Документ втратив чиннiсть!

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 1 липня 1998 р. N 997
м. Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 383 від 30 березня 2011
р.)

Про затвердження Правил
торгівлі у розстрочку

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 138 від 04.0
2.99
N 1603 від 31.0
8.99
N 450 від 06.05.
2001
N 595 від 27.04.20
02 - набуває чинності
через 30 днів після опублікування
N 1178 від 17.08.20
02 )

Відповідно до пункту 1.12 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (334/94-ВР) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Правила торгівлі у розстрочку (додаються).

2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, Державному комітетові стандартизації, метрології та сертифікації, Міністерству зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі, Державній податковій адміністрації забезпечити у межах своїх повноважень постійний контроль за виконанням вимог Правил торгівлі у розстрочку. ( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1178 від 17.08.2002 )

3. Ця постанова набуває чинності через 30 днів з дати опублікування.

Перший віце-прем'єр-міністр України А.ГОЛУБЧЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 липня 1998 р. N 997

Правила
торгівлі у розстрочку

( У тексті Правил слова "суб'єкт господарювання" в усіх
відмінках і формах числа замінити словами "суб'єкт
господарської діяльності" у відповідному відмінку і
формі числа згідно з Постановою КМ
N 1178 від 17.08.2002 )

1. Ці Правила встановлюють порядок продажу резидентами або нерезидентами (далі - суб'єкти господарської діяльності) непродовольчих товарів фізичним особам, у тому числі громадянам-суб'єктам підприємницької діяльності без створення юридичної особи, у розстрочку, тобто на умовах розстрочення кінцевого розрахунку, на визначений строк та під відсоток.

2. Продаж товарів у розстрочку може здійснюватися:

суб'єктами господарської діяльності, що засновані на державній власності чи на власності відповідної територіальної громади;

суб'єктами господарської діяльності системи споживчої кооперації, перелік яких затверджується правліннями районних споживчих спілок та районних споживчих товариств, а також суб'єктами господарської діяльності, що належать до сфери управління Укоопспілки, перелік яких затверджується Укоопспілкою;

суб'єктами господарської діяльності інших форм власності відповідно до їх установчих документів.

3. Продаж товарів у розстрочку здійснюється фізичним особам, які мають постійний доход і постійно проживають у населеному пункті, де знаходиться суб'єкт господарської діяльності.

Якщо фізична особа постійно працює або навчається за межами населеного пункту, де постійно проживає, вона може придбавати товари у розстрочку за місцем роботи (навчання), але за згодою суб'єкта господарської діяльності.

Фізичні особи, які проживають у населеному пункті сільської місцевості, де немає суб'єктів господарської діяльності, що продають товари у розстрочку, можуть придбавати товари за такими умовами у межах одного адміністративного району, де проживає ця фізична особа, у будь-якого суб'єкта господарської діяльності системи споживчої кооперації, визначеного відповідним правлінням районної споживчої спілки, районного споживчого товариства, або у суб'єкта господарської діяльності іншої форми власності, що знаходиться у межах цього адміністративного району і здійснює продаж товарів у розстрочку, але за згодою суб'єкта господарської діяльності.

4. Перелік товарів, що продаються у розстрочку, визначає суб'єкт господарської діяльності самостійно з урахуванням орієнтовного переліку товарів вітчизняного та іноземного виробництва, що рекомендуються для продажу у розстрочку згідно з додатком 1.

5. Продаж товарів у розстрочку здійснюється на підставі договору купівлі-продажу товарів у розстрочку (далі - договір), який укладається за формою згідно з додатком 2 між суб'єктом господарської діяльності та фізичною особою (покупцем), відповідно до якого суб'єкт господарської діяльності зобов'язується передати обумовлений товар, а покупець провести розрахунки за товар у строки і у розмірах, передбачених цим договором.

Договором визначаються умови, за яких здійснюється продаж товарів у розстрочку.

Договір повинен укладатися з дотриманням вимог цих Правил.

6. Договір укладається за умови пред'явлення покупцем паспорта і довідки для придбання товарів у розстрочку (додаток 3), що видається за місцем роботи (навчання), а непрацюючим пенсіонерам - органом, що призначив пенсію.

Довідка для придбання товарів у розстрочку (далі - довідка) видається адміністрацією підприємства (установи, організації) лише тим особам, які перебувають у трудових відносинах з цим підприємством (установою, організацією) або навчаються у навчальному закладі не менше 3 місяців і постійно отримують заробітну плату (стипендію).

