Документ втратив чиннiсть!

ПРЕЗИДІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

УКАЗ

( Указ втрачає чинність з 01.01.2004 року на підставі Кодексу
N 1129-IV від 11.07.20
03, ВВР, 2004, N 3-4, ст. 21
)

Про порядок введення в дію
Виправно-трудового кодексу Української РСР

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1971, N 21, ст.154 )

Відповідно до Закону Української РСР від 23 грудня 1970 року "Про затвердження Виправно-трудового кодексу Української РСР" ( 3325-07 ) (Відомості Верховної Ради Української РСР, 1971 р., N 1, ст.6) Президія Верховної Ради Української РСР постановляє:

1. До приведення законодавства Української РСР у відповідність з Виправно-трудовим кодексом Української РСР діючі законодавчі та інші нормативні акти Української РСР, що встановлюють порядок і умови відбування покарання і застосування заходів виправно-трудового впливу до осіб, позбавлених волі, заслання, вислання і виправних робіт без позбавлення волі, а також порядок діяльності установ і органів, які виконують вироки до цих видів покарання, і участі громадськості у виправленні і перевихованні засуджених, застосовуються, оскільки ці акти не суперечать Виправно-трудовому кодексу Української РСР.

2. У випадках, коли правила, які містяться у Виправно-трудовому кодексі Української РСР, раніше були встановлені Основами виправно-трудового законодавства Союзу РСР і союзних республік, ці правила застосовуються з часу введення в дію Основ виправно-трудового законодавства.

від 19 травня 1971 р.
N 3636-VII