ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення зміни до статті 61 Закону України
"Про Державний бюджет України на 2002 рік"

Верховна Рада України постановляє:

1. Викласти статтю 61 Закону України "Про Державний бюджет України на 2002 рік" ( 2905-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 12-13, ст. 92) у такій редакції:

"Стаття 61. У 2002 році повернення боргів шахтарям з регресних позовів та одноразової допомоги по втраті професійної працездатності здійснювати за рахунок коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, крім боргів, що виникли до 1 квітня 2001 року, з урахуванням нарахованих у зв'язку з порушенням термінів виплати регресних позовів сум компенсацій по підприємствах, ліквідація яких у 2002 році фінансується за рахунок видатків відповідно до бюджетної програми "Реструктуризація вугільної та торфодобувної промисловості".

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 27 грудня 2002 року
N 423-IV