати квитанції за формою N 377-А старого зразка до 1 липня 2003 року.

5. Уповноваженим банкам та уповноваженим фінансовим установам самостійно замовити виготовлення квитанцій за формою N 377-А та довідок за формами N 377, 06 нового зразка відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 19.04.93 N 283 "Про встановлення порядку виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку", а також Правил виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку, затверджених наказами Міністерства фінансів України від 25.11.93 N 98, Служби безпеки України від 15.11.93 N 118, Міністерства внутрішніх справ України від 24.11.93 N 740 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14.01.94 за N 8/217.

Формат і фарби цих бланків суворого обліку мають відповідати формату і фарбам квитанцій за формою N 377-А та довідок за формою N 377 старого зразка.

6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови П.М. Сенища.

7. Постанова набирає чинності через 60 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

Голова В.С.Стельмах

Затверджено
Постанова Правління
Національного банку
України
12.12.2002 N 502

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
14 січня 2003 р. за N 21/7342

Інструкція
про порядок організації та здійснення
валютно-обмінних операцій на території України

Ця Інструкція розроблена згідно з Декретом Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" від 19.02.93 N 15-93, Законами України "Про Національний банк України" (679-14) та "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (265/95-ВР), Інструкцією Національного банку України N 1 "З організації емісійно-касової роботи в установах банків України", затвердженою постановою Правління Національного банку України від 07.07.94 N 129, Правилами здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України, затвердженими постановою Правління Національного банку України від 18.03.99 N 127 і зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 18.03.99 за N 171/3464, і встановлює для уповноважених банків та уповноважених фінансових установ порядок відкриття та організації роботи пунктів обміну іноземної валюти на території України, здійснення валютно-обмінних операцій з іноземною валютою і платіжними документами, що виражені в іноземній валюті.

Глава 1. Загальні положення

1.1. Терміни, що застосовуються в цій Інструкції, мають таке значення:

валютні цінності - валюта України, іноземна валюта, платіжні документи, що виражені в іноземній валюті;

валюта України (гривня) - грошові знаки у формі банкнот, монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території України, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обміну на грошові знаки, які перебувають в обігу;

іноземна валюта - іноземні грошові знаки у формі банкнот, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обміну на грошові знаки, які перебувають в обігу;

платіжні документи, що виражені в іноземній валюті, - іменні чеки, що виражені в іноземній валюті (далі - іменні чеки), дорожні чеки, що виражені в іноземній валюті (далі - дорожні чеки);

уповноважений банк - будь-який банк, офіційно зареєстрований на території України, що має банківську ліцензію та отримав письмовий дозвіл Національного банку України на здійснення валютних операцій, а також здійснює валютний контроль за операціями своїх клієнтів, та його філії, які мають право здійснювати банківські операції з валютними цінностями згідно з внутрішньобанківським положенням про філію та за умови видачі банком юридичною особою дозволу на здійснення визначених банківських операцій (далі - банк);

уповноважена фінансова установа - юридична особа, яка не є банком і відповідно до законодавства України надає одну чи кілька фінансових послуг та внесена до відповідного реєстру і має генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення операцій з валютними цінностями, а також її філії, які мають право здійснювати операції з валютними цінностями згідно з положенням цієї юридичної особи про філію та за умови видачі їй фінансовою установою - юридичною особою дозволу на здійснення визначених у цьому дозволі операцій з валютними цінностями, погодженого територіальним управлінням Національного банку України (далі - фінансова установа);

агент - юридична особа-резидент, що уклала агентську угоду з банком (фінансовою установою) згідно із законодавством України про здійснення від імені банку (фінансової установи) та за рахунок коштів банку (фінансової установи) валютно-обмінних операцій, зазначених в абзацах другому четвертому пункту 1.2 цієї глави, з іноземною валютою через пункти обміну іноземної валюти;

власний операційний зал банку - це всі приміщення, що належать банку на правах власності або оренди, у яких згідно із законодавством України здійснюються будь-які банківські операції в межах ліцензії та письмового дозволу на виконання окремих операцій, виданих Національним банком України;

власний операційний зал фінансової установи - це всі приміщення, що належать фінансовій установі на правах власності або оренди, у яких згідно із законодавством України здійснюються будь-які операції з валютними цінностями в межах генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій, виданої Національним банком України;

пункт обміну іноземної валюти банку (фінансової установи) - це складова частина власного операційного залу банку (фінансової установи), де здійснюються валютно-обмінні операції з іноземною валютою і дорожніми чеками для фізичних осіб - резидентів і нерезидентів з дотриманням вимог цієї Інструкції та інших нормативно-правових актів Національного банку України (далі - пункт обміну валюти банку /фінансової установи/);

пункт обміну іноземної валюти, що працює на підставі агентської угоди, це складова частина власного операційного залу банку (фінансової установи) або приміщення, що на правах власності або оренди належить агенту, у якому юридична особа-резидент, що уклала агентську угоду з банком (фінансовою установою) згідно з законодавством України, здійснює валютно-обмінні операції з іноземною валютою для фізичних осіб - резидентів і нерезидентів (далі - пункт обміну валюти агента). Якщо вимоги цієї Інструкції стосуються як пунктів обміну валюти банку (фінансової установи), так і пунктів обміну валюти агента, то в тексті застосовується таке поняття, як пункт обміну валюти;

касир пункту обміну валюти - штатний працівник банку (фінансової установи) або агента, основним місцем роботи якого згідно з трудовим договором є банк (фінансова установа) або агент;

крос-курс - співвідношення між двома валютами, яке визначається на підставі їх курсу щодо третьої валюти.

1.2. До валютно-обмінних операцій з іноземною валютою і дорожніми та іменними чеками (далі - валютно-обмінні операції) належать:

купівля у фізичних осіб - резидентів і нерезидентів готівкової іноземної валюти за готівкові гривні;

продаж фізичним особам-резидентам готівкової іноземної валюти за готівкову гривню;

зворотний обмін фізичним особам-нерезидентам невикористаних готівкових гривень на готівкову іноземну валюту;

купівля-продаж дорожніх чеків за готівкову іноземну валюту, а також купівля-продаж дорожніх чеків за готівкові гривні;

конвертація (обмін) готівкової іноземної валюти однієї іноземної держави на готівкову іноземну валюту іншої іноземної держави;

прийняття на інкасо банкнот іноземних держав та іменних чеків.

Глава 2. Відкриття та порядок реєстрації
пунктів обміну валюти

2.1. Під час організації діяльності, пов'язаної із здійсненням валютнообмінних операцій, банки (фінансові установи) керуються Інструкцією Національного банку України N 1 "З організації емісійно-касової роботи в установах банків України" (затверджена постановою Правління Національного банку України від 07.07.94 N 129, Положенням про порядок здійснення операцій з чеками в іноземній валюті на території України (затверджене постановою Правління Національного банку України від 29.12.2000 N 520 і зареєстроване в Міністерстві юстиції України 21.02.2001 за N 152/5343), цією Інструкцією та іншими законодавчими й нормативно-правовими актами.

2.2. Відкривати пункти обміну валюти для здійснення валютнообмінних операцій, у тому числі на підставі укладених з юридичними особами-резидентами агентських угод, погоджених відповідним територіальним управлінням Національного банку України (далі - територіальне управління), у порядку, установленому пунктом 2.7 цієї Інструкції, мають право:

банки, що отримали банківську ліцензію та письмовий дозвіл Національного банку України на здійснення неторговельних операцій з валютними цінностями;

фінансові установи, що отримали генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення операцій з валютними цінностями.

