Документ втратив чиннiсть!

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 16 листопада 2002 р. N 1752
м.Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 801 від 23 липня 2009
р.)

Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 2 березня 1998 р. N 2
64

У зв'язку з прийняттям у новій редакції Закону України "Про ветеринарну медицину" ( 2498-12 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 1998 р. N 264 "Про затвердження Положення про регіональну службу державного ветеринарного контролю на державному кордоні та транспорті Державного департаменту ветеринарної медицини Міністерства агропромислового комплексу України" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 9, ст. 352) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 листопада 2002 р. N 1752

Зміни,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 2 березня 1998 р. N 2
64

1. У постанові:

1) назву постанови викласти у такій редакції:

"Про затвердження Положення про регіональну службу державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті Державного департаменту ветеринарної медицини";

2) у вступній частині слова та цифри "статті 22" замінити словами та цифрами "статті 17";

3) абзац другий викласти у такій редакції:

"Затвердити Положення про регіональну службу державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті Державного департаменту ветеринарної медицини, що додається".

2. У Положенні, затвердженому зазначеною постановою:

1) назву Положення викласти у такій редакції:

"Положення про регіональну службу державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті Державного департаменту ветеринарної медицини";

2) у тексті Положення слова "ветеринарного контролю", "підконтрольних вантажів", "регіональна служба держветконтролю" в усіх відмінках замінити словами "ветеринарно-санітарного контролю та нагляду", "об'єкти державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду", "регіональна служба держветсанконтролю та нагляду" у відповідному відмінку;

3) абзац перший пункту 1 викласти в такій редакції:

"1. Регіональна служба державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті Державного департаменту ветеринарної медицини є державною установою ветеринарної медицини, метою діяльності якої є запобігання занесенню в Україну особливо небезпечних (у тому числі карантинних) хвороб тварин, а також хвороб, спільних для тварин і людей";

4) у пункті 2 слова "наказами Мінагропрому" замінити словами "наказами Мінагрополітики";

5) в абзаці третьому пункту 3 слова "засобів ветеринарної медицини" та "вантажів, підконтрольних службі державної ветеринарної медицини" замінити відповідно словами "ветеринарних лікарських засобів" і "об'єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду";

6) у пункті 4:

у підпункті 1 слова "органами державної ветеринарної медицини" замінити словами "державними органами ветеринарної медицини";

у підпункті 3 слова "органи ветеринарної медицини" замінити словами "державними органами ветеринарної медицини";

7) пункт 5 доповнити абзацом такого змісту:

"надавати платні послуги при експортно-імпортних операціях, транспортуванні територією України об'єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду згідно із законодавством";

8) в абзаці шостому пункту 7 слова "підконтрольних службі державної ветеринарної медицини вантажів" замінити словами "об'єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду";

9) у пункті 8 слова "позабюджетних коштів, які надходять від справляння зборів за виконання робіт, пов'язаних з наданням послуг під час здійснення державного ветеринарного контролю на державному кордоні та транспорті" виключити;

10) пункт 9 викласти у такій редакції:

"9. Структуру, штатний розпис, граничну чисельність і фонд оплати праці працівників регіональної служби держветсанконтролю та нагляду визначає і затверджує голова Державного департаменту ветеринарної медицини".