ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про спеціальну економічну зону "Миколаїв"

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2000, N 42, ст.349 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3036-III від 07.02.20
02 )

Цей Закон визначає порядок створення, функціонування та ліквідації спеціальної економічної зони "Миколаїв".

Стаття 1. Створення спеціальної економічної зони "Миколаїв"

1. Спеціальна економічна зона "Миколаїв" (далі - СЕЗ "Миколаїв") створюється в місті Миколаєві на строк 30 років у межах земельних ділянок, наданих у користування суднобудівним підприємствам:

державній холдинговій акціонерній компанії "Чорноморський суднобудівний завод" (площа 340 га, в тому числі акваторія ріки Південний Буг - 43 га);

відкритому акціонерному товариству "Суднобудівний завод "Океан" (площа 240 га, в тому числі акваторія ріки Південний Буг - 30 га);

державному підприємству "Суднобудівний завод імені 61 комунара" (площа 160 га, в тому числі акваторія ріки Південний Буг - 40 га) та прилеглої території площею 120 га земель Миколаївської міської ради.

Зазначена територія на заході межує з проспектом Героїв Сталінграда (1000 м), на півночі - з житловою забудовою мікрорайону "Північний" (750 м), на сході - з водним фондом ріки Інгул (750 м), на півдні - з територією державного підприємства "Суднобудівний завод імені 61 комунара" (1750 м).

Оригінал карти з описом меж території СЕЗ "Миколаїв" зберігається у Миколаївській обласній державній адміністрації.

2. Метою створення СЕЗ "Миколаїв" є залучення інвестицій у пріоритетні галузі виробництва для збереження існуючих та створення нових робочих місць, впровадження новітніх технологій, сприяння розвитку зовнішньоекономічних зв'язків та підприємництва, підвищення ефективності використання виробничих потужностей суднобудівних підприємств та їх експортного потенціалу, збільшення поставок високоякісних товарів та послуг, створення сучасної виробничої, транспортної та ринкової інфраструктури.

3. На території СЕЗ "Миколаїв" установлюється та діє спеціальний правовий режим економічної діяльності, визначений Законом України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон", з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.

Стаття 2. Особливості дії законодавства України на території
СЕЗ "Миколаїв"

1. Законодавство України на території СЕЗ "Миколаїв" діє в межах Конституції України ( 254к/96-ВР ) з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон" ( 2673-12 ) та цим Законом.

2. Органи виконавчої влади на території СЕЗ "Миколаїв" діють у межах повноважень, передбачених Конституцією та законами України, з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон" та цим Законом.

3. Держава гарантує стабільність встановленого цим Законом правового режиму функціонування СЕЗ "Миколаїв" на весь термін, визначений статтею 1 цього Закону.

4. У разі зміни законодавства України з питань оподаткування та митного регулювання до суб'єктів СЕЗ "Миколаїв" на їх вимогу протягом періоду функціонування СЕЗ "Миколаїв" застосовуються особливості оподаткування та митного регулювання, передбачені цим Законом на день їх реєстрації як суб'єктів СЕЗ "Миколаїв".

Стаття 3. Органи управління СЕЗ "Миколаїв"

Органами управління СЕЗ "Миколаїв" є:

Миколаївська міська рада;

Миколаївська обласна державна адміністрація;

орган господарського розвитку і управління СЕЗ "Миколаїв".

Стаття 4. Повноваження Миколаївської міської ради та
Миколаївської обласної державної адміністрації щодо управління СЕЗ "Миколаїв"

1. Миколаївська міська рада здійснює свої повноваження на території СЕЗ "Миколаїв" відповідно до Конституції України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ), цього Закону та інших нормативно-правових актів.

2. До сфери повноважень Миколаївської міської ради також належать:

затвердження стратегічних та поточних програм розвитку СЕЗ "Миколаїв";

укладення з органом господарського розвитку і управління СЕЗ "Миколаїв" генеральної угоди про передачу йому в користування земельних ділянок та природних ресурсів місцевого значення на території СЕЗ "Миколаїв";

здійснення інших повноважень, передбачених цим Законом.

3. Миколаївська обласна державна адміністрація здійснює свої повноваження на території СЕЗ "Миколаїв" відповідно до Конституції України, Закону України "Про місцеві державні адміністрації" ( 586-14 ), цього Закону та інших нормативно-правових актів.