2.3. Відкриття пунктів обміну валюти банком (фінансовою установою) дозволяється лише на території того територіального управління, на території якого розташований цей банк (фінансова установа).

2.4. Банки (фінансові установи) реєструють у територіальному управлінні пункти обміну валюти за умови дотримання вимог цієї Інструкції щодо кваліфікації касирів, забезпечення цих пунктів засобами для визначення справжності банкнот і дорожніх чеків та наявності реєстратора розрахункових операцій (далі - РРО), до якого належать сертифіковані комп'ютерно-касова система (далі - КС), електронний контрольно-касовий апарат (далі - ЕККА) та електронний контрольно-касовий реєстратор (далі - ЕККР).

2.5. Проведення операцій у пункті обміну валюти розпочинається лише після його реєстрації в територіальному управлінні та реєстрації РРО у податковому органі згідно з наказом по банку (фінансовій установі).

У наказі про відкриття пункту обміну валюти зазначаються його місцезнаходження, прізвище, ім'я, по батькові касирів, перелік операцій, які здійснюються в пункті обміну валюти. Крім того, призначається посадова особа банку (фінансової установи), на яку покладається керівництво і контроль за діяльністю пункту обміну валюти (далі - керівник, що відповідає за роботу пунктів обміну валюти), та визначається перелік осіб, яким дозволяється входити до приміщення пункту обміну валюти.

У наказі по банку (фінансовій установі) про відкриття пункту обміну валюти можуть бути встановлені інші вимоги щодо порядку та умов роботи пункту обміну валюти з боку керівника банку (фінансової установи), що не суперечать цій Інструкції, іншим нормативно-правовим актам.

2.6. Банк (фінансова установа) протягом трьох робочих днів з дати укладення угоди з агентом подає нотаріально засвідчену копію цієї угоди на погодження до територіального управління.

До копії угоди додаються: заява про погодження агентської угоди; нотаріально засвідчена копія установчих документів агента.

2.7. Територіальне управління протягом 14 робочих днів з дати надходження нотаріально засвідченої копії угоди з агентом та відповідних документів розглядає їх і приймає рішення про погодження або відмову в погодженні цієї угоди.

Підставою для відмови в погодженні угоди з агентом може бути:

відсутність одного з документів, передбачених пунктом 2.6 цієї глави;

невідповідність положень угоди вимогам законодавства України;

порушення агентом банківського та/або валютного законодавства протягом останніх 6 місяців, які передують дню звернення.

Якщо територіальне управління під час погодження агентської угоди звертається із запитами до правоохоронних органів, то строк погодження і прийняття рішення продовжується ще на 14 днів з дати надходження до цього управління відповідей правоохоронних органів. Територіальне управління на своєму бланку видає банку (фінансовій установі) висновок про погодження або відмову в погодженні угоди з агентом.

2.8. Банки (фінансові установи) для реєстрації пунктів обміну валюти подають до територіального управління:

а) заяву про відкриття пункту обміну валюти;

б) інформацію банку (фінансової установи) про:

стаж роботи касирів та дані про їх освіту відповідно до кваліфікаційних вимог (додаток 11);

наявність потрібних технічних засобів для визначення справжності банкнот іноземних держав та дорожніх чеків (додаток 1);

наявність довідників для визначення справжності банкнот і довідкових матеріалів для визначення справжності дорожніх чеків;

наявність РРО;

забезпечення сейфом для зберігання валютних цінностей і бланків суворого обліку;

в) копію документа, який дає право на розміщення пункту обміну валюти в певному місці (власність, оренда);

г) копію висновку територіального управління про погодження агентської угоди, укладеної банком (фінансовою установою) з агентом, якщо пункт обміну валюти банку (фінансової установи) працюватиме на підставі агентської угоди;

і) інформацію про відповідність приміщення пункту обміну валюти вимогам нормативно-правових актів Національного банку України щодо технічного стану та організації охорони.

2.9. Територіальне управління протягом 14 робочих днів з дати надходження поданих банком (фінансовою установою) документів розглядає їх та приймає рішення про реєстрацію пункту обміну валюти або про відмову в його реєстрації.

2.10. Підставами для відмови в реєстрації пункту обміну валюти можуть бути:

відсутність одного з документів, передбачених пунктом 2.8 цієї глави;

невідповідність вимогам підпункту "б" пункту 2.8 цієї глави;

відмова в погодженні територіальним управлінням агентської угоди між банком (фінансовою установою) та агентом;

надання банком (фінансовою установою) недостовірної інформації;

порушення банком (фінансовою установою) протягом останніх 6 місяців, що передують поданню звернення, чинного законодавства щодо здійснення валютно-обмінних операцій.

2.11. Територіальне управління реєструє пункт обміну валюти в Книзі реєстрації пунктів обміну валюти і після цього видає банку (фінансовій установі) на бланку управління довідку про реєстрацію пункту обміну валюти за формою, наведеною в додатку 2 до цієї Інструкції.

2.12. Після реєстрації пункту обміну валюти в територіальному управлінні банк (фінансова установа), агент мають зареєструвати РРО, який передбачається використовувати в пункті обміну валюти, у податковому органі за місцем розташування цього пункту.

2.13. У разі систематичного (три і більше разів) порушення пунктом обміну валюти порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України протягом календарного року довідка про реєстрацію пункту обміну валюти підлягає відкликанню територіальним управлінням.

У разі прийняття територіальним управлінням рішення про відкликання довідки про реєстрацію відповідного пункту обміну валюти банк (фінансова установа) має в триденний строк після отримання цього рішення повернути довідку про реєстрацію пункту обміну валюти до територіального управління, яке робить відповідну відмітку в Книзі реєстрації пунктів обміну валюти.

2.14. У разі прийняття Національним банком України рішення про припинення дії письмового дозволу на здійснення банком валютно-обмінних операцій чи відкликання банківської ліцензії або про відкликання генеральної ліцензії фінансової установи на здійснення операцій з валютними цінностями банк (фінансова установа) має в триденний строк після отримання цього рішення повернути довідки про реєстрацію пунктів обміну валюти до територіального управління, яке робить відповідну відмітку в Книзі реєстрації пунктів обміну валюти.

2.15. У разі прийняття банком (фінансовою установою) рішення про припинення роботи пункту обміну валюти банк (фінансова установа) має в триденний строк після прийняття цього рішення повернути довідку про реєстрацію пункту обміну валюти разом із заявою про припинення роботи пункту обміну валюти до територіального управління, яке робить відповідну відмітку в Книзі реєстрації пунктів обміну валюти.

Глава 3. Установлення курсу гривні до іноземних валют

3.1. Курси купівлі та продажу іноземних валют за гривні в касі банку (фінансової установи), у пунктах обміну валюти, уключаючи і пункти обміну валюти агентів, установлюються банком (фінансовою установою) щоденно до початку робочого дня згідно з наказом по банку (фінансовій установі) за підписом керівника банку (фінансової установи) або окремим розпорядженням керівника, що відповідає за роботу як власних пунктів обміну валюти, так і пунктів обміну валюти агентів, якому відповідно до наказу по банку (фінансовій установі) надане право встановлювати ці курси.

Наказ (розпорядження) про встановлення курсів купівлі та продажу іноземних валют за гривні має бути скріплений печаткою банку (фінансової установи).

У наказі (розпорядженні) про встановлення курсів купівлі та продажу іноземних валют за гривні в касі банку (фінансової установи), у пунктах обміну валюти мають зазначатися дата, час, з якого діють установлені курси, значення курсів купівлі та продажу іноземних валют за гривні, місцезнаходження і реєстраційний номер пункту обміну валюти банку (фінансової установи) та пункту обміну валюти агента у відповідному територіальному управлінні.

