ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення зміни до статті 17 Закону України
"Про загальний військовий обов'язок і військову службу"

Верховна Рада України постановляє:

1. В абзаці п'ятому частини четвертої статті 17 Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" ( 2232-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 33, ст. 270) після слів "з денною формою навчання" доповнити словами "в тому числі під час здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти "магістр".

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 28 листопада 2002 року
N 312-IV