4. До сфери повноважень Миколаївської обласної державної адміністрації також належать:

забезпечення необхідних умов функціонування державних органів, розташованих на території СЕЗ "Миколаїв";

утворення, ліквідація, реорганізація органу господарського розвитку і управління СЕЗ "Миколаїв";

розгляд і затвердження в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, інвестиційних проектів, що реалізуються на території СЕЗ "Миколаїв" (далі - інвестиційні проекти);

регулювання залучення до роботи у СЕЗ "Миколаїв" іноземних працівників;

надання центральним органам виконавчої влади інформації щодо функціонування СЕЗ "Миколаїв";

затвердження порядку укладення договору (контракту) з суб'єктом СЕЗ "Миколаїв" щодо умов реалізації інвестиційного проекту;

затвердження порядку реєстрації суб'єктів СЕЗ "Миколаїв";

здійснення інших повноважень, передбачених цим Законом.

Стаття 5. Повноваження органу господарського розвитку і
управління СЕЗ "Миколаїв"

1. Органом господарського розвитку і управління СЕЗ "Миколаїв" є юридична особа, створена Миколаївською обласною державною адміністрацією за участю окремих суб'єктів підприємницької діяльності, які діють на території СЕЗ "Миколаїв".

Положення (статут) про орган господарського розвитку і управління СЕЗ "Миколаїв" затверджується Миколаївською обласною державною адміністрацією.

2. До компетенції органу господарського розвитку і управління СЕЗ "Миколаїв" належать:

розроблення та забезпечення реалізації спільно з суб'єктами СЕЗ "Миколаїв" стратегічних та поточних програм розвитку СЕЗ "Миколаїв";

організація облаштування території СЕЗ "Миколаїв";

організація та контроль за будівництвом об'єктів виробничої та невиробничої інфраструктури, розвиток мережі комунікаційних зв'язків;

укладення договору (контракту) з суб'єктом СЕЗ "Миколаїв" щодо умов реалізації інвестиційного проекту в порядку, встановленому Миколаївською обласною державною адміністрацією;

укладення договорів на виконання підрядних робіт щодо облаштування території СЕЗ "Миколаїв", будівництва об'єктів виробничої та невиробничої інфраструктури, розвитку мережі комунікаційних зв'язків;

укладення договорів про експлуатацію об'єктів інфраструктури СЕЗ "Миколаїв";

укладення з суб'єктами СЕЗ "Миколаїв" у межах повноважень, наданих Миколаївською міською радою, договорів оренди земельних ділянок та використання природних ресурсів місцевого значення;

видача дозволів на будівництво нових господарських об'єктів суб'єктам СЕЗ "Миколаїв", що реалізують на території СЕЗ "Миколаїв" інвестиційні проекти;

участь у розробці та реалізації інвестиційних проектів;

реєстрація суб'єктів СЕЗ "Миколаїв", що реалізують на території СЕЗ "Миколаїв" інвестиційні проекти;

підготовка пропозицій органам місцевого самоврядування щодо ставок орендної плати, розмірів плати за комунальні послуги, тарифів;

здійснення разом з відповідними органами заходів щодо забезпечення законності та правопорядку, економічної та екологічної безпеки на території СЕЗ "Миколаїв";

складання та подання статистичної звітності про функціонування СЕЗ "Миколаїв" відповідно до законодавства України;

виконання інших функцій та повноважень, визначених у положенні (статуті) та переданих до його компетенції іншими органами управління СЕЗ "Миколаїв".

Стаття 6. Суб'єкти СЕЗ "Миколаїв"

1. Суб'єктами СЕЗ "Миколаїв" є суб'єкти підприємницької діяльності юридичні особи, які розташовані на території СЕЗ "Миколаїв" і реалізують на цій території інвестиційні проекти у пріоритетних видах економічної діяльності на підставі договору (контракту) щодо умов реалізації цього інвестиційного проекту та які зареєстровані органом господарського розвитку і управління СЕЗ "Миколаїв" як суб'єкти СЕЗ "Миколаїв". Вартість таких інвестиційних проектів має бути еквівалентною не менше:

500 тис. доларів США - у харчовій промисловості та промисловості з переробки сільськогосподарської продукції;

700 тис. доларів США - у будівництві, енергетиці, сфері транспорту;

1 млн. доларів США - у машинобудуванні та приладобудуванні;

3 млн. доларів США - на підприємствах суднобудівної промисловості.