Наказ (розпорядження) про зміну курсів купівлі та продажу іноземних валют має бути оформлений згідно з вимогами другого та третього абзаців цього пункту.

3.2. У касі банку (фінансової установи) та в пунктах обміну валюти, які розташовані за різними адресами, у тому числі в пунктах обміну валюти агентів в один і той самий робочий день, можуть бути встановлені різні значення курсів купівлі та продажу іноземних валют.

У пункті обміну валюти, у якому працюють одночасно кілька касирів, не може встановлюватися кілька різних значень курсів купівлі та продажу іноземних валют.

3.3. Банк (фінансова установа) протягом робочого дня може змінювати значення курсів купівлі та продажу іноземних валют у касі з обов'язковим оформленням кожного зміненого значення курсів купівлі та продажу відповідним наказом (розпорядженням), у якому обов'язково зазначається час зміни курсів.

3.4. Банк (фінансова установа) протягом робочого дня може змінювати встановлені курси купівлі та продажу іноземних валют як у власних пунктах обміну валюти, так і в пунктах обміну валюти агентів, що працюють понад 8 годин (у 2-3 зміни), лише за умови зміни касирів після закінчення встановленого робочого часу (з початком роботи іншого касира) на підставі наказу (розпорядження) про встановлення (зміну) курсів.

Глава 4. Організація роботи, пов'язаної з
проведенням валютно-обмінних операцій

4.1. Валютно-обмінні операції для фізичних осіб (резидентів і нерезидентів) здійснюються касами банків (фінансових установ) і пунктами обміну валюти згідно з порядком, установленим цією Інструкцією.

4.2. Тарифи комісійної винагороди під час здійснення операцій з купівлі-продажу дорожніх чеків, конвертації готівкової іноземної валюти, прийняття на інкасо банкнот іноземних держав та іменних чеків установлюються згідно з наказом по банку (фінансовій установі). Сума комісійної винагороди під час здійснення операцій з купівлі-продажу дорожніх чеків, конвертації готівкової іноземної валюти, прийняття на інкасо банкнот іноземних держав та іменних чеків (у разі встановлення її в іноземній валюті та сплати в гривнях) визначається за офіційним курсом гривні до іноземних валют, що встановлюється Національним банком України.

4.3. Каси банків (фінансових установ) можуть здійснювати всі або деякі валютно-обмінні операції згідно з переліком, зазначеним у пункті 1.2 цієї Інструкції.

4.4. Пункти обміну валюти банків (фінансових установ) можуть здійснювати всі або деякі операції, зазначені в абзацах другому - шостому пункту 1.2 цієї Інструкції.

4.5. Пункти обміну валюти агентів можуть здійснювати лише ті операції, що зазначені в абзацах другому - четвертому пункту 1.2 цієї Інструкції.

4.6. У касах банків (фінансових установ) у доступному для огляду клієнтами місці розміщується така інформація:

копія наказу (розпорядження) по банку (фінансовій установі) про встановлення курсів купівлі та продажу іноземних валют;

перелік операцій, які здійснює ця каса;

повідомлення українською та іноземними мовами щодо можливості здійснення фізичними особами-нерезидентами зворотного обміну невикористаних коштів у гривнях на іноземну валюту лише за умови пред'явлення ними довідки за формою N 377;

витяг з наказу про встановлення тарифів комісійної винагороди за операціями, які здійснює ця каса, що засвідчується підписом керівника банку (фінансової установи) та скріплюється печаткою банку (фінансової установи).

4.7. У пункті обміну валюти в доступному для огляду клієнтами місці розміщується така інформація:

назва банку (фінансової установи), який відкрив пункт обміну валюти, а також назва агента, якщо пункт обміну валюти працює на підставі агентської угоди;

копія наказу (розпорядження) по банку (фінансовій установі) про встановлення курсів купівлі та продажу іноземних валют;

перелік операцій, які здійснює цей пункт обміну валюти;

повідомлення українською та іноземними мовами щодо можливості здійснення фізичними особами-нерезидентами зворотного обміну невикористаних коштів у гривнях на іноземну валюту лише за умови пред'явлення ними довідки за формою N 377;

витяг з наказу про встановлення тарифів комісійної винагороди за операціями, які здійснює цей пункт обміну валюти, що засвідчується підписом керівника банку (фінансової установи) та скріплюється печаткою банку (фінансової установи);

режим роботи пункту обміну валюти;

телефон керівника, що відповідає за роботу пункту обміну валюти.

4.8. Режим роботи пункту обміну валюти встановлює банк (фінансова установа). У прикордонних зонах, аеропортах, на залізничних, морських та річкових вокзалах пункти обміну валюти мають функціонувати не менше 21 години на добу. Тривалість режиму роботи пунктів обміну валюти, розташованих в інших місцях, установлює банк (фінансова установа) за погодженням з адміністрацією підприємства, установи або органу державної влади, на території яких вони відкриті.

4.9. У пункті обміну валюти в наявності мають бути такі документи:

копія довідки про реєстрацію пункту обміну валюти в територіальному управлінні, скріплена печаткою банку (фінансової установи);

витяг з наказу банку (фінансової установи) про відкриття пункту обміну валюти, який має бути засвідчений підписом керівника банку (фінансової установи) та скріплений печаткою банку (фінансової установи);

торговий патент згідно із Законом України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" ( 98/96-ВР );

журнал використання РРО в пункті обміну валюти (додаток 12).

4.10. Касир пункту обміну валюти повинен мати на робочому місці документ, що засвідчує його особу (службове посвідчення), штамп пункту обміну валюти, на якому мають бути такі реквізити: назва "Пункт обміну валюти", назва банку (фінансової установи), назва агента банку (якщо пункт обміну валюти працює на підставі агентської угоди з банком), реєстраційний номер у територіальному управлінні, місцезнаходження пункту обміну валюти. Штамп видається банком (фінансовою установою) касиру пункту обміну валюти під розпис.

4.11. У разі потреби (хвороба касира та з інших поважних причин) касир пункту обміну валюти має право передати іншому касиру, який має право працювати в цьому пункті обміну валюти відповідно до наказу про його відкриття, валютні цінності, бланки суворого обліку та штамп пункту обміну за відповідним актом. Цей акт разом з іншими звітними документами в кінці робочого дня вкладається в інкасаторську сумку касира, який передав валютні цінності та бланки суворого обліку.

Якщо касир пункту обміну валюти за будь-яких обставин фізично не може передати іншому касиру або інкасатору валютні цінності та інші цінності, то в пункті обміну валюти за наказом керівника банку (фінансової установи) терміново проводиться ревізія валютних та інших цінностей з обов'язковим їх передаванням у касу банку (фінансової установи) особами, які здійснили ревізію, на підставі відповідного акта.

Забороняється доручати виконання службових обов'язків касира пункту обміну валюти іншим особам, які не визначені як касири в наказі по банку (фінансовій установі).

4.12. Касир під час здійснення валютно-обмінних операцій має перевіряти справжність і наявність ознак платіжності пред'явлених банкнот іноземних держав та дорожніх чеків.

Робочі місця касирів, які здійснюють валютно-обмінні операції, мають бути обладнані приладами для контролю за справжністю та для визначення ознак платіжності банкнот іноземної валюти і дорожніх чеків, відповідними нормативно-правовими актами і довідниками.

4.13. Касир пункту обміну валюти має зберігати наявні цінності в сейфі. Під час обідньої перерви або тимчасової відсутності в приміщенні пункту обміну касир має опломбувати сейф з цінностями особистим пломбіром.