Довідка не повинна видаватися фізичним особам, у яких утримання за виконавчими документами становлять 50 відсотків заробітної плати (стипендії, пенсії), а також працівникам підприємств (установ, організацій), розірвання трудового договору з якими передбачається з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у зв'язку з ліквідацією, реорганізацією підприємства (установи, організації) або з інших причин.

7. Підприємства (установи, організації) можуть видавати фізичним особам лише одну довідку.

Наступна довідка може бути видана фізичним особам тільки за умови повного розрахунку за товари, придбані у розстрочку за раніше одержаною довідкою, а непрацюючим пенсіонерам і особам, які здійснюватимуть розрахунки шляхом внесення грошей готівкою до каси суб'єкта господарської діяльності або шляхом безготівкового перерахування через банківські установи, - після пред'явлення ними договору з відміткою суб'єкта господарської діяльності про повний розрахунок за товари, придбані на підставі раніше одержаної довідки.

Бланки довідок повинні виготовлятися на замовлення підприємства (установи, організації), мати друкарську нумерацію, видаватися, обліковуватися та зберігатися уповноваженою керівником підприємства (установи, організації) особою як бланки документів суворої звітності відповідно до встановленого порядку.

8. Договір між суб'єктом господарської діяльності і покупцем, який здійснюватиме погашення кредиту шляхом відрахувань з його заробітної плати (стипендії) за місцем роботи (навчання), складається у трьох примірниках: перший - залишається у суб'єкта господарської діяльності, другий передається покупцеві, третій - підприємству (установі, організації), що видало довідку.

У разі розрахунків з покупцями, які здійснюватимуть погашення кредиту шляхом внесення грошей готівкою до каси суб'єкта господарської діяльності або шляхом безготівкового перерахування через банківські установи, договір складається у двох примірниках: один - залишається у суб'єкта господарської діяльності, другий - передається покупцеві.

9. Під час продажу товарів у розстрочку з покупців на користь суб'єкта господарської діяльності від наданого кредиту справляються відсотки, розмір яких встановлює суб'єкт господарської діяльності, але не вище діючих на момент продажу товарів річних ставок за фінансові кредити банку, що обслуговує суб'єкта господарської діяльності, який здійснює продаж товарів у розстрочку.

Наступна зміна ставок за банківські кредити не тягне за собою перерахування за цими відсотками.

10. Передача у розпорядження покупцеві товарів, що придбаваються у розстрочку, здійснюється за умови внесення першого внеску (завдатку) у розмірі не менше 25 відсотків їх вартості, а товарів за ціною понад 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - не менше 50 відсотків, що має зазначатися у договорі, з урахуванням обмежень, визначених пунктом 11 цих Правил. Передача транспортних засобів здійснюється за умови сплати покупцем першого внеску у розмірі не менше 25 відсотків вартості. (Абзац перший пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 138 від 04.02.99)

Договором має передбачатися строк оплати решти вартості товарів у межах від 6 до 12 місяців, а товарів, вартість яких перевищує 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, - від 6 до 24 місяців. Для транспортних засобів строк сплати решти вартості може становити від 6 до 60 місяців. (Абзац другий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 138 від 04.02.99)

У разі коли особи, які купують товари у розстрочку, здійснюють виплати за виконавчими документами у розмірі менш як 50 відсотків їх заробітної плати (стипендії, пенсії), суб'єкт господарської діяльності під час продажу товарів у розстрочку має зменшувати кредит, що надається цим особам, з таким розрахунком, щоб загальна сума щомісячних утримань за виконавчими документами, а також на погашення кредиту не перевищувала 50 відсотків відповідної місячної заробітної плати (стипендії, пенсії).

Право власності на товари, передані згідно з договором у розпорядження покупця, переходить до нього після кінцевого розрахунку.

Під час продажу транспортних засобів у розстрочку суб'єкт господарської діяльності робить позначку "Розстрочка" у довідці-рахунку або в акті приймання-передачі, виданим заводом виробником покупцеві. Ці транспортні засоби не підлягають відчуженню, про що в свідоцтві про їхню реєстрацію робиться позначка "відчуження заборонено", а також ці транспортні засоби не знімаються з обліку в органах Державтоінспекції до пред'явлення покупцем договору з відміткою суб'єкта господарської діяльності про повний розрахунок. ( Абзац п'ятий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 138 від 04.02.99, N 595 від 27.04.2002 )

11. Кредит, що надається, не повинен перевищувати трьохмісячної заробітної плати (стипендії, пенсії) покупця у разі продажу товарів з розстрочкою платежу на 6 місяців, шестимісячної - з розстрочкою платежу на 12 місяців, дванадцятимісячної - з розстрочкою платежу на 24 місяці. Зазначені обмеження не стосуються випадків продажу транспортних засобів. (Абзац перший пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 138 від 04.02.99 )

У разі коли вартість товарів перевищує граничну межу кредиту, визначену в попередньому абзаці цього пункту, під час отримання товарів різниця повинна бути сплачена покупцем готівкою або шляхом перерахування грошових коштів у безготівковому порядку через банківські установи.