Перелік пріоритетних видів економічної діяльності затверджується Кабінетом Міністрів України.

2. Орган господарського розвитку і управління СЕЗ "Миколаїв" укладає договір (контракт) щодо умов реалізації інвестиційного проекту та видає суб'єктам СЕЗ "Миколаїв" свідоцтво про реєстрацію, що підтверджує право на отримання пільг, визначених цим Законом.

3. За реєстрацію суб'єктів СЕЗ "Миколаїв" справляється плата, розмір якої встановлюється Миколаївською обласною державною адміністрацією.

Кошти, одержані за реєстрацію суб'єктів СЕЗ "Миколаїв", спрямовуються органом господарського розвитку і управління СЕЗ "Миколаїв" на розвиток інфраструктури СЕЗ "Миколаїв" у порядку, визначеному Миколаївською обласною державною адміністрацією за погодженням з Міністерством фінансів України.

Стаття 7. Умови провадження підприємницької діяльності на
території СЕЗ "Миколаїв"

1. На території СЕЗ "Миколаїв" можуть провадитися всі види підприємницької діяльності, за винятком заборонених законами України.

2. Спеціальний правовий режим підприємницької діяльності, встановлений у СЕЗ "Миколаїв", поширюється на суб'єктів СЕЗ "Миколаїв" виключно при здійсненні ними підприємницької діяльності в період реалізації інвестиційних проектів.

3. Створення на території СЕЗ "Миколаїв" комерційних банків, їх філій, аудиторських фірм, страхових, інших фінансових організацій, учасників фондового ринку, діяльність яких підлягає ліцензуванню, здійснюється у встановленому законодавством порядку після попереднього погодження з Миколаївською обласною державною адміністрацією.

4. Затвердження інвестиційного проекту та укладення договору (контракту) щодо умов його реалізації є підставою для реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності органом господарського розвитку і управління СЕЗ "Миколаїв" як суб'єкта СЕЗ "Миколаїв", укладення договорів оренди землі, приміщень тощо.

5. У разі порушення суб'єктами СЕЗ "Миколаїв" законодавства України, установчих документів, договору (контракту) з органом господарського розвитку і управління СЕЗ "Миколаїв" щодо умов реалізації інвестиційного проекту Миколаївська міська рада може внести пропозиції Миколаївській обласній державній адміністрації про скасування рішення про затвердження інвестиційного проекту, а також внести пропозиції органу господарського розвитку і управління СЕЗ "Миколаїв" про розірвання договору (контракту) і скасування реєстрації суб'єктів СЕЗ "Миколаїв" у встановленому законодавством порядку.

6. У разі порушення суб'єктами СЕЗ "Миколаїв" законодавства України, установчих документів, договору (контракту) з органом господарського розвитку і управління СЕЗ "Миколаїв" щодо умов реалізації затвердженого в установленому цим Законом порядку інвестиційного проекту Миколаївська обласна державна адміністрація може прийняти рішення про скасування рішення про затвердження інвестиційного проекту, а також внести пропозиції органу господарського розвитку і управління СЕЗ "Миколаїв" про розірвання договору (контракту) та скасування реєстрації суб'єктів СЕЗ "Миколаїв" у встановленому законодавством порядку.

7. Рішення Миколаївської обласної державної адміністрації про скасування рішення про затвердження інвестиційного проекту та рішення органу господарського розвитку і управління СЕЗ "Миколаїв" про розірвання договору (контракту) або реєстрації суб'єктів СЕЗ "Миколаїв" можуть бути оскаржені в судовому порядку.

Стаття 8. Державна реєстрація суб'єктів підприємницької
діяльності, створюваних у СЕЗ "Миколаїв"

На території СЕЗ "Миколаїв" державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності здійснюється у встановленому законодавством порядку.