4.14. Банкам (фінансовим установам) забороняється встановлювати обмеження щодо номіналу та року емісії банкнот іноземної валюти, які є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, з якою здійснюються валютно-обмінні операції, крім тих, що встановлюються Національним банком України.

4.15. З метою організації безперебійної роботи пунктів обміну валюти як власних, так і пунктів обміну валюти агентів, банк (фінансова установа) самостійно встановлює для них розмір авансу в готівковій іноземній валюті й готівкових гривнях і до початку робочого дня, уключаючи вихідні і святкові дні, забезпечує власні пункти обміну валюти та пункти обміну валюти агентів коштами відповідно до встановлених обсягів у порядку, визначеному Інструкцією N 1 з організації емісійно-касової роботи в установах банків України, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 07.07.94 N 129, а також забезпечує ці пункти обміну валюти бланками суворого обліку - довідками та квитанціями про здійснення валютно-обмінних операцій за формами N 377, 377-А, 06, реєстрами (журналами-реєстрами) для обліку за кожним видом операцій, що здійснюють ці пункти обміну валюти.

Сумки з авансами для кожного касира пункту обміну валюти на вихідні і святкові дні формуються окремо на кожен день роботи або за рішенням керівника банку (фінансової установи) на ці дні формується одна сумка.

4.16. Протягом робочого дня пункти обміну валюти здійснюють операції за рахунок коштів отриманого від банку (фінансової установи) авансу в іноземній валюті та в гривнях, а також за рахунок купленої іноземної валюти та отриманих гривень.

Пункти обміну валюти мають право тримати у своїй касі розмінні купюри в обсязі до 200 доларів США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за крос-курсом, визначеним згідно з офіційним курсом гривні до долара США та цієї іноземної валюти, установлений Національним банком України.

4.17. Банки (фінансові установи) зобов'язані забезпечувати підкріплення та інкасацію коштів власних пунктів обміну валюти та пунктів обміну валюти агентів.

4.18. Не допускається зберігання в пунктах обміну валюти банків (фінансових установ) готівкової іноземної валюти, гривень та дорожніх чеків у неробочий час, якщо їх приміщення не відповідають вимогам нормативно-правових актів Національного банку України щодо технічного стану та організації охорони.

Банк (фінансова установа) має встановлювати максимальну суму залишків іноземної валюти та гривень у касах пунктів обміну валюти банку (фінансової установи) у неробочий час в обсязі, що має забезпечити роботу цих пунктів протягом робочого дня. Залишки валютних цінностей, що перевищують установлену максимальну суму, підлягають інкасації, яку проводять банки (фінансові установи).

4.19. Пункти обміну валюти банку (фінансової установи) під час роботи у вихідні й святкові дні можуть перевищувати встановлену максимальну суму залишків іноземної валюти та гривень у касі за умови обов'язкової інкасації валютних цінностей, що перевищують установлену максимальну суму, не пізніше наступного робочого дня банку (фінансової установи).

Якщо пункти обміну валюти працюють цілодобово, то закінченням робочого дня вважається початок операційного дня банку (фінансової установи).

4.20. Зберігання валютних цінностей у пунктах обміну валюти агентів у неробочий час не допускається.

4.21. Не допускається відмова касира пункту обміну валюти в здійсненні будь-якої операції, зазначеної в переліку операцій, які проводить цей пункт обміну валюти, за наявності відповідних коштів для цього.

4.22. Входити до приміщення пункту обміну валюти дозволяється лише особам, визначеним у наказі про відкриття пункту обміну валюти, та представникам органів, уповноважених здійснювати перевірку пунктів обміну валюти згідно з чинним законодавством України.

4.23. Керівник, що відповідає за роботу пунктів обміну валюти як власних, так і пунктів обміну валюти агентів, забезпечує вивчення касирами правил здійснення валютно-обмінних операцій з використанням РРО, а також контроль за технічним обслуговуванням РРО відповідними службами.

У всіх випадках виходу з ладу РРО касир пункту обміну валюти одразу має зробити про це відповідний запис у журналі використання РРО в пункті обміну валюти та повідомити про це банк (фінансову установу), агента. У разі потреби керівник, що відповідає за роботу пунктів обміну валюти, повідомляє про несправність у відповідну ремонтну організацію.

На період виходу з ладу РРО або в разі тимчасового відключення електроенергії облік валютно-обмінних операцій здійснюється вручну не більше трьох діб з веденням реєстрів установленої форми і наданням клієнту бланків суворої звітності за формами 377, 377-А та 06 із занесенням підсумкової інформації про проведені операції без використання РРО до журналу використання РРО в пункті обміну валюти.

Підсумкова інформація про проведені операції без використання РРО заноситься до журналу використання РРО в пункті обміну валюти:

у кінці робочого дня - якщо РРО не працював протягом усього робочого дня;

у кінці терміну роботи без використання РРО - якщо РРО не працював частину робочого дня.

Ремонт та сервісне обслуговування РРО проводять уповноважені банки або підприємства, які займаються реалізацією РРО і мають сертифікат про відповідність розроблених РРО вимогам Національного банку України, а також уклали з банком (фінансовою установою) або агентом угоду про сервісне обслуговування.

Служби, що відповідають за ремонт РРО, не пізніше 72 годин після виходу його з ладу зобов'язані усунути дефект і забезпечити його належне функціонування. Якщо в зазначений термін ремонт не може бути виконаний, то в пункті обміну встановлюється РРО з обмінного фонду та складається акт за підписом керівника, що відповідає за роботу пунктів обміну валюти, і представника сервісної організації і робляться відповідні записи в журналі використання РРО в пункті обміну валюти. Будь-який заново встановлений РРО має бути зареєстрований у державному податковому органі (так само, як і під час первинної його реєстрації).

Глава 5. Оформлення квитанцій та довідок
про здійснення валютно-обмінних операцій

5.1. Під час здійснення валютно-обмінних операцій використовуються такі бланки:

довідка-certificate за формою N 377 (додаток 3); квитанція за формою N 377-А (додаток 4); довідка за формою N 06 (додаток 5); квитанція за формою N 377-і (додаток 6); квитанція за формою N 377-I 1). Бланки довідок та квитанцій, що зазначені в абзацах другому - четвертому цього пункту, є бланками суворого обліку.

Довідки за формами N 377, N 06, квитанції за формою N 377-А про здійснення валютно-обмінних операцій та квитанції за формою N 377-і про прийняття на інкасо банкнот іноземних держав виписуються у двох примірниках: перший примірник видається як підтвердження здійснення операції фізичній особі (резиденту або нерезиденту), другий - залишається в документах дня.

Надалі в тексті цієї Інструкції перший примірник довідки або квитанції іменується примірником клієнта, а другий - примірником банку (фінансової установи).

1) Зразок цієї квитанції наведений у додатку 2 до Положення про порядок здійснення операцій з чеками в іноземній валюті на території України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29.12.2000 N 520 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.02.2001 за N 152/5343. Порядок оформлення квитанції за формою N 377-I наведений у пункті 5.5 цього самого Положення.

5.2. Довідка за формою N 377 видається пунктом обміну валюти або касою банку (фінансової установи) фізичній особі-нерезиденту як підтвердження проведення операції з купівлі в неї готівкової іноземної валюти і дорожніх чеків за готівкові гривні. Ця довідка дійсна протягом 6 місяців з дати її видачі і надає право здійснення зворотного обміну невикористаних гривень на іноземну валюту.

