ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін і доповнень до Закону України
"Про господарські товариства"

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1992, N 48, ст.662 )

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про банкрутство" ( 2343-12 ) Верховна Рада України постановляє:

Пункт "в" частини четвертої статті 19 Закону України "Про господарські товариства" ( 1576-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 49, ст.682) викласти в такій редакції:

"в) на підставі рішення суду або арбітражного суду за поданням органів, що контролюють діяльність товариства, у разі систематичного або грубого порушення ним законодавства;

на підставі рішення арбітражного суду в порядку, встановленому Законом України "Про банкрутство" ( 2343-12 ).

Президент України Л.КРАВЧУК

м. Київ, 14 жовтня 1992 року
N 2692-XII