Стаття 9. Порядок ввезення на територію СЕЗ "Миколаїв"
товарів та інших предметів та вивезення товарів та
інших предметів з території СЕЗ "Миколаїв"

1. У СЕЗ "Миколаїв" на території підприємств суднобудівної промисловості запроваджується режим спеціальної митної зони, відповідно до якого застосовується такий порядок ввезення та вивезення товарів та інших предметів:

а) у разі ввезення товарів та інших предметів (крім підакцизних товарів) із-за меж митної території України ввізне мито та податок на додану вартість не справляються;

б) у разі вивезення товарів та інших предметів (крім підакцизних товарів) з митної території України на територію підприємств суднобудівної промисловості та їх обігу в межах СЕЗ "Миколаїв" за міжзаводською кооперацією вивізне мито не справляється, а податок на додану вартість справляється за нульовою ставкою. Порядок визначення переліку таких товарів та предметів встановлюється Кабінетом Міністрів України;

в) в інших випадках оподаткування здійснюється відповідно до законодавства України.

Не звільняються від оподаткування операції з ввезення на митну територію України товарів та інших предметів, повністю вироблених, достатньо перероблених або оброблених на території СЕЗ "Миколаїв".

Повністю виробленими або достатньо переробленими чи обробленими у СЕЗ "Миколаїв" вважаються товари, які відповідають критеріям, викладеним у статті 18 Закону України "Про Єдиний митний тариф" ( 2097-12 ).

Строк перебування товарів та інших предметів на території СЕЗ "Миколаїв" не обмежується, крім випадків, коли товари та інші предмети мають обмежений строк зберігання.

Положення цієї частини не поширюються на товарообмінні (бартерні) операції та операції з давальницькою сировиною.

2. Митний контроль за переміщенням товарів та інших предметів через межі території СЕЗ "Миколаїв" здійснюється відповідно до законодавства України з метою забезпечення дотримання державними органами, підприємствами, установами, організаціями та їх посадовими особами, а також громадянами порядку переміщення товарів та інших предметів через митний кордон України, з урахуванням норм цього Закону.

Для запобігання несанкціонованому та неконтрольованому проникненню на територію СЕЗ "Миколаїв" або за її межі фізичних осіб, транспортних засобів, а також ввезенню і вивезенню товарів та інших предметів територія СЕЗ "Миколаїв" огороджується по периметру та облаштовується відповідно до вимог, встановлених Державною митною службою України.

Території зон митного контролю для СЕЗ "Миколаїв", їх межі та режим переміщення товарів, транспортних засобів і громадян встановлюються Державною митною службою України.

Митне оформлення товарів та інших предметів, що переміщуються через межі території СЕЗ "Миколаїв", здійснюється відповідно до законодавства України.

За митне оформлення товарів та інших предметів, а також перебування їх під митним контролем на території СЕЗ "Миколаїв" справляються митні збори відповідно до законодавства України.

Організація робіт з облаштування митної інфраструктури і огородження СЕЗ "Миколаїв" та їх фінансування здійснюються органом господарського розвитку і управління СЕЗ "Миколаїв".

Спеціальний митний режим на території СЕЗ "Миколаїв" запроваджується з дня затвердження Державною митною службою України акта приймання-передачі в експлуатацію об'єктів митної інфраструктури.

3. Імпорт суб'єктами СЕЗ "Миколаїв" товарів та інших предметів для потреб власного виробництва на територію СЕЗ "Миколаїв" та експорт товарів та інших предметів, повністю вироблених або достатньо перероблених чи оброблених на території СЕЗ "Миколаїв", не підлягає ліцензуванню та квотуванню, якщо інше не встановлено міжнародними договорами України.

4. На зовнішньоекономічні операції, що здійснюються у СЕЗ "Миколаїв", поширюється спеціальний режим експорту (імпорту) товарів та інші заходи нетарифного регулювання зовнішньо-економічної діяльності відповідно до законодавства України.

Кабінет Міністрів України може встановлювати обмеження щодо ввезення на митну територію України з території СЕЗ "Миколаїв" та вивезення з митної території України на територію СЕЗ "Миколаїв" окремих видів товарів.

Стаття 10. Особливості оподаткування та валютного регулювання
на території СЕЗ "Миколаїв"

1. Суб'єктам СЕЗ "Миколаїв" надаються передбачені цим Законом пільги щодо сплати ввізного мита, податку на додану вартість, податку на прибуток підприємств, збору до Державного інноваційного фонду та плати за землю.