5.3. Квитанція за формою N 377-А видається:

пунктом обміну валюти банку (фінансової установи) фізичним особам-резидентам як підтвердження здійснення валютно-обмінних операцій, визначених у абзацах другому, третьому, п'ятому, шостому пункту 1.2 цієї Інструкції;

пунктом обміну валюти агента фізичним особам-резидентам як підтвердження здійснення валютно-обмінних операцій, визначених у абзацах другому третьому пункту 1.2 цієї Інструкції;

пунктом обміну валюти фізичним особам-нерезидентам як підтвердження здійснення зворотного обміну невикористаних готівкових гривень на готівкову іноземну валюту.

5.4. Довідка за формою N 06 видається лише пунктом обміну валюти банку або касою банку за усною заявою фізичної особи-резидента під час продажу цій особі готівкової іноземної валюти 2 або 3 груп Класифікатора іноземних валют, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 N 34 (далі - Класифікатор іноземних валют), та дає право на її вивезення з України. Довідка дійсна протягом одного року з дати її видачі.

5.5. Квитанція за формою N 377-і видається касою банку (фінансової установи) як підтвердження проведення операції з прийняття на інкасо банкнот іноземних держав.

Квитанція за формою N 377-I видається касою банку (фінансової установи) як підтвердження проведення операції з прийняття на інкасо іменних чеків.

5.6. Оформлення і видача довідок та квитанцій без здійснення валютно-обмінних операцій або їх невидача під час здійснення зазначених вище операцій забороняються.

5.7. Виправлення в заповненому тексті зазначених вище довідок та квитанцій не допускаються.

Довідка або квитанція вважається недійсною, якщо реквізити каси або пункту обміну валюти, дані про здійснені операції, найменування банку (фінансової установи) або агента, що видав довідку чи квитанцію, не читаються або можливе подвійне читання відомостей на відбитку штампа пункту обміну валюти або каси банку (фінансової установи).

5.8. Плата за оформлення і видачу довідки або квитанції під час здійснення валютно-обмінної операції не стягується.

5.9. Заповнений примірник квитанції або довідки банку (фінансової установи) зберігається в пункті обміну валюти в документах дня і передається до каси банку (фінансової установи) разом з іншими документами дня після закінчення робочого дня.

5.10. Зіпсовані примірники квитанцій та довідок про здійснення валютно-обмінних операцій, що є бланками суворого обліку (примірник клієнта та примірник банку /фінансової установи/), а також роздруковані за допомогою КС погашаються шляхом написання через усе поле примірника клієнта та примірника банку латинської літери "Z", засвідчуються підписом касира пункту обміну валюти (каси) і повертаються до банку (фінансової установи) після закінчення робочого дня разом з іншими документами дня.

5.11. Перший і другий примірники квитанції за формою N 377-А під час здійснення валютно-обмінних операцій у пункті обміну валюти із застосуванням КС роздруковуються цими КС.

Довідки за формою N 377 під час здійснення валютно-обмінних операцій у пункті обміну валюти із застосуванням КС заповнюються як вручну (під копіювальний папір), так і шляхом роздрукування даних у першому та другому примірниках довідки.

Довідки та квитанції за формами N 377, 377-А під час здійснення валютно-обмінних операцій у пункті обміну валюти із застосуванням ЕККА або ЕККР заповнюються лише вручну (під копіювальний папір).

Довідки за формою N 06 під час здійснення валютно-обмінних операцій у пункті обміну валюти банку із застосуванням КС заповнюються як вручну (під копіювальний папір), так і шляхом роздрукування даних у першому та другому примірниках довідки.

Довідки за формою N 06 під час здійснення валютно-обмінних операцій у пункті обміну валюти банку із застосуванням ЕККА або ЕККР заповнюються лише вручну (під копіювальний папір).

У разі виходу РРО з ладу довідки та квитанції за формами N 377, 377-А, 06 заповнюються лише вручну (під копіювальний папір).

Довідки та квитанції за формами N 377, 377-і, 377-I під час здійснення валютно-обмінних операцій у касі фінансової установи заповнюються вручну (під копіювальний папір).

Довідки та квитанції за формами N 377, 06, 377-і, 377-I під час здійснення валютно-обмінних операцій у касі банку заповнюються як вручну (під копіювальний папір), так і шляхом роздрукування даних у першому та другому примірниках довідки або квитанції з використанням комп'ютерної системи автоматизації касових операцій, що функціонує в складі програмно-апаратного комплексу "Операційний день банку". Крім того, перший та другий примірники квитанцій за формами N 377-і, 377-I під час здійснення валютно-обмінних операцій у касі банку можуть роздруковуватися з використанням комп'ютерної системи автоматизації касових операцій, що функціонує в складі програмно-апаратного комплексу "Операційний день банку".

Якщо квитанції (форми N 377-А, N 377-і) та довідки (форми N 377, 06) заповнюються вручну (під копіювальний папір), то копіювальний папір кладеться між зворотним боком примірника клієнта і лицьовим боком примірника банку (фінансової установи).

На довідці або квитанції (у примірнику клієнта і примірнику банку /фінансової установи/) усі реквізити мають бути заповнені.

5.12. У довідках та квитанціях під час здійснення відповідних операцій назва валюти проставляється літерним кодом (згідно з кодами валют Класифікатора іноземних валют.

5.13. У квитанціях за формою N 377-А під час здійснення валютнообмінних операцій у графі "назва валюти" проставляється літерний код валюти, у графі "кількість" проставляється сума валюти цифрами, а в графі "еквівалент до видачі" проставляються літерний код та сума валюти, що видається клієнту, цифрами.

Під час здійснення операцій, за якими сплачується комісійна винагорода, сума цієї винагороди зазначається під таблицею словами і проставляється літерний код валюти, у якій сплачено комісійну винагороду, а в графі "комісія в %" проставляється цифрами тариф комісійної винагороди у відсотках.

Глава 6. Здійснення операцій з купівлі та продажу
готівкової іноземної валюти і дорожніх чеків

6.1. Касири кас банків (фінансових установ) та касири пунктів обміну валюти зобов'язані з'ясовувати резидентність осіб, які мають намір здійснити валютно-обмінну операцію, і попереджати про те, що нерезиденти мають змогу провести зворотний обмін невикористаних коштів у гривнях на іноземну валюту лише за умови пред'явлення ними довідки за формою N 377.

6.2. Операції з купівлі у фізичних осіб - резидентів та нерезидентів чи продажу фізичним особам-резидентам готівкової іноземної валюти або зворотного обміну фізичним особам-нерезидентам невикористаних коштів у гривнях на іноземну валюту на суму, що перевищує еквівалент 10000 євро за офіційним курсом гривні до іноземних валют, можуть здійснюватися лише через касу банку (фінансової установи).

6.3. Операції з купівлі готівкової іноземної валюти за готівкові гривні у фізичних осіб здійснюють:

каси банку (фінансової установи) з оформленням прибуткових касових ордерів, видаткових касових ордерів із зазначенням у них часу здійснення операції та додатково для фізичних осіб-нерезидентів - довідок за формою N 377;

пункти обміну валюти з оформленням квитанцій про здійснення купівлі іноземної валюти за формою 377-А для фізичних осіб-резидентів, а для фізичних осіб-нерезидентів - довідок за формою N 377.

Здійснені операції відображаються касою банку (фінансової установи), пунктом обміну валюти в реєстрі купленої іноземної валюти (додаток 7).