12. Суб'єкт господарської діяльності зобов'язаний передати покупцеві товари, які за якістю відповідають вимогам нормативних документів, умовам договору, а також інформації про товари, що надаються виготівником.

13. На товари, придбані у розстрочку, поширюються гарантійні терміни обслуговування (ремонту) або гарантійних замін, встановлені для товарів, що продаються у роздрібній торгівельній мережі з розрахунком без розстрочки платежу.

14. Продаж товарів у розстрочку і внесення чергових платежів провадяться за цінами, що діють на день продажу. Наступна зміна цін на товари, продані у розстрочку, не тягне за собою перерахунку.

Суб'єкт господарської діяльності під час продажу у розстрочку від одного до п'яти років транспортних засобів формує розмір кредиту в національній грошовій одиниці з фіксацією її курсу стосовно однієї вільно конвертованої валюти першої групи класифікатора Національного банку, про що робиться запис у договорі купівлі-продажу товарів у розстрочку. (Пункт 14 доповнено абзацом другим згідно з Постановою КМ N 1603 від 31.08.99, із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 595 від 27.04.2002)

У разі придбання товару неналежної якості та вимоги покупця розірвати договір, розрахунки з ним у разі підвищення ціни на товар провадяться виходячи з його вартості на час пред'явлення відповідної вимоги, а у разі зниження ціни - виходячи з вартості товару на час купівлі. Покупцю повертаються внесені ним платежі за товар, у тому числі відсотки за наданий кредит.

Під час заміни товару з недоліками на товар аналогічної марки (моделі, артикулу, модифікації) належної якості, ціна на який змінилася, перерахунок вартості не провадиться. ( Абзац четвертий пункту 14 в редакції Постанови КМ N 1178 від 17.08.2002 )

Під час заміни товару з недоліками на такий же товар аналогічної марки (моделі, артикулу, модифікації) перерахунок вартості провадиться виходячи з цін, що діють на час обміну. ( Абзац п'ятий пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1178 від 17.08.2002 )

15. Розрахунки за продані у розстрочку товари провадяться один раз на місяць у строки, визначені договором.

Покупці транспортних засобів вносять черговий платіж у сумі, визначеній згідно з договором купівлі-продажу товару у розстрочку та помноженій на коефіцієнт зміни курсу національної грошової одиниці, який визначається як відношення офіційного курсу цієї одиниці на момент чергового платежу до її офіційного курсу на момент укладення договору купівлі-продажу товарів у розстрочку. ( Пункт 15 доповнено абзацом другим згідно з Постановою КМ N 1603 від 31.08.99, із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 595 від 27.04.2002 )

16. Погашення кредиту, наданого покупцям суб'єктом господарської діяльності під час продажу товарів у розстрочку, здійснюється шляхом внесення грошей готівкою до каси суб'єкта господарської діяльності або шляхом безготівкового перерахування через банківські установи.

На підставі письмової заяви покупця розрахунки за придбані ним у розстрочку товари можуть провадитись підприємством (установою, організацією), де працює (навчається) покупець, шляхом відрахування із його заробітної плати (стипендії) суми чергового платежу та відсотків за наданий кредит у строки і у розмірах, що передбачаються договором.

17. За несвоєчасне внесення чергових платежів за придбані у розстрочку товари з покупців, що здійснюють погашення кредиту шляхом внесення грошей готівкою до каси суб'єкта господарської діяльності чи шляхом безготівкового перерахування через банківські установи, або з підприємств (установ, організацій), де вони працюють (навчаються), на користь суб'єкта господарської діяльності стягується пеня у розмірі, який обумовлений договором і не перевищує 1/365 частини встановленої річної відсоткової ставки за кредит від простроченої суми за кожний день затримки.