2. Звільняються від сплати ввізного мита на період реалізації інвестиційних проектів, але не більше ніж на п'ять років, суб'єкти СЕЗ "Миколаїв", які ввозять на територію СЕЗ "Миколаїв" для потреб власного виробництва, пов'язаного з реалізацією інвестиційних проектів:

матеріали і сировину, перелік та обсяги яких визначаються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

устаткування, обладнання та комплектуючі до них.

Ця пільга не застосовується при ввезенні на територію СЕЗ "Миколаїв" підакцизних товарів.

У разі нецільового використання зазначених матеріалів, сировини, устаткування, обладнання та комплектуючих до них платник податку зобов'язаний сплатити ввізне мито у встановленому законодавством порядку.

3. Звільняються від оподаткування податком на додану вартість на період реалізації інвестиційних проектів, але не більше ніж на п'ять років, операції з ввезення (пересилання) на територію СЕЗ "Миколаїв" суб'єктами СЕЗ "Миколаїв" для потреб власного виробництва, пов'язаного з реалізацією інвестиційних проектів, устаткування, обладнання та комплектуючих до них.

Ця пільга не застосовується при ввезенні на територію СЕЗ "Миколаїв" підакцизних товарів.

У разі нецільового використання зазначених устаткування, обладнання та комплектуючих до них податок на додану вартість справляється виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, але не нижче за митну вартість, перераховану в гривні за валютним (обмінним) курсом, установленим Національним банком України на день оформлення ввізної вантажної митної декларації, з урахуванням пені, нарахованої на таку суму податку виходячи з 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на день збільшення податкового зобов'язання, за період від дати ввезення таких товарів на митну територію України до дати збільшення податкового зобов'язання.

4. Перелік та обсяги ввезення на митну територію України зазначених сировини, матеріалів, устаткування (обладнання) та комплектуючих до них є невід'ємною частиною інвестиційного проекту.

Під терміном устаткування (обладнання) слід розуміти машини (крім транспортних засобів), механізми, прилади, пристрої, призначені для використання у технологічному процесі, що здійснюється під час реалізації інвестиційного проекту.

Під терміном комплектуючі до устаткування (обладнання) слід розуміти частини, виготовлені згідно із самостійним комплектом документів і призначені для застосування у складі цього устаткування (обладнання). (Статтю 10 доповнено частиною четвертою згідно із Законом N 3036-III від 07.02.2002)

5. Порядок контролю за цільовим використанням сировини, матеріалів, устаткування, обладнання та комплектуючих до них, що ввозяться відповідно до цього Закону на територію СЕЗ "Миколаїв", встановлюється Кабінетом Міністрів України.

6. Операції з реалізації продукції, товарів (робіт, послуг) в межах СЕЗ "Миколаїв" по міжзаводській кооперації оподатковуються податком на додану вартість за нульовою ставкою.

7. Звільняється на три роки від оподаткування прибуток суб'єктів СЕЗ "Миколаїв", отриманий на території СЕЗ "Миколаїв" від реалізації інвестиційних проектів, затверджених Миколаївською обласною державною адміністрацією.

Прибуток таких платників податку, отриманий з четвертого по шостий рік включно від реалізації інвестиційних проектів, затверджених Миколаївською обласною державною адміністрацією, оподатковується за ставкою 50 відсотків діючої ставки оподаткування.

Починаючи з четвертого року реалізації інвестиційного проекту звільняється протягом десяти років від оподаткування частина прибутку підприємств суднобудівної промисловості - суб'єктів СЕЗ "Миколаїв", спрямована на розвиток виробництва в рамках реалізації інвестиційного проекту.

Зазначені пільги застосовуються з моменту одержання суб'єктом СЕЗ "Миколаїв" першого прибутку від реалізації інвестиційного проекту та не поширюються на частину прибутку, одержаного суб'єктом СЕЗ "Миколаїв" від освоєння інвестицій, що були здійснені за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів та коштів Державного інноваційного фонду.

Порядок обчислення прибутку, одержаного від реалізації інвестиційного проекту, визначається Державною податковою адміністрацією України.

8. До валового доходу суб'єкта СЕЗ "Миколаїв", нарахованого з метою оподаткування, не включаються одержані відповідно до інвестиційного проекту суми інвестицій у вигляді:

коштів;

матеріальних цінностей;

нематеріальних активів, включаючи легалізовані на території України авторські права, права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, ноу-хау тощо, вартість яких у конвертованій валюті підтверджена згідно з законами (процедурами) країни інвестора або міжнародними торговельними звичаями, а також експертною оцінкою в Україні.