6.4. Операції з продажу готівкової іноземної валюти за готівкові гривні фізичним особам-резидентам здійснюють:

каси банку (фінансової установи) з оформленням прибуткових касових ордерів, видаткових касових ордерів із зазначенням у них часу здійснення операції та за усною заявою фізичної особи-резидента, яка здійснює операцію через касу банку, з наданням довідки за формою N 06;

пункти обміну валюти з оформленням квитанції про здійснення продажу іноземної валюти за формою N 377-А та за усною заявою фізичної особи-резидента, яка здійснює операцію через пункт обміну валюти банку, з наданням довідки за формою N 06.

Здійснені операції відображаються касою банку (фінансової установи), пунктом обміну валюти в реєстрі проданої іноземної валюти (додаток 8).

6.5. Довідка за формою N 06 видається фізичній особі-резиденту за умови пред'явлення цією особою касирам каси банку або пункту обміну валюти банку паспорта громадянина України або паспорта громадянина для виїзду за кордон, або документа, що засвідчує особу без громадянства, з метою підтвердження операції з продажу їй готівкової іноземної валюти 2 або 3 групи за Класифікатором іноземних валют під час вивезення цієї валюти з України.

6.6. Операції зворотного обміну готівкових гривень на готівкову іноземну валюту здійснюються лише фізичним особам-нерезидентам у разі невикористання чи неповного використання ними гривень, що були одержані в касі банку (фінансової установи) або в пункті обміну валюти.

Зворотний обмін здійснюють як каси банку (фінансової установи), так і будь-який пункт обміну валюти в разі надання першого примірника довідки за формою N 377. Сума зворотного обміну не може перевищувати тієї, що зазначена в довідці за формою N 377. Крім того, перший примірник цієї довідки залишається в касі банку (фінансової установи) або в пункті обміну валюти, у якому здійснено зворотний обмін.

У пункті обміну валюти фізичній особі-нерезиденту видається квитанція про продаж їй іноземної валюти за формою N 377-А, а в касі банку (фінансової установи) - прибутковий касовий ордер і видатковий касовий ордер. Ця операція здійснюється за курсом продажу іноземної валюти за гривні, установленим банком (фінансовою установою).

Під час здійснення операцій з видачі фізичним особам-нерезидентам гривень в банкоматі на території України за платіжними картками міжнародних платіжних систем зворотний обмін невикористаних гривень здійснюють лише каси того банку, якому належить банкомат, на підставі чека банкомата. Чек банкомата залишається в касі банку.

6.7. Операції з купівлі готівкової іноземної валюти у фізичної особи-нерезидента та зворотний обмін готівкових гривень на іноземну валюту здійснюються після пред'явлення цією особою касирам каси банку (фінансової установи) або пункту обміну валюти документа, який засвідчує особу та її громадянство.

6.8. Порядок здійснення операцій з купівлі-продажу дорожніх чеків у касах банків (фінансових установ) та пунктах обміну валюти банків (фінансових установ) викладено в главі 7 Положення про порядок здійснення операцій з чеками в іноземній валюті на території України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29.12.2000 N 520 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.02.2001 за N 152/5343.

Глава 7. Здійснення операцій з конвертації готівкової
іноземної валюти однієї іноземної держави на готівкову
іноземну валюту іншої іноземної держа
ви

7.1. Операції з конвертації готівкової іноземної валюти здійснюються банками (фінансовими установами) та їх пунктами обміну валюти лише з тими валютами, що належать до 1 групи Класифікатора іноземних валют.

7.2. Під час здійснення операцій з конвертації готівкової іноземної валюти використовується крос-курс, визначений згідно з офіційним курсом гривні до відповідних іноземних валют, що встановлений Національним банком України на день проведення операції. Розраховується крос-курс таким чином:

на певну дату офіційний курс гривні становить:

гривня/долар США - X грн. за долар США;

гривня/євро - Y грн. за євро.

Крос-курс долара США до євро становитиме X/Y євро за долар США.

Якщо клієнт бажає в цей день обміняти N доларів США на євро, то з урахуванням крос-курсу він має отримати N х (X:Y) євро.

За цією самою схемою визначається крос-курс і для інших валют у разі здійснення конверсійних операцій з готівковою іноземною валютою.

7.3. Операції з конвертації однієї готівкової іноземної валюти в іншу готівкову іноземну валюту здійснюються:

для фізичних осіб - резидентів і нерезидентів - у касі банку (фінансової установи) з оформленням прибуткового та видаткового касових ордерів;

для фізичних осіб-резидентів - у пункті обміну валюти банку (фінансової установи) з видачею квитанції за формою N 377-А про конвертацію валют.

Здійснені операції відображаються касою банку (фінансової установи) та пунктом обміну валюти в реєстрі конвертації іноземної валюти (додаток 9).

Операції з конвертації однієї готівкової іноземної валюти в іншу готівкову іноземну валюту здійснюються для фізичної особи-нерезидента лише в касі банку (фінансової установи) після пред'явлення касиру документа, який засвідчує цю особу, та за наявності підтвердження джерел походження іноземної валюти (копії цих документів залишаються в документах дня). У разі ввезення нерезидентом в Україну іноземної валюти в пред'явленій митній декларації робиться відмітка про її конвертацію.

7.4. Якщо за операцією з конвертації для видачі клієнту залишається сума в іноземній валюті менша, ніж номінальна вартість мінімальної купюри, що перебуває в обігу, то цей залишок купується за гривні за курсом купівлі іноземної валюти, установленим банком (фінансовою установою). Вищезазначена операція оформляється касирами каси та пункту обміну валюти із застосуванням тих самих документів, що зазначені в пункті 6.3 цієї Інструкції.

7.5. Комісійну винагороду за здійснення операцій з конвертації однієї готівкової іноземної валюти в іншу готівкову іноземну валюту банки за бажанням клієнта можуть справляти як у гривнях, так і в іноземній валюті.

Комісійну винагороду в іноземній валюті сплачує клієнт у тій валюті, що конвертується.

7.6. Комісійна винагорода в гривнях за операціями з конвертації іноземної валюти визначається банками з використанням офіційного курсу гривні до валюти, що конвертується, який установлений Національним банком України на день здійснення операції.

Глава 8. Здійснення операцій з приймання на інкасо
банкнот іноземних держав та іменних чеків

8.1. У касах банків (фінансових установ) приймаються на інкасо від фізичних осіб (резидентів і нерезидентів) та юридичних осіб-резидентів і представництв юридичних осіб-нерезидентів:

а) банкноти іноземних держав, які мають значні пошкодження або є сумнів у їх платіжності, а саме:

розірвані на шматки та склеєні;

ті, що не зберегли деяких ознак платіжності (наявні зміни у портреті, немає захисної стрічки, є написи, які заважають визначенню ознак платіжності банкнот тощо);

із зміненим первісним кольором;

обпалені або пропалені;

залиті повністю або значною мірою фарбою, чорнилом, жиром тощо;

мають явні друкарські недоліки;

б) банкноти, які вилучені іноземною державою з обігу після дати, оголошеної центральним банком-емітентом відповідної валюти (за наявності згоди банку-кореспондента відповідної держави на обмін цих банкнот).

8.2. Операції з приймання на інкасо банкнот іноземних держав виконуються в порядку, установленому для виконання операцій з приймання іменних чеків на інкасо, викладеному в главах 4-6 Положення про порядок здійснення операцій з чеками в іноземній валюті на території України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29.12.2000 N 520 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.02.2001 за N 152/5343. Проведення цих операцій здійснюється з оформленням квитанції N 377-і та реєстру приймання на інкасо банкнот іноземних держав (додаток 10).

8.3. Порядок виконання операцій з приймання іменних чеків на інкасо викладений у главах 4-6 Положення, зазначеного в пункті 8.2 цієї глави.

