ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін і доповнень до Закону України
"Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та
осіб начальницького і рядового складу органів
внутрішніх справ"

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 17, ст. 73 )

( Вводиться в дію Постановою ВР
N 104/96-ВР від 25.03.96, ВВР, 1996, N 17, ст. 74 )

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ) і Закону України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" ( 3721-12 ) Верховна Рада України постановляє:

Внести до Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ" (2262-12) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 29, ст. 399; 1994 р., N 24, ст.178; 1995 р., N 16, ст.111) такі зміни і доповнення:

1. Преамбулу Закону після слів "органів державної безпеки і внутрішніх справ СРСР" доповнити словами "військовослужбовців, які в період Великої Вітчизняної війни проходили службу у складі 1-го Чехословацького армійського корпусу під командуванням Л.Свободи".

2. У статтях 1, 12, 13, 14, 16, 23, 43 та назві розділу II слова "вислугою строків служби" замінити словами "вислугу років", а у статті 17 слова "вислуги строків служби" замінити словами "вислуги років".

3. Частину першу статті 4 після слів "підпільних організаціях і групах, визнаних такими законодавством України" доповнити словами "у складі 1-го Чехословацького армійського корпусу під командуванням Л.Свободи".

4. Частину другу статті 13 викласти в такій редакції:

"Загальний розмір пенсії, обчислений відповідно до цієї статті, не повинен перевищувати 85 процентів відповідних сум грошового забезпечення, а особам, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи під час проходження служби і віднесені до категорії 1, - 95 процентів, до категорій 2 і 3, - 90 процентів".

5. Статтю 15 викласти в такій редакції:

"Стаття 15. Підвищення пенсій за вислугу років

Особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які є ветеранами війни, та особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", пенсії за вислугу років підвищуються в таких розмірах:

а) на 400 процентів мінімальної пенсії за віком - інвалідам війни I групи;

б) на 350 процентів мінімальної пенсії за віком - інвалідам війни II групи;

в) на 200 процентів мінімальної пенсії за віком - інвалідам війни III групи;

г) на 150 процентів мінімальної пенсії за віком - учасникам бойових дій, членам сімей, зазначеним у пункті 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", а також дружинам (чоловікам) померлих інвалідів Великої Вітчизняної війни, які не одружилися вдруге;

д) на 75 процентів мінімальної пенсії за віком - учасникам війни, нагородженим орденами і медалями колишнього Союзу РСР за самовіддану працю і бездоганну військову службу в тилу в роки Великої Вітчизняної війни; на 50 процентів мінімальної пенсії за віком - іншим учасникам війни та дружинам (чоловікам) померлих учасників війни і бойових дій, партизанів і підпільників, визнаних за життя інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, батькам і дружинам (чоловікам), які не одружилися вдруге, військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які загинули, померли або пропали безвісти в період проходження служби".

6. Частину першу статті 16 доповнити пунктом "в" такого змісту:

"в) пенсіонерам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною (стаття 11 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту") - в розмірі 250 процентів мінімальної пенсії за віком, а пенсіонерам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною (стаття 8 Закону України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні"), - в розмірі 200 процентів мінімальної пенсії за віком".

7. Пункт "а" статті 20 викласти в такій редакції:

"а) інваліди війни - при настанні інвалідності внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, одержаних під час захисту Батьківщини, виконання обов'язків військової служби (службових обов'язків) чи пов'язаних з перебуванням на фронті, у партизанських загонах і з'єднаннях, підпільних організаціях і групах та інших формуваннях, визнаних такими законодавством України, в районі воєнних дій, на прифронтових дільницях залізниць, на спорудженні оборонних рубежів, військово-морських баз та аеродромів у період громадянської та Великої Вітчизняної воєн або з участю у бойових діях у мирний час, а також інші особи, зазначені у статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

8. У статті 24:

частину першу доповнити пунктом "в" такого змісту:

"в) інвалідам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною (стаття 11 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"), - в розмірі 250 процентів мінімальної пенсії за віком, а інвалідам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною (стаття 8 Закону України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні"), - в розмірі 200 процентів мінімальної пенсії за віком";

частину другу викласти у такій редакції:

"Надбавки, передбачені пунктами "а","б" і "в" цієї статті, можуть нараховуватись одночасно".

