ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін і доповнень до Закону України
"Про організаційно-правові основи боротьби
з організованою злочинністю"

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994, N 24, ст.184 )

Верховна Рада України постановляє:

Внести до Закону України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" (3341-12) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 35, ст.358) такі зміни і доповнення:

1. У статті 9:

пункти 1 і 2 викласти в такій редакції:

"1. Спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю органів внутрішніх справ є Головне управління по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України, управління, відділи і відділення по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ Республіки Крим, головного управління внутрішніх справ міста Києва, головних управлінь і управлінь внутрішніх справ областей, міста Севастополя та інших міст, відповідних органів на транспорті, які підпорядковуються відповідно Міністру внутрішніх справ Республіки Крим, начальникам головних управлінь, управлінь внутрішніх справ.

2. Відділи і відділення по боротьбі з організованою злочинністю у містах (крім Севастополя) створюються в міру необхідності і підпорядковуються управлінням по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ Республіки Крим, головних управлінь і управлінь внутрішніх справ областей";

пункти 5 і 6 викласти в такій редакції:

"5. Начальники управлінь по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ Республіки Крим, головного управління внутрішніх справ міста Києва, головних управлінь і управлінь внутрішніх справ областей, міста Севастополя, відповідних органів на транспорті є відповідно першими заступниками міністра, начальників головних управлінь, управлінь внутрішніх справ, які призначаються і звільняються з цих посад Міністром внутрішніх справ України за поданням відповідно міністра, начальників головних управлінь, управлінь внутрішніх справ за погодженням з начальником Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України.

6. Начальники міських відділів і відділень по боротьбі з організованою злочинністю призначаються на посаду і звільняються з неї Міністром внутрішніх справ Республіки Крим, начальниками головного управління внутрішніх справ міста Києва, головних управлінь і управлінь внутрішніх справ областей, міста Севастополя, відповідних органів на транспорті за погодженням з начальником Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України";

з пункту 7 виключити слова "слідчі управління і відділи, начальники яких призначаються Міністром внутрішніх справ України" та частину другу.

2. У статті 10:

у пункті 6 слова "начальників відділів по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю в Республіці Крим та областях" замінити словами "Голови Служби безпеки Республіки Крим, начальника обласного управління Служби безпеки України";

пункти 7 та 8 виключити.

3. У тексті Закону слова "Управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю" замінити словами "Головне управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю" у відповідному відмінку.

4. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.

Президент України Л.КРАВЧУК

м. Київ, 24 лютого 1994 року
N 4001-XII