Глава 9. Відповідальність банків (фінансових установ) за
порушення порядку організації та здійснення
валютно-обмінних операцій

9.1. Порушення норм, установлених цією Інструкцією, тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

9.2. У разі порушення банками та їх агентами норм цієї Інструкції банки несуть відповідальність згідно із статтею 73 Закону України "Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ).

Директор Департаменту валютного регулювання С.О.Яременко

Додаток 1
до Інструкції про порядок
організації та здійснення
валютно-обмінних операцій на
території України

Перелік
технічних засобів для визначення справжності
банкнот іноземних держав та дорожніх чеків

1. Прилад для розгляду банкнот іноземних держав та дорожніх чеків проти світла та у відбитому світлі.

2. Прилад для контролю ознак, які проявляються в ультрафіолетових променях.

3. Прилад для контролю ознак, які проявляються в інфрачервоних променях.

4. Прилад для контролю магнітних міток.

5. Семи - десятикратні збільшувальні лінзи.

Директор Департаменту валютного регулювання С.О.Яременко

Додаток 2
до Інструкції про порядок
організації та здійснення валютно-обмінних
операцій на території України

На бланку територіального управління
Національного банку України

Довідка
про реєстрацію пункту обміну іноземної валюти
в територіальному управлінні
Національного банку України
__________________________________________________
(назва управління)

Назва уповноваженого банку / уповноваженої фінансової установи

_____________________________________________________________________________________________________________________

Назва агента (юридичної особи) _________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

Місцезнаходження пункту обміну валюти _________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

Реєстраційний номер _________ в територіальному управлінні

Національного банку України __________________________________________________________________________________________.

(назва управління)

Начальник управління __________________________________________________________ (ініціали, прізвище)

(підпис)

М.П.

Дата видачі довідки

Директор Департаменту валютного регулювання С.О.Яременко

Додаток 3
до Інструкції про порядок
організації та здійснення
валютно-обмінних операцій на
території України

Форма N 377
(дійсна протягом 6 місяців)

_________________________________________
_________________________________________
(назва, місцезнаходження банку/фінансової
установи)
(name, address of licensed bank/financial
institution)

Довідка-certificate N

" "................200__ р.

Обміняно ______________________________________________________________________________________

exchanged (назва валюти, сума цифрами і словами / type of currency, amount in figures and in words)

Видано готівкові

гривні______________________________________________________________________________________

hryvnias paid out (сума цифрами і словами / amount in figures and in words)

__________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові /
surname, name)
_______________________
(підпис власника)
(holder's signature) 
____________________________________________
(громадянство / citizenship)

____________________________________
(підпис касира)
 

місце для штампа

Обмін невикористаних гривень на іноземну валюту
Exchange or unspent hryvnias for foreign currency

Прийнято для обміну готівкові

гривні _____________________________________________________________________________________________________________

hryvnias accepted for exchange (сума цифрами і словами / amount in figures and in words)

З них видано:
готівковою валютою ________________________ 
чеками
cheques ____________ 
out of this sum:
cash currency paid out
___________________________
(підпис власника)
(holder's signature) 


_________________________
(підпис касира)
 

Заповнюється у двох примірниках (перший видається клієнту, другий залишається в банку).

Довідка видається фізичній особі-нерезиденту для підтвердження операцій з купівлі банком (фінансовою установою) іноземної валюти за гривні та сплати за чеками коштів у гривнях. Перший примірник дає право зворотного обміну невикористаних гривень на іноземну валюту протягом 6 місяців.

Директор Департаменту валютного регулювання С.О.Яременко

Додаток 4
до Інструкції про порядок
організації та здійснення
валютно-обмінних операцій на
території України

Форма N 377-А
______________________________
______________________________
(назва, місцезнаходження
банку/фінансової установи)

Квитанція N
про здійснення валютно-обмінної операції

Дата _____________________

Назва операції: купівля, продаж, конвертація

іноземної валюти, купівля дорожніх чеків

   ------------------------------------------------------------------
|Назва валюти |Кількість |Курс, | Комісія в |Еквівалент |
| | |крос-курс | % |до видачі |
|-------------+------------+-----------+-------------+-----------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
------------------------------------------------------------------

Сума комісії ______________________

Підпис касира ____________________ Штамп пункту обміну

Квитанція заповнюється у двох примірниках (перший видається клієнту, другий - залишається в банку/фінансовій установі).

Квитанція видається для підтвердження проведення операцій з купівлі-продажу готівкової іноземної валюти, конвертації готівкової іноземної валюти, купівлі дорожніх чеків.

Директор Департаменту валютного регулювання С.О.Яременко

Додаток 5
до Інструкції про порядок
організації та здійснення
валютно-обмінних операцій на
території України

Форма 06
(дійсна протягом одного року
без права передавання)
_____________________________________
(повна назва банку)
_____________________________________
(адреса каси банку, пункту обміну
валюти банку)
_____________________________________
(юридична адреса, N телефону, факсу)

Довідка №
про вивезення за межі України іноземної валюти

Видана ________________________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

паспорт серія ___ N ______, виданий ______________________________________________________________________________________

(документ, що його замінює)

_______________________________________________________________________________________________________________________,

про вивезення

іноземної валюти ____________________________________________________________________________________________________

(назва іноземної валюти, сума цифрами та словами)

______________________________________________________________________________________________________________________.

Ця довідка підлягає здаванню відповідному митному органу.

Місце для штампа

Підпис касира

Дата видачі довідки

Довідка заповнюється у двох примірниках (перший надається клієнту, другий - залишається в банку).

Директор Департаменту валютного регулювання С.О.Яременко

Додаток 6
до Інструкції про порядок
організації та здійснення
валютно-обмінних операцій на
території України

Форма N 377-і
_____________________________
_____________________________
(назва, місцезнаходження
уповноваженого банку/фінансової
установи)

Квитанція N
про прийняття на інкасо банкнот іноземних держав

"____" _____________200_ р.

_____________________________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи)

___________________________________________________________________________________________________________________

(постійне місце проживання)

_____________________________________________________________________________________________________________________

(серія, номер, дата і місце видачі документа, що засвідчує особу)

_______________________________________________________________________________________________________________________

(найменування юридичної особи)

   -----------------------------------------------------------------
| Найменування банкнот |Дата, номер та | Номінальна |
| іноземних держав |серія | вартість |
|---------------------------+--------------------+--------------|
|---------------------------+--------------------+--------------|
|---------------------------+--------------------+--------------|
|---------------------------+--------------------+--------------|
|---------------------------+--------------------+--------------|
|---------------------------+--------------------+--------------|
-----------------------------------------------------------------

Підпис касира______________

Місце для штампа

Квитанція заповнюється у двох примірниках (перший надається клієнту, другий - залишається в банку/фінансовій установі).

Директор Департаменту валютного регулювання С.О.Яременко

Додаток 7
до Інструкції про порядок
організації та здійснення
валютно-обмінних операцій на
території України

__________________________________
__________________________________
(назва уповноваженого
банку/фінансової установи, агента
банку, реєстраційний номер пункту
обміну валюти і його
місцезнаходження)

Реєстр
купленої іноземної валюти

за " " ____________ 200_ р.

   ------------------------------------------------------------------
|N |Назва |Сума |Курс |Сума |Номер |Відмітка |
|з/п|іноземної|іноземної | |виданих |виданої |про |
| |валюти |валюти | |гривень |довідки/ |сторно* |
| |(код) | | | |квитанції | |
|---+---------+----------+------+---------+------------+---------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
------------------------------------------------------------------

Підпис касира______________

Місце для штампа

______________________

* У разі використання комп'ютерної системи в реєстрі фіксується час здійснення операції.

