МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ УКРАЇНИ

РОЗ'ЯСНЕННЯ
від 10.05.94 N 01-3/406-02-2
м.Київ

Про порядок застосування Списків N 1 і 2
виробництв, робіт, професій, посад і
показників, що дають право на пенсію
за віком на пільгових умовах

( Із змінами, внесеними згідно з Роз'ясненням Мінпраці
N 06-996 від 22.03.95 )

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 22.02.92 N 81 "Про заходи щодо застосування Закону України "Про пенсійне забезпечення" та від 11.03.94 N 162 "Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах" Міністерство соціального захисту населення і Міністерство праці України роз'яснюють:

1. Списки N 1 і 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, що дають право на пенсію за віком на пільгових умовах, застосовуються на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від їх відомчого підпорядкування і форм власності, а також у дослідних виробництвах науково-дослідних, конструкторських організацій і навчальних закладів.

2. Робітники, професії і посади яких передбачені в Списках N 1 і 2, користуються правом на пенсію за віком при умові, якщо їх праця в період роботи після введення в дію Закону України "Про пенсійне забезпечення" відповідає умовам (показникам), зазначеним у Списках, що повинно підтверджуватися результатами атестації робочих місць на підприємствах і в організаціях.

3. Право на пенсію на пільгових умовах мають робітники, зайняті виконанням робіт, передбачених Спискам N 1 і 2, на протязі повного робочого дня.

Під повним робочим днем вважається виконання роботи в умовах, передбачених Списками, не менше 80 відсотків робочого часу. Сюди ж включається час проведення підготовчих, допоміжних, поточних ремонтних робіт, а також робіт поза своїм робочим місцем з метою забезпечення виконання своїх трудових функцій.

Що стосується керівників і спеціалістів, які виконують експериментальні, науково-дослідні, конструкторські роботи, то періоди підготовки даних, складання та обробка документації, аналітичні та інші роботи, пов'язані з підготовкою документації, не включаються до 80 відсотків робочого часу і не зараховуються до пільгового стажу.( Пункт 3 доповнено абзацом третім згідно з Роз'ясненням Мінпраці N 06-996 від 22.03.95 )

4. Пенсії за сумісними роботами, професіями і посадами робітникам і службовцям, зайнятим у виробництвах, професіях і посадах, передбачених в Списках N 1 і 2, призначаються:

а) за Списком N 2 - якщо виконувані сумісні роботи, професії і посади передбачені в Списку N 1 і в Списку N 2;

б) на загальних підставах - якщо одна із виконуваних сумісних робіт, професій і посад передбачена в Списку N 1 або в Списку N 2, а інша Списками не передбачена.

5. Працівникам спеціалізованих підприємств, організацій, цехів, дільниць та інших структурних підрозділів (ремонтних, ремонтно-будівельних, монтажних та ін.), зайнятий повний робочий день безпосередньо у виробничих цехах, відділеннях і на дільницях на роботах, в професіях і на посадах, передбачених Списками для даного виробництва, пільгові пенсії призначаються за відповідними розділами Списків N 1 і 2 як працівникам виробничих структурних підрозділів.

У цих випадках стаж, що дає право на пільгове пенсійне забезпечення, обчислюється за загальними правилами, якщо працівники спеціалізованих підприємств, організацій, цехів та інших структурних підрозділів постійно зайняті на роботах, що дають право на пенсію за віком на пільгових умовах (пункт 3 роз'яснення). Якщо ж зазначені працівники постійно на цих роботах не зайняті, спеціальний (пільговий) стаж обчислюється за фактично відпрацьованим часом.

6. Якщо в Списках N 1 і 2 зазначені виробництва без переліку професій і посад, правом на пенсію на пільгових умовах користуються всі працівники цих виробництв незалежно від назви професії або посади, яку вони займають.

Наприклад, до розділу X Списку N 1 включені робітники, керівники і спеціалісти, зайняті повний робочий день у виробництві технічного вуглецю. Отже, правом на пенсію на пільгових умовах користуються всі працівники, зайняті у цьому виробництві, незалежно від назви професії і посади, яку вони займають.

7. У випадках, коли в Списках N 1 і 2 передбачені робітники, які виконують певні роботи, правом на пенсію на пільгових умовах користуються всі робітники незалежно від назви їх професії, які виконують ці роботи.

Наприклад, до розділу II Списку N 1 включені робітники, зайняті на дробленні, подрібнюванні, помелі, сортуванні і збагаченні руди чорних металів, нерудних копалин і гірничохімічної сировини, що містять у пилу 2 проценти і більше кристалічного (вільного) двоокису кремнію. В цьому випадку право на пенсію на пільгових умовах мають всі робітники, зайняті на таких роботах, незалежно від назви їх професії.

8. Якщо до Списків включені професії робітників під загальною назвою, то право на пільгове пенсійне забезпечення мають робітники всіх найменувань цих професій, в тому числі головні, старші, їх помічники.

9. Розділи Списків "Загальні професії", а також підрозділ 5 "Інші професії металообробки" розділу XI Списку N 1 і підрозділів 12 "Інші професії металообробки розділу XIV Списку N 2 застосовуються на всіх підприємствах і в організаціях, де провадяться роботи, передбачені в цих розділах і підрозділах Списків.

Наприклад, акумуляторники, зазначені в розділі XXXI Списку N 2 мають право на пенсію на пільгових умовах незалежно від того, де вони працюють: на машинобудівному заводі, залізничному транспорті, текстильній фабриці тощо.