18. У разі розірвання трудового договору з підприємством (установою, організацією) або відчислення з навчального закладу за покупцем залишається заборгованість, адміністрація підприємства (установи, організації) зобов'язана у 5-денний строк надіслати суб'єкту господарської діяльності, з яким ведуться розрахунки за продані у розстрочку товари, третій примірник договору разом з довідкою про звільнення, а у разі переведення його на інше підприємство (установу, організацію) - зазначити його нове місце роботи (навчання).

19. Якщо покупцем або підприємством (установою, організацією) допущено прострочення сплати трьох чергових платежів, вся сума заборгованості, а також обумовлена договором пеня, можуть бути стягнені у примусовому порядку незалежно від настання строку чергових платежів шляхом отримання виконавчого напису нотаріуса або за рішенням суду.

20. У разі коли покупець вибув з постійного місця проживання не сплативши заборгованості за придбані у розстрочку товари та не повідомив про нове місце проживання, суб'єкт господарської діяльності передає матеріали з виконавчим написом нотаріуса до суду за останнім відомим місцем проживання боржника або місцем знаходження його майна для вирішення питання про розшук боржника.

21. Суб'єкт господарської діяльності повинен розмістити на видному та доступному для покупців місці орієнтовний перелік товарів вітчизняного та іноземного виробництва, що рекомендуються для продажу в розстрочку, інформацію про загальні умови укладення, виконання та розірвання договору, про розмір відсотків, що справляються на користь суб'єкта господарської діяльності, порядок заміни неякісних товарів тощо.

22. Бухгалтерський облік і звітність з продажу товарів у розстрочку здійснюється суб'єктом господарської діяльності в установленому порядку.

Додаток 1
до Правил торгівлі у розстрочку

Орієнтовний перелік
товарів вітчизняного та іноземного виробництва, що
рекомендуються для продажу в розстрочку

Додаток 2
до Правил торгівлі у розстрочку

Договір купівлі-продажу
товарів у розстрочку

Мною, громадянином ___________________________________________________________________________________________________,

у суб'єкта господарської діяльності _______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

придбані товари _______________________________________________________________________________________________________

з розстрочкою платежу на __________ місяців за роздрібною ціною_______________________________________________________гривень

та з відрахуванням на користь суб'єкта господарської діяльності _________________________________ відсотків річних за наданий кредит.

Внесено готівкою при отриманні товарів _____ відсотків їх вартості у сумі ________________________________________________ гривень.

Залишилось до сплати ___________________________________________________________________________________________ гривень.

Щомісячну частину суми вартості товарів, що залишилась несплаченою,________________________________________ гривень та відсотки

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________ гривень

за кредит, які слід розраховувати за кожний місяць із застосуванням 1/12 річного розміру відсотків від фактичного кредиту, яким користувався в місяці, за який сплачую черговий внесок, доручаю

Пенсійне посвідчення N__________ видано________________________________________________________________________________

Домашній телефон покупця N _______________________

Документ перевірив________________________________

заборгованості з "___"____________19__ р. по "___"___________19 __ р.

Зобов'язуюсь виплачувати щомісячними внесками суб'єкту господарської діяльності, який надав кредит, по та ______ відсотків за наданий кредит у відповідному місяці. За несвоєчасне внесення чергових платежів я зобов'язуюсь сплатити пеню у розмірі _________________ від простроченої суми за кожний день затримки.

До відома покупців, що вносять чергові платежі
готівкою до каси суб'єкта господарської діяльності

У разі розірвання трудового договору з підприємством (установою, організацією) або відчислення з навчального закладу я зобов'язуюсь чергові платежі вносити у встановлені договором строки готівкою до каси суб'єкта господарської діяльності, який надав кредит, або перераховувати йому грошові кошти у порядку безготівкових розрахунків через банківські установи, а у разі переходу на нове місце роботи (навчання) повідомити цьому суб'єкту господарської діяльності найменування підприємства (установи, організації) та його адресу для пересилання договору на суму заборгованості за новим місцем роботи.

Якщо мною буде допущено прострочення сплати трьох чергових платежів, вся сума заборгованості та обумовлена договором пеня можуть бути стягнені з мене в примусовому порядку незалежно від настання строку чергових платежів шляхом отримання виконавчого напису нотаріуса або за рішенням суду.

Особою, яка підписала договір, пред'явлено паспорт _________________, виданий _________________________ "__"___________19 __ р., прописаний в ____________________ по вулиці ______________________, будинок N__________, кв. N_______.

"___"____________19__ р.