Директор Департаменту валютного регулювання С.О.Яременко

Додаток 8
до Інструкції про порядок
організації та здійснення
валютно-обмінних операцій на
території України

_____________________________________
_____________________________________
(назва уповноваженого
банку/фінансової установи, агента
банку, реєстраційний номер пункту
обміну валюти і його
місцезнаходження)

Реєстр
проданої іноземної валюти

за " " _____________ 200_ р.

   ------------------------------------------------------------------
| N | Номер |Сума в |Назва | Сума |Курс |Номер |Відмітка |
|з/п|виданої |гривнях |валюти| у | |одержаної|про |
| |квитанції | |(код) | валюті| |довідки |сторно* |
| |(довідки) | | | | | | |
|---+----------+--------+------+-------+-----+---------+---------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------

Підпис касира______________

Місце для штампа

_________________________

* У разі використання комп'ютерної системи в реєстрі фіксується час здійснення операції.

Директор Департамент валютного регулювання С.О.Яременко

Додаток 9
до Інструкції про порядок
організації та здійснення
валютно-обмінних операцій на
території України

____________________________________
____________________________________
(назва уповноваженого
банку/фінансової установи, агента
банку, реєстраційний номер пункту
обміну валюти і його
місцезнаходження)

Реєстр
конвертації іноземної валюти

за " " _____________ 200 _ р.

   -------------------------------------------------------------------
|N |Назва |Сума |Назва |Крос-| Комі- |Сума |Номер |Відміт-|
|з/п|прийня-|прий- |вида- |курс |(%) сія, |вида-|вида- |ка про |
| |тої |нятої |ної | | сума |ної |ної |сторно*|
| |валюти |валюти|валюти| | |валю-|квита-| |
| |(код) | |(код) | | |ти |нції | |
|---+-------+------+------+-----+------------+-----+------+-------|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------

Підпис касира______________

Місце для штампа

__________________________

* У разі використання комп'ютерної системи в реєстрі фіксується час здійснення операції.

Директор Департаменту валютного регулювання С.О.Яременко

Додаток 10
до Інструкції про порядок
організації та здійснення
валютно-обмінних операцій на
території України

__________________________________
__________________________________
(назва, місцезнаходження
уповноваженого банку/фінансової
установи)

Реєстр
приймання на інкасо банкнот іноземних держав

за " " _____________ 200 _ р.

   ------------------------------------------------------------------
| N |Назва прийнятих |Серія та |Номінальна |Номер |
| з/п|банкнот |номер |вартість |виданої |
| | |прийнятих | |квитанції |
| | |банкнот | | |
|----+-------------------+-------------+-----------+-------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
------------------------------------------------------------------

Підпис касира______________

Місце для штампа

Директор Департаменту валютного регулювання С.О.Яременко

Додаток 11
до Інструкції про порядок
організації та здійснення
валютно-обмінних операцій на
території України

Кваліфікаційні вимоги
до працівників, які здійснюють
валютно-обмінні операції з готівковою іноземною
валютою і дорожніми чеками

1. До касирів пункту обміну іноземної валюти:

наявність відповідного документа встановленого зразка, виданого вищим закладом освіти першого - четвертого рівнів акредитації про здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня не нижче молодшого спеціаліста за спеціальностями економіст, фінансист або бухгалтер;

за наявності базової загальної середньої освіти - документа про навчання у вищому закладі освіти першого - четвертого рівнів акредитації за спеціальностями економіст, фінансист або бухгалтер;

стаж роботи касиром або бухгалтером не менше одного року.

2. До касирів-експертів уповноваженого банку/фінансової установи:

наявність відповідного документа встановленого зразка, виданого вищим закладом освіти першого - четвертого рівнів акредитації про здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня не нижче молодшого спеціаліста за спеціальностями економіст, фінансист, бухгалтер або юрист;

стаж роботи з валютними цінностями не менше одного року;

наявність свідоцтва (сертифіката) про проходження навчання для роботи з готівковою іноземною валютою та визначення ознак платіжності банкнот іноземних держав і дорожніх чеків на курсах, які проводять міжнародні навчальні заклади, зарубіжні банківські установи, українські уповноважені навчальні заклади за програмою, узгодженою з Національним банком України.

Директор Департаменту валютного регулювання С.О.Яременко

Додаток 12
до Інструкції про порядок
організації та здійснення
валютно-обмінних операцій на
території України

Титульна сторінка

   ------------------------------------------------------------------
| Назва уповноваженого банку (уповноваженої фінансової|
| установи)______________________________________________________|
| |
| ЖУРНАЛ |
| використання РРО в пункті обміну валюти |
| |
| Розпочато:_______________________ |
| Закінчено:_______________________ |
| |
------------------------------------------------------------------

Реквізити
пункту обміну валюти та РРО

Місцезнаходження уповноваженого банку (уповноваженої фінансової установи)

_______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________.

Назва агента та його місцезнаходження _____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________.

Місцезнаходження пункту обміну валюти ___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________.

Номер пункту обміну валюти______________________________________________________________________________________________.

Назва моделі РРО _______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________.

Дата включення РРО до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій _______________________________________________.

Заводський номер РРО __________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________.

Особи, які мають право доступу до РРО

   -----------------------------------------------------------------
|Прізвище, | Повноваження |Номер | Примітки |
|ініціали |(керівник, який відповідає |телефону | |
| |за роботу пункту обміну | | |
| |валюти, касир, особа, яка | | |
| |несе відповідальність за | | |
| |сервісне обслуговування) | | |
|-----------+---------------------------+----------+------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
-----------------------------------------------------------------

Відмітки про здійснені перевірки

   -----------------------------------------------------------------
|Дата, час | Прізвище, | Установа, | Документ, на | Номер та|
|здійснення| ініціали | що здійснює| підставі | дата |
|перевірки | особи, яка | перевірку | якого | складання|
| | здійснює | | здійснена | акта про|
| | перевірку | | перевірка | перевірку|
|----------+------------+------------+---------------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
-----------------------------------------------------------------

Реєстрація РРО, що вийшов з ладу

   -----------------------------------------------------------------
|Дата і |Ознаки, |Причина |Заходи щодо |Прізвище, |Примітки|
|час |що |виходу з|забезпечення|ініціали | |
|виходу з |свідчать |ладу РРО|роботи РРО |та підпис | |
|ладу РРО |про | | |працівника | |
|та підпис|вихід з | | |установи, | |
|касира |ладу РРО | | |що надає | |
| | | | |послуги з | |
| | | | |ремонту РРО| |
|---------+----------+--------+------------+-----------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
-----------------------------------------------------------------

Колонки 1, 2 заповнює касир пункту обміну валюти, колонки 3-6 заповнює працівник установи, що надає послуги з ремонту РРО.

Облік валютно-обмінних операцій у разі виходу з ладу РРО ведеться згідно з формами реєстрів, наведеними в Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України.

Остання сторінка

   ------------------------------------------------------------------
| |
| Назва уповноваженого банку (уповноваженої фінансової |
|установи)______________________________________________________ |
| |
|Засвідчувальний напис |
| |
| У цьому журналі пронумеровано, прошнуровано та скріплено|
|відбитком печатки уповноваженого банку (уповноваженої фінансової|
|установи) _______________________________________ аркушів. |
| (словами) |
| |
| Керівник банку (фінансової установи) ___________ (підпис) |
| Головний бухгалтер ___________ (підпис) |
| __________________________________________________ (дата) |
| |
------------------------------------------------------------------

Директор Департаменту валютного регулювання С.О.Яременко