У разі якщо протягом звітного (податкового) періоду відбувається часткове або повне відчуження інвестиції, передбаченої цією частиною, суб'єкт підприємницької діяльності, який отримав інвестицію, зобов'язаний сплатити у повному обсязі податок з прибутку, одержаного в такому звітному (податковому) періоді.

9. Суб'єкти СЕЗ "Миколаїв", які реалізують на території СЕЗ "Миколаїв" інвестиційні проекти, звільняються від сплати збору до Державного інноваційного фонду.

10. Суб'єкти СЕЗ "Миколаїв" (власники земельних ділянок та землекористувачі на території СЕЗ "Миколаїв"), які реалізують на території СЕЗ "Миколаїв" інвестиційні проекти, звільняються від сплати земельного податку.

11. Суми авансових платежів та попередньої оплати за контрактами підприємств суднобудівної промисловості - суб'єктів СЕЗ "Миколаїв", отримані від замовників суден, зараховуються на окремі рахунки цих суб'єктів СЕЗ "Миколаїв", не підлягають безспірному списанню та використовуються лише за цільовим призначенням відповідно до контрактних зобов'язань зазначених підприємств. Ці суми включаються до складу валових доходів таких підприємств з метою визначення прибутку, що підлягає оподаткуванню згідно з Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств", у момент здачі судна замовнику, а витрати суднобудівних підприємств, здійснені ними за рахунок авансових платежів та попередньої оплати відповідно до їх цільового призначення, включаються до складу валових витрат з метою визначення прибутку, що підлягає оподаткуванню в податковому періоді, на який припадає дата збільшення валових доходів на суму зазначених платежів.

12. Надходження в іноземній валюті від реалізації суб'єктами СЕЗ "Миколаїв" продукції, товарів (робіт, послуг), вироблених або наданих у СЕЗ "Миколаїв", не підлягають обов'язковому продажу.

Стаття 11. Порядок в'їзду у СЕЗ "Миколаїв" та виїзду з неї

Кабінет Міністрів України може встановлювати спеціальний порядок перетинання кордону України іноземцями та особами без громадянства, які прямують у СЕЗ "Миколаїв", а також спеціальний порядок в'їзду у СЕЗ "Миколаїв" і виїзду з неї громадян України, іноземців та осіб без громадянства.

Стаття 12. Порядок ліквідації СЕЗ "Миколаїв"

1. СЕЗ "Миколаїв" вважається ліквідованою з моменту закінчення строку, на який її було створено, якщо його не буде продовжено в установленому законодавством України порядку.

2. СЕЗ "Миколаїв" може бути ліквідована законом до закінчення строку, на який її було створено, відповідно до Закону України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон" (2673-12).

Стаття 13. Гарантії забезпечення інтересів суб'єктів СЕЗ
"Миколаїв" у разі її ліквідації

1. Держава гарантує збереження у повному обсязі всіх майнових і немайнових прав суб'єктів СЕЗ "Миколаїв" у разі її ліквідації.

2. Спори між органами управління СЕЗ "Миколаїв", суб'єктами СЕЗ "Миколаїв" та ліквідаційною комісією, що можуть виникнути у зв'язку з ліквідацією СЕЗ "Миколаїв", підлягають розгляду в судах України, а спори за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності - у судах за погодженням сторін, у тому числі за кордоном.

Стаття 14. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України:

у місячний строк подати пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити в межах своїх повноважень видання нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.

3. Підприємствам суднобудівної промисловості - суб'єктам СЕЗ "Миколаїв" надається відстрочка на 60 місяців щодо сплати заборгованості перед Державним бюджетом України та державними цільовими фондами станом на 1 січня 2000 року. Відстрочена заборгованість підлягає щомісячному погашенню рівними частками починаючи з 1 січня 2001 року.

4. У зв'язку з набранням чинності цим Законом припиняється відповідно до пункту 4 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України ( 254к/96-ВР ) дія Указу Президента України від 28 червня 1999 року N 758/99 "Про спеціальну економічну зону "Миколаїв".

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 13 липня 2000 року
N 1909-III