Документ втратив чиннiсть!

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 21 жовтня 1993 р. N 866
Київ

( Постанову відмінено згідно Постанови КМ
N 576 від 29.05.
96 )

Про додаткові обсяги квот на експорт товарів у
1993 році та звільнення від квотування і ліцензування
експорту окремих видів промислової продукції

З метою стимулювання експорту виготовлених у країні товарів Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити подані Міністерством економіки додаткові обсяги квот на експорт товарів у 1993 році згідно з додатком N 1.

2. Включити до Переліку уповноважених організацій, які здійснюють експорт продукції за квотами, виданими на підставі державного замовлення і державного контракту (додаток N 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 22 березня 1993 р. N 212, підприємства і організації згідно з додатком N 2.

3. Виключити з Переліку товарів, експорт яких підлягає квотуванню і ліцензуванню в 1993 році, затвердженого Декретом Кабінету Міністрів України від 12 січня 1993 р. N 6-93 (в редакції Декрету Кабінету Міністрів України від 20 травня 1993 р. N 54-93), товари згідно з додатком N 3.

4. Визнати такими, що втратили чинність, загальні обсяги квот щодо експорту товарів на 1993 рік, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 22 березня 1993 р. N 212 "Про загальні обсяги квот щодо експорту продукції та порядок експорту в межах державного замовлення і державного контракту", в частині квот Міністерству сільського господарства і продовольства на експорт за державним контрактом 100 тис. тонн насіння ріпака, Міністерству машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії - 1500 тис.тонн руд і концентратів уранових або торієвих та квот Міністерству промисловості на експорт за галузевим державним замовленням 396 тис.тонн масел, інших продуктів високотемпературної перегонки кам'яновугільної смоли, а також квот на експорт товарів, зазначених у додатку N 3.

Виконуючий обов'язки Прем'єр-міністра України Ю.ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ

Міністр Кабінету Міністрів України I.ДОЦЕНКО

Додаток N 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 21 жовтня 1993 р. N 866

Додаткові обсяги
квот на експорт товарів у 1993 році


 

Код ТН ЗЕД  

Одиниця
виміру 

Експортна квота
 

Всього 

у тому числі
 
за
міжуря-
довими
угодами
 

державний
контракт 

галузеве
державне
замовлення 

на
аукціон
МЗЕЗ 

Молоко сухе
нежирне
Мінсільгосп-
проду 
04.02 10


 
тис.
тонн

-"- 

4,5

4,5 

-


0,5

0,5 

4


-

-  
Масло верш-
кове
Мінсільгосп-
проду 

04.05 00100

 

-"-

-"- 

3


-


-


3


-

Насіння
ріпака
Мінсільгосп-
проду 

12.05 00900

 

-"-

-"- 

20

20 

-


-


20

20 

-

Хміль
Мінсільгосп-
проду 
12.10

 
тонн

-"- 
2000

2000 
1000

1000 
-

1000

1000 
-

Жир свинячий

Мінсільгосп-
проду 
15.01


 
тис.
тонн

-"- 

2


-


-


2


-

Жир великої
та малої ро-
гатої худоби
Мінсільгосп-
проду 


15.02

 


-"-

-"- 


8--8-

Цукор з
буряків

Держхарчо-
прому 
17.01 12100,
91000,99900,
99100

 
тис.
тонн


-"- 

374


374 

174


174 

-200


200 
Зерно
Мінсільгосп-
проду 
10.01-10.08

 
-"-

-"- 
1542

1542 
42

42 
-

1500х

1500х 
-

Борошно
Мінсільгосп-
проду 
11.01

 
-"-

-"- 
100

100 
-

-

100хх

100хх 
-

Крупи та
гранули зер-
нових
Мінсільгосп-
проду 


11.03

 


-"-

-"- 


30

30 


--30хх

30хх 


-

х З них 1300 тис.тонн за рахунок державних ресурсів
хх З недержавних ресурсів 
Мука і шрот
із насіння
олійних
культур
Держхарчо-
прому 12.08

 -"-

-"- 0,5

0,5 -
-
0,5

0,5 -

Олія
соняшникова
Держхарчо-
прому 

15.12

 

-"-
-"-
 

7,8
7,8
 

7,8
7,8
 

-
-
 

-
-
 

-
-
 
Спирт етило-
вий міцністю
менш, як 80
відсотків,
міцні
спиртові
напої
у тому
числі: 
22.08 млн.
дал 
0,75 
0,1 
- 
0,65 
- 
горілка,
міцні напої
Держхарчо-
прому
Мінсільгосп-
проду 

 

-"-
млн.
дал

-"- 

0,7

0,1

0,6 

0,1

0,1


-

-


0,6

-

0,6 

-

-

коньяк
Мінсільгосп-
проду 


 
-"-

-"- 
0,05

0,05 
-

-

0,05

0,05 
-

Руди і кон-
центрати
уранові або
торієві
Держкоматому 26.12
 тонн
-"- 1500
1500 --1500
1500 -
Руди і кон-
центрати
цирконієві
Міненерго 


26.1510000
 


-"-
-"- 


60
60 


-


-


60
60 


-
Вугілля
кам'яне
Держвугле-
прому
у тому
числі
вугільні
шлами
Держвугле-
прому 
27.01
 