9. Статтю 25 викласти в такій редакції:

"Стаття 25. Підвищення пенсій по інвалідності

Пенсії по інвалідності підвищуються у таких розмірах:

а) на 400 процентів мінімальної пенсії за віком - інвалідам війни I групи;

б) на 350 процентів мінімальної пенсії за віком - інвалідам війни II групи;

в) на 200 процентів мінімальної пенсії за віком - інвалідам війни III групи;

г) на 150 процентів мінімальної пенсії за віком - учасникам бойових дій, які отримують пенсії по інвалідності, що настала внаслідок причин, зазначених у пункті "б" статті 20 цього Закону, членам сімей, зазначеним у пункті 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ), а також дружинам (чоловікам) померлих інвалідів Великої Вітчизняної війни, які не одружилися вдруге;

д) на 75 процентів мінімальної пенсії за віком - учасникам війни, нагородженим орденами і медалями колишнього Союзу РСР за самовіддану працю і бездоганну військову службу в тилу в роки Великої Вітчизняної війни, які отримують пенсії по інвалідності, що настала внаслідок причин, зазначених у пункті "б" статті 20 цього Закону; на 50 процентів мінімальної пенсії за віком - іншим учасникам війни, які отримують пенсії по інвалідності, що настала внаслідок причин, зазначених у пункті "б" статті 20 цього Закону, а також дружинам (чоловікам), які не одружилися вдруге, померлих учасників війни і бойових дій, партизанів і підпільників, визнаних за життя інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, батькам, а також дружинам (чоловікам), які не одружилися вдруге, військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які загинули, померли або пропали безвісти в період проходження служби".

10. Пункт "б" частини четвертої статті 30 викласти в такій редакції:

"б) батьки та дружина (чоловік), якщо вони досягли пенсійного віку (чоловіки - 60 років, жінки - 55 років) або є інвалідами".

11. Статтю 39 викласти в такій редакції:

"Стаття 39. Підвищення пенсій в разі втрати годувальника

Пенсії в разі втрати годувальника підвищуються:

а) членам сімей, зазначеним у пункті 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", а також дружинам (чоловікам) померлих інвалідів Великої Вітчизняної війни, які не одружилися вдруге, - на 150 процентів мінімальної пенсії за віком;

б) дружинам (чоловікам) померлих учасників війни і бойових дій, партизанів і підпільників, визнаних за життя інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, батькам, а також дружинам, які не одружилися вдруге, військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які загинули, померли або пропали безвісти в період проходження служби, - на 50 процентів мінімальної пенсії за віком;

в) членам сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ (пенсіонерів), які самі є учасниками бойових дій, - на 150 процентів; учасниками війни, нагородженими орденами і медалями колишнього Союзу РСР за самовіддану працю і бездоганну військову службу в тилу в роки Великої Вітчизняної війни, - на 75 процентів; іншими учасниками війни, - на 50 процентів мінімальної пенсії за віком, а тим, які є інвалідами війни, - відповідно в розмірах, зазначених у пунктах "а", "б" і "в" статті 15 цього Закону".

12. Статтю 47 викласти в такій редакції:

"Стаття 47. Підвищення пенсій деяким категоріям пенсіонерів

Усі види пенсій, що призначені відповідно до цього Закону, додатково підвищуються пенсіонерам, які зазнали політичних репресій і в подальшому були реабілітовані, - на 50 процентів, а членам їх сімей, яких було примусово переселено, - на 25 процентів мінімальної пенсії за віком".

13. У статті 56:

частину першу після слів "з числа військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ" доповнити словами "та членів їх сімей";

частину другу виключити.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 25 березня 1996 року
N 103/96-ВР