Документ втратив чиннiсть!

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 7 лютого 1994 р. N 62
м.Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 180 від 13 березня 2013
р.)

Про Митно-тарифну раду України

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 190 від 30.03.94
N 340 від 15.05.95
N 1031 від 21.12.95
N 1260 від 29.08.20
02 )

Відповідно до статті 5 Закону України "Про Єдиний митний тариф" ( 2097-12 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про Митно-тарифну раду України, що додається.

2. ( Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1031 від 21.12.95 ) Затвердити персональний склад Митно-тарифної ради України згідно з додатком.

Виконуючий обов'язки Прем'єр-міністра України Ю. ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ

Міністр Кабінету Міністрів України I. ДОЦЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 лютого 1994 р. N 62

Положення
про Митно-тарифну раду України

1. Митно-тарифна рада України є колегіальним органом, що діє при Кабінеті Міністрів України.

2. Діяльність Митно-тарифної ради грунтується на принципах проведення єдиної митно-тарифної політики на основі врахування інтересів країни і суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, захисту внутрішнього ринку, обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції під час здійснення експортно-імпортних операцій, протидії дискримінаційним заходам окремих іноземних держав та їх союзів.

3. У своїй діяльності Митно-тарифна рада керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

Митно-тарифна рада узагальнює практику застосування законодавства з питань митно-тарифного регулювання, розробляє пропозиції щодо удосконалення цього законодавства та вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів України.

4. Головними завданнями Митно-тарифної ради є:

розроблення пропозицій про основні напрями і засоби реалізації митно-тарифної політики України;

розроблення проектів актів законодавства України та міжнародних договорів України щодо митно-тарифного регулювання;

підготовка пропозицій про встановлення, скасування або зміну ставок ввізного та вивізного мита;

підготовка і розгляд пропозицій про внесення змін до Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності; ( Абзац п'ятий пункту 4 в редакції Постанови КМ N 1260 від 29.08.2002 )

розроблення правил визначення митної вартості товарів та країн їх походження;

( Абзац сьомий пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ N 1260 від 29.08.2002 ) )

розроблення та розгляд пропозицій про надання тарифних пільг і преференцій, а також заходів, спрямованих на захист внутрішнього ринку. ( Абзац восьмий пункту 4 в редакції Постанови КМ N 1260 від 29.08.2002 )

5. Митно-тарифна рада для здійснення покладених на неї завдань має право:

одержувати від міністерств, відомств та інших органів державної виконавчої влади необхідну інформацію і статистичні дані в установленому порядку;

залучати на договірних засадах фахівців органів державної виконавчої влади та наукових установ, створювати з їх числа тимчасові комісії.

6. Митно-тарифна рада самостійно визначає порядок і регламент своєї роботи.

7. Рішення Митно-тарифної ради приймаються простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні Ради, і оформляються протоколом, який підписує голова Митно-тарифної ради.

8. Матеріально-технічне забезпечення діяльності Митнотарифної ради здійснює Держмитком.

Функції робочого апарату Митно-тарифної ради виконує центральний апарат Держмиткому.

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 лютого 1994 р. N 62

( Склад втратив чинність на підставі Постанови КМ
N 1031 від 21.12.95 )

Склад
Митно-тарифної ради України

КРАВЧЕНКО -
Юрій Федорович 
Голова Державного митного комітету
(голова Ради) 
ЄГОРОВ -
Олександр Борисович 
заступник голови Держмиткому
(заступник голови Ради) 
ПУДРИК -
Валерій Юрійович України

 
член Комісії Верховної Ради
з питань економічної політики і
управління народним господарством
(за згодою) 
НАЗАРЕНКО -
Юрій Миколайович
 
начальник відділу Головного управління
з питань економічної реформи Кабінету
Міністрів України 
СОБОЛЄВ -
Борис Володимирович 
заступник Міністра фінансів
 
ОЛІЙНИК -
Василь Іванович 
заступника Міністра зовнішніх
економічних зв'язків 
ІЛЬЇН -
Віталій Никифорович 
заступник Міністра фінансів, начальник
Головної державної податкової інспекції 
ДАНИЛЕНКО -
Анатолій Іванович 
заступник Міністра економіки
 
ЛІПАТОВ -
Валентин Миколайович 
заступник Міністра закордонних справ
 
КАЗАКОВ -
Валерій Петрович
 
заступник Міністра машинобудування,
військово-промислового комплексу і
конверсії 
КУЛІЧЕНКО -
Валентин Арсентійович 
заступник Міністра промисловості
 
НІКОЛАЙКО -
Ігор Володимирович
 
начальник Управління з питань
зовнішньоекономічних зв'язків Кабінету
Міністрів України 
КОВАЛЕНКО -
Анатолій Петрович 
заступник Міністра сільського
господарства і продовольства 
СКРИПЧЕНКО -
Сергій Парфенович 
перший заступник голови президії
Торгово-промислової палати 
ДМИТРЕНКО -
Ольга Степанівна 
заступник начальника управління
господарського законодавства Мінюсту 
БОРТНИК -
Володимир Федорович 
голова правління концерну
"Украгротехсервіс" 
СТРУК -
Василь Миколайович 
державний уповноважений
Антимонопольного комітету України 

( Склад Митно-тарифної ради України із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 190 від 30.03.94, N 340 від 15.05.95 )

Міністр Кабінету Міністрів України I. ДОЦЕНКО