млн.
тонн

-"--"-

-"- 

3

31,5

1,5 

-

--


-

--


3

31,5

1,5 

-

--

Масла та
інші проду-
кти високо-
температур-
ної перегон-
ки кам'яно-
вугільної
смоли
(бензол,
толуол,
ксилол,
нафталін,
феноли, мас-
ла
креозотові)
Держкомре-
сурсів 


27.07

 

тис.
тонн

-"- 


402,1

402,1 


6,1

6,1 


-396

396 


-

Срібло
Мінфіну 
71.06
 
кг
-"- 
70000
70000 
-
-
70000
70000 
-
Золото
Мінфіну 
71.08
 
-"-
-"- 
1000
1000 
-
-
1000
1000 
-
Відходи та
лом дорого-
цінних
металів і
металів,
оплакованих
дорогоцін-
ними
металами:
золото
Мінфіну 
71.12

 

-"-
-"- 

1200
1200 

-

-

1200
1200 

-
срібло
Мінфіну 

 
-"-
-"- 
40000
40000 
-
-
40000
40000 
-
платина
Мінфіну 

 
-"-
-"- 
3500
3500 
-
-
3500
3500 
-
метали
платинової
групи
Мінфіну  


-"-
-"- 


1700
1700 


-


-


1700
1700 


-
Прокат чор-
них
металів
Мінпрому
Мінмашпрому
Держвугле-
прому
Укрмонтаж-
спецбуду 

72.07-
72.29

 

тис.
тонн
-"-
-"-
тис.
тонн

-"- 


626,1
400
4,9

215,2-
-
-

--
-
-

-626,1
400
4,9

215,2-
-
-

-

Мідь і виро-
би з неї
Мінмашпрому 

74.08 191
 

00 тонн
-"- 

56
56 

-

-

56
56 

-
Цинк і виро-
би з нього
Мінпрому 

79.05 009
 

00 -"-
-"- 

2

-

-

2

-
Магній та
вироби з
нього
Мінпрому 
81.04


 
тис.
тонн

-"- 

1


-


-


1


-

Титан та
вироби з
нього
Мінпрому 


81.08
 


-"-
-"- 


3,2
3,2 


-


-


3,2
3,2 


-
Алюміній та
вироби з
нього
Мінпрому 


76.01
 


-"-
-"- 


16
16 


-


-


16
16 


-
Відходи та
лом чорних
металів
Мінмашпрому 


72.04
 


-"-
-"- 


1,08
1,08 


-


-


1,08
1,08 


-

Міністр Кабінету Міністрів України I.ДОЦЕНКО

Додаток N 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 21 жовтня 1993 р. N 866

Перелік
організацій, які включаються до Переліку
уповноважених організацій, які здійснюють
експорт продукції за квотами, виданими на
підставі державного замовлення і державного
контракту (додаток N 2 до постанови Кабінету
Міністрів України від 22 березня 1993 р. N 212)

Найменування міністерств,
відомств 
Назва уповноваженої організації 
Держкомлегтекс
 
управління "Укрлегсировина"
об'єднання "Укртекстиль" 
Київська міська державна
адміністрація 
зовнішньоекономічна фірма
"Дніпро" 
  трест "Київпідземшляхбуд - 1" 
Міненерго  підприємство "Укрінтеренерго" 
Держвуглепром
 
об'єднання "Укрвуглезбут"
асоціація "Укрвуглепостачкомплект" 
Мінфін


 
українська господарська асоціація
"Діамант"
корпорація "Укрелекор"
інші організації, які відповідно
до Декрету Кабінету Міністрів
України від 26 грудня 1992 р.
N 16-92 "Про встановлення спеці-
ального режиму експорту окремих
видів товарів" уповноважені здій-
снювати експорт товарів за кодами
ТН ЗЕД:2616, 2843, 7102 - 7112
(крім 71.07.00.000) 
Мінлісгосп
 
зовнішньоторговельна фірма
"Український ліс" 
Укрмонтажспецбуд

 
комерційно-виробнича фірма
"Укркомплектавтоматика"
фірма "Монтажпромресурси" 
Мінсільгосппрод

 
асоціація "Хутро"
асоціація "Укрльноконоплепром"
об'єднання "Укрсадвинпром"
об'єднання "Укрхміль"
об'єднання "Укрпродконтракт"
управління "Укрдержресурссировина"
Українська академія аграрних наук 
Держкомресурсів  управління "Укрвогнетривкоксохім" 
Мінмашпром  зовнішньоторговельна фірма "Укрінмаш" 

Міністр Кабінету Міністрів України I.ДОЦЕНКО

Додаток N 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 21 жовтня 1993 р. N 866

Товари,
які виключаються з Переліку товарів, експорт
яких підлягає квотуванню і ліцензуванню в
1993 році (додаток до Декрету Кабінету Міністрів
України від 12 січня 1993 р. N 6-93 в редакції Д
екрету
Кабінету Міністрів України від 20 травня 1993 р. N 54-93)

Найменування товарів  Код ТН ЗЕД 
Тканини вовняні  51.11-51.13 
Бавовна - волокно, пряжа бавовняна,
тканини бавовняні, нитки бавовняні
швейні, одяг 
52.05; 52.06;
52.08-52.12;
62.04 
Льоноволокно, коноплеволокно, тканини
лляні 
53.01; 53.05;
53.09 
Хімічні нитки  54.02-54.05 
Хімічні штапельні волокна і тканини
з них 
55.09; 55.10;
55.12-55.16 
Панчішно-шкарпеткові вироби  61.15 

Міністр Кабінету Міністрів України I.ДОЦЕНКО