КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 26 липня 2001 р. N 869
Київ

Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 1 липня 1996 р. N 710

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 1 липня 1996 р. N 710 "Про затвердження Інструкції про порядок і розміри відшкодування витрат та виплати винагороди особам, що викликаються до органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури, суду або до органів, у провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення, та виплати державним науково-дослідним установам судової експертизи за виконання їх працівниками функцій експертів і спеціалістів" зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 липня 2001 р. N 869

Зміни,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 1 липня 1996 р. N 710

1. Доповнити постанову новим пунктом 1-1 такого змісту:

"1-1. Затвердити нормативну вартість однієї експертогодини у науково-дослідних установах судової експертизи Міністерства юстиції згідно з додатком".

2. В Інструкції, затвердженій зазначеною постановою:

1) пункти 11, 12 і 13 викласти у такій редакції:

"11. Науково-дослідні установи судової експертизи Мін'юсту проводять судову експертизу з кримінальних та адміністративних справ за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України на відповідний рік на проведення судових експертиз.

12. Вартість проведення експертиз, що призначаються за кримінальними та адміністративними справами, та досліджень за матеріалами кримінальних справ, що призначаються органами дізнання, попереднього слідства та суду, визначається відповідно до нормативної вартості однієї експертогодини у науково-дослідних установах судової експертизи Мін'юсту.

13. У разі виклику працівника науково-дослідної установи судової експертизи Мін'юсту органами дізнання, попереднього слідства чи суду для виконання функцій, передбачених статтями 128-1 і 270-1 Кримінально-процесуального кодексу України (1001-05), заробітна плата за час виконання зазначених функцій і витрати на відрядження відшкодовуються за рахунок державного бюджету в межах коштів, передбачених на проведення судових експертиз";

2) пункт 14 виключити.

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 26 липня 2001 р. N 869

Нормативна вартість
однієї експертогодини у науково-дослідних установах
судової експертизи Міністерства юстиції

Ступінь складності експертизи  Нормативна вартість однієї
експертогодини, у гривнях
 
1. Експертиза проста
2. Експертиза середньої складності
3. Експертиза особливої складності 
14,53
18,16
21,80