Документ втратив чиннiсть!

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про подальший розвиток гірничо-металургійного
комплексу

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 17, ст.122 )

Цей Закон спрямовано на створення правових та економічних умов для проведення реструктуризації підприємств гірничо-металургійного комплексу, виведення з експлуатації надлишкових та неефективних потужностей, стимулювання інвестиційної та інноваційної діяльності підприємств, створення нових конкурентоспроможних видів продукції та робочих місць.

Стаття 1. Дія цього Закону поширюється на підприємства гірничо-металургійного комплексу згідно з переліком, що затверджується Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань промислової політики і підприємництва.

Основними умовами включення підприємств до переліку, на які поширюється дія цього Закону, є обгрунтованість розрахунків поліпшення фінансово-економічних показників діяльності підприємств, наявність програми розвитку підприємств та плану природоохоронних заходів, забезпечення поточних розрахунків з бюджетами усіх рівнів і з Пенсійним фондом України.

Стаття 2. Кошти від збору за забруднення навколишнього природного середовища, що сплачуються підприємствами гірничо-металургійного комплексу, на які поширюється дія цього Закону, розподіляються між місцевими (сільськими, селищними, міськими), обласними та республіканським Автономної Республіки Крим бюджетами, а також Державним фондом охорони навколишнього середовища у співвідношенні відповідно по 10 відсотків, а 70 відсотків використовується підприємствами на виконання природоохоронних заходів. За нецільове використання цих коштів до підприємств застосовуються штрафні санкції у розмірі 100 відсотків суми, використаної за нецільовим призначенням, з нарахуванням пені у розмірі 120 відсотків облікової ставки Національного банку України.

Стаття 3. Підприємства гірничо-металургійного комплексу, на які поширюється дія цього Закону, 50 відсотків суми нарахованого податку на прибуток спрямовують до загального фонду Державного бюджету України. Решта коштів зараховується на окремий спеціальний рахунок, відкритий в органах Державного казначейства України, та спрямовується на реалізацію інвестиційних проектів, у тому числі для проведення реструктуризації підприємств гірничо-металургійного комплексу, виведення з експлуатації надлишкових та неефективних потужностей. Використання цих коштів провадиться у порядку, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

Стаття 4. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, але не раніше 1 січня 2002 року, і діє до 1 січня 2003 року.

2. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк після набрання чинності цим Законом вжити заходів щодо внесення змін до відповідних нормативно-правових актів.

3. Внести зміни до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181; 1998 р., N 10, ст. 35, N 18, ст. 94; 1999 р., N 39, ст. 357; 2000 р., N 43, ст. 363, із змінами, внесеними Законом України від 29 листопада 2001 року N 2831-III:

пункт 4.2 статті 4 доповнити підпунктом 4.2.18 такого змісту:

"4.2.18. До 1 січня 2003 року кошти, що надходять з окремого спеціального рахунку Державного казначейства України підприємствам гірничо-металургійного комплексу на реалізацію інвестиційних проектів, у тому числі для проведення реструктуризації, виведення надлишкових та неефективних потужностей, відповідно до статті 3 Закону України "Про подальший розвиток гірничо-металургійного комплексу" ( 2975-14 ).

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 17 січня 2002 року
N 2975-III