Документ втратив чиннiсть!

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

(Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI від 02.12.20
10)

Про внесення зміни до Закону України
"Про податок на додану вартість"

Верховна Рада України постановляє:

1. В абзаці першому пункту 11.29 статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156; 2000 р., N 40, ст. 339) слова і цифри "До 1 січня 2001 року" замінити словами і цифрами "До 1 січня 2004 року".

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 18 січня 2001 року
N 2233-III