Відмітки про погашення кредиту

    ----------------------------------------------------------------------|
Дата |Місячна |Фактичний |Сума |Сума |Відмітка |
|сума |кредит у |відсотків за |чергового|про |
|платежів |конкретному|кредит у |платежу |погашення |
|на |місяці |місяці |(до даних|кредиту |
|погашення | |(відсоткова |графи 2 | |
|кредиту | |ставка у |додаються| |
|(без | |розрахунку |дані | |
|відсотків | |на місяць, |графи 4) | |
|за кредит)| |помножена | | |
| | |на дані графи| | |
| | |3 і поділена | | |
| | |на 100) | | |
------------+----------+-----------+-------------+---------+----------|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
----------------------------------------------------------------------|
1. до________
(число,
місяць, рік)
2. до________
(число,
місяць, рік)
3. до________
(число,
місяць, рік)
4. до________
(число,
місяць, рік)
...
60. до_______
(число
місяць, рік)
Всього

Видана громадянину ____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

За останні 3 календарні місяці роботи середньомісячна заробітна плата, в тому числі у натуральній формі, (стипендія) становила

У тому, що йому (їй) сплачується пенсія у розмірі _____________________________________________________________________ гривень.

Головний бухгалтер ____________________________________________________________________________________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

Під час внесення суб'єкту господарської діяльності, який надав кредит, чергових платежів готівкою для підтвердження сплаченої суми вимагайте видачі та наклеювання безпосередньо на договорі відповідного розрахункового документа (інші відмітки та розписки щодо уплати та виправлення суми на договорі вважаються недійсними).

У разі тимчасового виходу з ладу реєстратора розрахункових операцій для підтвердження сплаченої суми вимагайте видачі розрахункового документа встановленої форми на повну суму платежу та квитанції до прибуткового касового ордера, підписаного та завіреного печаткою в установленому порядку.

______________________________________________________________________________________________________________________

Для наклеювання розрахункових документів, що підтверджують внесення чергових платежів в рахунок погашення наданого кредиту і відсотків Адміністрація підприємства (установи, організації) за письмовою заявою громадянина

      -----------------------------------------------------------------
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|-------------+--------------+----------------+-----------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|-------------+--------------+----------------+-----------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|-------------+--------------+----------------+-----------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|-------------+--------------+----------------+-----------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|-------------+--------------+----------------+-----------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
-----------------------------------------------------------------

______________________________________________________________________________________________________________________,

За даним договором платежі погашені повністю.

який укладає з суб'єктом господарської діяльності договір купівлі-продажу товарів у розстрочку, буде відраховувати з його заробітної плати (стипендії) для покриття чергових платежів суми, що зазначатимуться в цьому договорі, та перераховувати суб'єкту господарської діяльності, який надав кредит (заповнюється за згодою адміністрації підприємства (установи, організації).

______________________________________________________________________________________________________________________,

Договір між суб'єктом господарської діяльності і покупцем, який здійснюватиме погашення кредиту шляхом відрахувань з його заробітної плати (стипендії) за місцем роботи (навчання) складається у трьох примірниках: перший - залишається у суб'єкта господарської діяльності, другий передається покупцеві, третій - підприємству (установі, організації), що видало довідку.

У разі розрахунків з покупцями, які здійснюватимуть погашення кредиту шляхом внесення грошей готівкою до каси суб'єкта господарської діяльності або шляхом безготівкового перерахування через банківські установи, договір складається у двох примірниках: один - залишається у суб'єкта господарської діяльності, другий - передається покупцеві.

_____________________________________________________________________________________________________________________

Під час продажу товарів у розстрочку з покупців на користь суб'єкта господарської діяльності від наданого кредиту справляються відсотки, розмір яких встановлює суб'єкт господарської діяльності, але не вище діючих на момент продажу товарів річних ставок за фінансові кредити банку, що обслуговує суб'єкта господарської діяльності, який здійснює продаж товарів у розстрочку.

телефон N _________________________________

Наступна зміна ставок за банківські кредити не тягне за собою перерахування за цими відсотками.

Передача у розпорядження покупцеві товарів, що придбаваються у розстрочку, здійснюється за умови внесення першого внеску (завдатку) у розмірі не менше 25 відсотків їх вартості, а товарів за ціною понад 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - не менше 50 відсотків, що має зазначатися у договорі. Передача транспортних засобів здійснюється за умови сплати покупцем першого внеску у розмірі не менше 25 відсотків вартості.

Договором має передбачатися строк оплати решти вартості товарів у межах від 6 до 12 місяців, а товарів, вартість яких перевищує 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, - від 6 до 24 місяців. Для транспортних засобів строк сплати решти вартості може становити від 6 до 60 місяців.

