КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 28 березня 2001 р. N 291
Київ

Про затвердження Порядку виплати середньомісячного
заробітку після закінчення строку повноважень колишнім
Голові Антимонопольного комітету, його заступникам та
державним уповноваженим Комітету на період їх
працевлаштування

Відповідно до статті 29-1 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" ( 3659-12 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок виплати середньомісячного заробітку після закінчення строку повноважень колишнім Голові Антимонопольного комітету, його заступникам та державним уповноваженим Комітету на період їх працевлаштування (додається).

2. Установити, що виплата середньомісячного заробітку колишнім Голові Антимонопольного комітету, його заступникам та державним уповноваженим Комітету на період їх працевлаштування, але не більш як один рік, здійснюється в межах видатків, передбачених у державному бюджеті на утримання Антимонопольного комітету.

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 березня 2001 р. N 291

Порядок
виплати середньомісячного заробітку після закінчення
строку повноважень колишнім Голові Антимонопольного
комітету, його заступникам та державним
уповноваженим Комітету на період їх
працевлаштування

1. Виплата середньомісячного заробітку на період працевлаштування, але не більш як один рік, колишнім Голові Антимонопольного комітету, його заступникам та державним уповноваженим Комітету (далі - колишні керівні працівники), які звільнені із займаних посад після закінчення строку їх повноважень, здійснюється за умови відпрацювання ними повністю строку, на який вони були призначені.

2. Середньомісячний заробіток виплачується за умови непрацевлаштування колишнього керівного працівника, що підтверджується відсутністю в трудовій книжці запису про нове місце роботи і копією сторінки трудової книжки з останнім записом про звільнення з роботи в Антимонопольному комітеті, завіреною відділом кадрів Комітету, та довідкою про ліквідацію підприємства, установи, організації (у разі ліквідації), де працювала зазначена особа.

3. Якщо колишній керівний працівник звернувся за отриманням середньомісячного заробітку після працевлаштування або після того, як йому призначена пенсія, виплата здійснюється лише за період, що минув до дня працевлаштування чи призначення пенсії.

4. Середньомісячний заробіток колишнього керівного працівника обчислюється в порядку, визначеному для обчислення середньої заробітної плати відповідно до законодавства.

5. Середньомісячний заробіток за минулий місяць виплачується в строки, встановлені для виплати заробітної плати працівникам Антимонопольного комітету.

6. Середньомісячний заробіток, що виплачується колишнім керівним працівникам на період працевлаштування, оподатковується відповідно до законодавства.