Документ втратив чиннiсть!

ПРЕЗИДІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

УКАЗ

( Указ втратив чинність на підставі Закону
N 1254-VI від 14.04.20
09 )

Про внесення змін і доповнень до Закону
Української РСР про охорону здоров'я, указів
Президії Верховної Ради Української РСР
від 17 серпня 1966 року "Про примусове лікування
і трудове перевиховання хронічних алкоголіків"
і від 22 червня 1972 року "Про заходи по посиленню
боротьби проти пияцтва і алкоголізму" і до
Положення про товариські суди Української РСР

Президія Верховної Ради Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Частину першу статті 59 Закону Української РСР про охорону здоров'я (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 29, ст. 245; 1974 р., N 27, ст. 222) викласти в такій редакції:

"Особи, хворі на хронічний алкоголізм, зобов'язані проходити лікування у лікувально-профілактичних закладах охорони здоров'я".

2. Внести такі зміни і доповнення до Указу Президії Верховної Ради Української РСР від 17 серпня 1966 року "Про примусове лікування і трудове перевиховання хронічних алкоголіків" ( 1н-06 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1966 р., N 32, ст. 196; 1973 р., N 15, ст. 110):

1) статтю 1 викласти в такій редакції:

"1. Встановити, що хронічні алкоголіки зобов'язані проходити лікування в лікувально-профілактичних закладах охорони здоров'я.

Хронічні алкоголіки, які ухиляються від лікування або продовжують пиячити після лікування, порушують трудову дисципліну, громадський порядок і правила соціалістичного співжиття, незважаючи на застосовані до них заходи дисциплінарного, громадського або адміністративного впливу, підлягають направленню до лікувально-трудового профілакторію для примусового лікування і трудового перевиховання на строк від шести місяців до двох років";

2) частину першу статті 4 викласти в такій редакції:

"4. Особи, які перебувають у лікувально-трудовому профілакторії можуть бути достроково звільнені районним (міським) народним судом за місцем знаходження профілакторію за поданням адміністрації, основаним на медичному висновку, при умові закінчення курсу спеціального лікування, зразкової поведінки та сумлінного ставлення до праці. До осіб, які вперше направлені до профілакторію, дострокове звільнення може бути застосовано після скінчення половини призначеного судом строку, а до осіб, які направлені повторно, - після скінчення двох третин зазначеного строку";

3) доповнити Указ статтею 5-1 такого змісту:

"Особи, які пройшли примусове лікування, зобов'язані стати на облік у лікувально-профілактичному закладі за місцем проживання або за місцем роботи і проходити протирецидивне лікування, тривалість якого визначається лікарем. В разі ухилення такі особи можуть бути піддані приводу до лікувально-профілактичного закладу родичами, представниками громадськості або працівниками міліції;

4) статтю 7 доповнити частиною другою такого змісту:

"Зазначені вище особи у випадках, передбачених частиною другою статті 1 цього Указу, при відсутності у них протипоказань до лікування від алкоголізму можуть бути направлені за постановою народного суду на примусове лікування до лікувальних закладів Міністерства охорони здоров'я УРСР на строк від 2 до 6 місяців. Підготовка і розгляд матеріалів на таких осіб провадяться в порядку, встановленому статтями 2 і 3 цього Указу".

3. Частину другу статті 3 Указу Президії Верховної Ради Української РСР від 22 червня 1972 року "Про заходи по посиленню боротьби проти пияцтва і алкоголізму" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1972 р., N 26, ст. 221) після слова "напої" доповнити словами: "і осіб, хворих на хронічний алкоголізм, які ухиляються від лікування у лікувально-профілактичних закладах охорони здоров'я".

4. Пункт другий статті 5 Положення про товариські суди Української РСР (Відомості Верховної Ради УРСР, 1961 р., N 35, ст. 416; 1963 р., N 51, ст.732; 1973 р., N 15, ст. 111) після слова (збуту) доповнити словами: "про ухилення хворих на хронічний алкоголізм від лікування в лікувально-профілактичних закладах охорони здоров'я".

Голова Президії Верховної Ради Української РСР I.ГРУШЕЦЬКИЙ

Секретар Президії Верховної Ради Української РСР Я.КОЛОТУХА

м. Київ, 5 вересня 1975 р.
N 145-IX