Документ втратив чиннiсть!

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

(Постанова втратила чинність на підставі Закону
N 1697-VII від 14.10.20
14)

Про затвердження структури Генеральної
прокуратури України

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1992, N 4, ст.16 )

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою ВР
N 3633-12 від 19.11.
93, ВВР 1993, N 49, ст.466 )

Відповідно до статті 14 Закону України "Про прокуратуру" (1789-12) Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити структуру Генеральної прокуратури України (додається).

Голова Верховної Ради України Л. КРАВЧУК

м.Київ, 6 листопада 1991 року
N 1797-XII

Структура
Генеральної прокуратури України

Генеральний прокурор України.

Перший заступник Генерального прокурора України.

Заступники Генерального прокурора України

Заступник Генерального прокурора України - начальник слідчого управління.

Старші помічники та помічники Генерального прокурора України з особливих доручень.

Управління кадрів

Відділ роботи з кадрами.

Відділ підвищення кваліфікації кадрів і навчальних закладів.

Управління загального нагляду

Відділ нагляду за додержанням законів про права і свободи громадян у соціальній і політичній сферах.

Відділ нагляду за додержанням законів місцевими Радами народних депутатів і органами виконавчої влади.

Відділ нагляду за додержанням законів у сфері економічних відносин.

Слідче управління

Відділ нагляду за додержанням законів при проведенні слідства органами прокуратури.

Відділ нагляду за додержанням законів органами дізнання і слідчими органів внутрішніх справ.

Слідчий відділ.

Кримінально-судове управління

Відділ з питань участі прокурорів у розгляді кримінальних справ у судах.

Відділ з питань участі прокурорів у розгляді кримінальних справ у Верховному Суді України.

Цивільно-судове управління

Відділ з питань участі прокурорів у цивільному судочинстві.

Відділ з питань участі прокурорів у арбітражному судочинстві.

Управління нагляду за додержанням законів у Збройних
Силах України та в оборонній промисловості

Відділ загального нагляду.

Відділ нагляду за слідством і дізнанням.

Відділи

Відділ нагляду за додержанням законів на транспорті.

Відділ нагляду за додержанням кримінально-виконавчого законодавства.

Відділ нагляду за додержанням законів про національну безпеку, державний кордон та митну справу.

Відділ нагляду за додержанням законів про права неповнолітніх.

Відділ нагляду за додержанням природоохоронного законодавства.

Відділ нагляду за додержанням законодавства про адміністративні правопорушення.

Організаційно-контрольний відділ.

Відділ систематизації законодавства та зв'язків з засобами масової інформації.

Відділ розгляду листів та прийому громадян.

Відділ статистики.

Відділ міжнародно-правових зв'язків. ( Розділ "Відділи" доповнено абзацом згідно з Постановою ВР N 3633-12 від 19.11.93 )

Відділ інформатики та комп'ютеризації.

Управління планування, фінансування і матеріально-технічного забезпечення

Планово-фінансовий відділ та бухгалтерія.

Відділ матеріально-технічного забезпечення і капітального будівництва.

Господарський відділ.

Секретаріат (на правах відділу).