10. Якщо в Списках N 1 і 2 передбачені слюсарі, електрики, електрослюсарі і електромонтери без зазначення характеру виконуваної ними роботи, то вони користуються правом на пільгову пенсію незалежно від того, зайняті вони ремонтом чи обслуговуванням устаткування в даному виробництві.

Слюсарі, електрослюсарі і електромонтери, зайняті на ремонті і обслуговуванні контрольно-вимірювальних приладів, мають право на пенсію на пільгових умовах тільки в тих виробництвах, в яких вони передбачені Списками N 1 і 2.

11. Спеціалісти, посади яких передбачені в Списках N 1 і 2, користуються правом на пенсію на пільгових умовах незалежно від освіти і кваліфікації.

Наприклад, до Списку N 1, розділ 1, підрозділ I, пункти "г" і "д" включені нормувальники гірничі шахт і рудників і нормувальники дільничі гірничі. Правом на пенсію на пільгових умовах користуються також інженери-нормувальники гірничі шахт і рудників, інженери-нормувальники дільничі і техніки-нормувальники дільничі гірничі.

12. Бригадири користуються правом на пільгову пенсію за Списками N 1 і 2 як робітники:

а) якщо вони прямо передбачені за своєю професією в Списках.

Наприклад, бригадири розливальних машин у доменному виробництві - Список N 1, розділ III, підрозділ I; бригадири (звільнені) підприємств залізничного транспорту, зайняті на промивальних станціях (поїздах, пунктах), - Список N 2, розділ XXVIII, підрозділ I і т.ін.;

б) коли вони керують робітниками, передбаченими Списками N 1 і 2, і повністю виконують всі роботи, встановлені для цих робітників, тобто не звільнені бригадири, наприклад, бригадири прохідників, бригадири формувальників.

13. Майстри по ремонту обладнання, майстри технічного контролю (ВТК) і працівники лабораторій користуються правом на пенсію на пільгових умовах тільки в тих виробництвах, в яких вони прямо передбачені в Списках N 1 і 2.

14. Якщо в Списках N 1 і 2 передбачені заступники керівника без зазначення характеру виконуваної ними роботи, то вони користуються правом на пільгову пенсію, як керівники, у разі зайнятості їх у технологічному процесі виробництва або на ремонті і обслуговуванні обладнання.

Помічники і заступники керівників всіх найменувань, крім помічників майстрів, користуються правом на пільгове пенсійне забезпечення тільки в тих випадках, якщо вони прямо передбачені в Списках N 1 і 2.

Помічники майстрів користуються тим же правом на пільгове пенсійне забезпечення, що і майстри.

15. У тих випадках, коли в Списках N 1 і 2 передбачені не тільки найменування професій або посад, але і показники за умовами праці, зв'язаними з застосуванням або наявністю в повітрі робочої зони шкідливих речовин визначених класів набезпеки, то при визначенні права працівника на пільгове пенсійне забезпечення слід керуватися Державним стандартом СРСР 12.1.005-88 "Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны".

В цьому Державному стандарті визначено перелік і встановлено гранично допустимі норми концентрації шкідливих речовин у повітрі робочої зони, які залежно від особливостей їх дії на організм людини діляться на чотири класи небезпеки: надзвичайно небезнечні речовини (1 клас), речовини високонебезпечні (2 клас), речовини помірно небезпечні (3 клас), речовини малонебезпечні (4 клас).

16. По розділах "Хімічне виробництво" Списків N 1 і 2 право на пільгове пенсійне забезпечення надається працівникам, зайнятих у виробництвах, продукція яких у відповідності із загальносоюзним класифікатором промисловості і сільськогосподарської продукції відноситься до таких розділів: продукція неорганічної хімії, органічного синтезу, нафтохімічна, гумотехнічна і азбестова, добрива, полімери, пластичні маси, каучуки, матеріали лакофарбної, фототехнічної, побутової хімії, синтетичні фарбники, хімічні реактиви і високочисті речовини. При цьому призначення пільгових пенсій провадиться незалежно від відомчої належності виробництва.

Розділ "Хімічне виробництво" Списків N 1 і 2 складається із двох підрозділів "А" і "Б". До підрозділу "А" включені підприємства хімічної і нафтохімічної галузі промисловості, до підрозділу "Б" - окремі цехи, дільниці, відділення, установки, діючі в інших галузях промисловості і народного господарства.

Віднесення підприємств до хімічної і нафтохімічної галузі промисловості здійснюється у відповідності із загальносоюзним класифікатором галузей народного господарства залежно від характеру основного виду їх діяльності.

Наприклад, якщо в галузі "Машинобудування і металообробка" є підприємства, зайняті виготовленням тільки виробів із пластичних мас, то вони повинні бути віднесені до хімічної і нафтохімічної галузі промисловості, а їх працівники користуються правом на пільгове пенсійне забезпечення у відповідності з підрозділом "А" розділу "Хімічне виробництво". В тому разі, якщо в складі підприємства, віднесеного до машинобудівної і металообробної галузі промисловості, є цех (дільниця, відділення), працівники якого зайняті виготовленням виробів із пластичних мас, то їх пільгове пенсійне забезпечення повинно провадитися за підрозділом "Б" розділу "Хімічне виробництво".

Питання про пільгове пенсійне забезпечення працівників виробництв, які входять до складу підприємств, віднесених у відповідності із загальносоюзним класифікатором галузей народного господарства до хімічної і нафтохімічної галузі, найменування яких не передбачені підрозділом "А" розділу "Хімічне виробництво" Списків N 1 і 2, вирішується у відповідності з підрозділом "Б" цього розділу Списків N 1 і 2.

Перший заступник Міністра
соціального захисту населення України Б.Алейник

Перший заступник Міністра праці України А.Сорокін