У разі коли особи, які купують товари у розстрочку, здійснюють виплати за виконавчими документами у розмірі менш як 50 відсотків їх заробітної плати (стипендії, пенсії), суб'єкт господарської діяльності під час продажу товарів у розстрочку має зменшувати кредит, що надається цим особам, з таким розрахунком, щоб загальна сума щомісячних утримань за виконавчими документами, а також на погашення кредиту не перевищувала 50 відсотків відповідної місячної заробітної плати (стипендії, пенсії).

Право власності на товари, передані згідно з договором у розпорядження покупця, переходить до нього після кінцевого розрахунку.

На транспортні засоби, що придбані у розстрочку, не видаються доручення з правом відчуження, а також ці транспортні засоби не знімаються з обліку в органах Державтоінспекції до пред'явлення покупцем договору з відміткою суб'єкта господарської діяльності про повний розрахунок.

Кредит, що надається, не повинен перевищувати трьохмісячної заробітної плати (стипендії, пенсії) покупця у разі продажу товарів з розстрочкою платежу на 6 місяців, шестимісячної - з розстрочкою платежу на 12 місяців, дванадцятимісячної - з розстрочкою платежу на 24 місяці. Зазначені обмеження не стосуються випадків продажу транспортних засобів.

У разі коли вартість товарів перевищує граничну межу кредиту, визначену в попередньому абзаці, під час отримання товарів різниця повинна бути сплачена покупцем готівкою або шляхом перерахування грошових коштів у безготівковому порядку через банківські установи.

Розрахунки за продані у розстрочку товари провадяться один раз на місяць у строки, визначені договором.

( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 138 від 04.02.99, N 450 від 06.05.2001 )

Додаток 3
до Правил торгівлі
у розстрочку

Штамп, ідентифікаційний код підприємства (установи, організації), дата видачі

Дійсна протягом 15 днів від дня видачі

Довідка N ________
для придбання товарів у розстрочку

у тому, що він (вона) дійсно постійно працює (навчається), є пенсіонером________________________________________________________

з "____" ___________ 19 __ р.

Пенсія встановлена пожиттєво або терміном до "___"________19 __ р.

Із зазначеної заробітної плати (стипендії, пенсії) здійснюються щомісяця виплати за виконавчими документами у розмірі ________________ відсотків.

Постійно прописаний і проживає за адресою:______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

Має паспорт ________________________________________, виданий_________________________________________________________

"_____" ______________ 19 ___ р.

Пенсійне посвідчення N______________видано________________________________________________________ "____"_________ 19__ р.

Договір купівлі-продажу товарів у розстрочку, який буде укладено між суб'єктом господарської діяльності і громадянином для відрахування відповідних сум із його заробітної плати (стипендії) для покриття чергових платежів адміністрація просить вислати за адресою:

МП

Довідка для придбання товарів у розстрочку видається адміністрацією підприємства (установи, організації) лише тим особам, які перебувають у трудових відносинах з цим підприємством (установою, організацією) або навчаються у навчальному закладі не менше 3 місяців і постійно отримують заробітну плату (стипендію).

Довідка для придбання товарів у розстрочку непрацюючим пенсіонерам видається органом, що призначив пенсію.

Зазначена довідка не повинна видаватися фізичним особам, у яких утримання за виконавчими документами становлять 50 відсотків заробітної плати (стипендії, пенсії), а також працівникам підприємств (установ, організацій), розірвання трудового договору з якими передбачається з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у зв'язку з ліквідацією, реорганізацією підприємства (установи, організації) або з інших причин.

Наступна довідка для придбання товарів у розстрочку може бути видана фізичним особам тільки за умови повного розрахунку за товари, придбані у розстрочку за раніше одержаною довідкою, а непрацюючим пенсіонерам і особам, які здійснюватимуть розрахунки шляхом внесення грошей готівкою до каси суб'єкта господарської діяльності або шляхом безготівкового перерахування через банківські установи, - після пред'явлення ними договору купівлі-продажу товарів у розстрочку з відміткою суб'єкта господарської діяльності про повний розрахунок за товари, придбані на підставі раніше одержаної довідки.

Бланки довідок повинні виготовлятися на замовлення підприємства (установи, організації), мати друкарську нумерацію, видаватися, обліковуватися та зберігатися уповноваженою керівником підприємства (установи, організації) особою як бланки документів суворої звітності відповідно до встановленого порядку.