ПРЕЗИДІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

УКАЗ

(Указ втрачає чинність з 01.01.2005, але не раніше набрання чинності
Адміністративним процесуальним кодексом України на підставі Кодексу
N 1618-IV від 18.03.2004, ВВР, 2004, N 40-41, 42, ст.492)

Про внесення змін до статей 64 і 203 Цивільного процесуального кодексу Української РСР

( Відомості Верховно Ради (ВВР), 1990, N 4, ст. 45 )

Президія Верховної Ради Української РСР постановляє:

Внести до Цивільного процесуального кодексу Української РСР ( 1501-06, 1502-06, 1503-06, 1504-06, 1505-06 ) такі зміни:

1. У статті 64 ( 1501-06 ):

пункти 1-9 частини першої замінити пунктами 1-11 такого змісту:

"1) при ціні позову до 100 карбованців - 5 карбованців;

2) при ціні позову понад 100 карбованців до 500 карбованців - 6 процентів ціни позову;

3) при ціні позову понад 500 карбованців до 1000 карбованців - 8 процентів ціни позову;

4) при ціні позову понад 1000 карбованців - 10 процентів ціни позову;

5) по спорах колгоспів і міжколгоспних організацій з державними, кооперативними та іншими громадськими підприємствами, організаціями і установами, а також між собою - розмір пошлини визначається за ціною позову відповідно до пунктів 1-4 цієї статті;

6) по позовах про розірвання шлюбу - 30 карбованців;

7) по позовах про розірвання повторного шлюбу - 50 карбованців;

8) у разі поділу майна при розірванні шлюбу - розмір пошлини визначається за ціною позову відповідно до пунктів 1-4 цієї статті;

9) по позовах про розірвання шлюбу з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними внаслідок душевної хвороби або недоумства, чи з особами, засудженими до позбавлення волі на строк не менш як три роки - 5 карбованців;

10) по позовах про зміну або розірвання договору найму жилих приміщень, про продовження строку прийняття спадщини, про звільнення майна від арешту і по інших позовах немайнового характеру (або таких, що не підлягають оцінці), а також заяви (скарги) у справах окремого провадження - 10 карбованців;

11) по переддоговірних спорах колгоспів і міжколгоспних організацій з державними, кооперативними та іншими громадськими підприємствами, а також між собою - 25 карбованців";

частину третю викласти в такій редакції:

"За повторну видачу копії судового рішення, ухвали та іншої постанови суду державна пошлина оплачується в розмірі 3 карбованців і, крім того, 60 копійок за кожну виготовлену сторінку".

2. У частині шостій статті 203 ( 1502-06 ) слова "визначити суму в розмірі від 100 до 200 карбованців" замінити словами "визначити суму в передбачених законодавством розмірах - від 100 до 200 чи від 200 до 300 карбованців".

Голова Президії Верховної Ради Української РСР В.ШЕВЧЕНКО

Секретар Президії Верховної Ради Української РСР М.ХОМЕНКО

м. Київ, 10 січня 1990 року
N 8658-XI