Документ втратив чиннiсть!

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

(Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI від 02.12.20
10)

Про внесення змін до Закону України
"Про податок на додану вартість"

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про податок на додану вартість" (168/97-ВР) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156) такі зміни:

1) у пункті 2.1 статті 2, абзаці другому пункту 9.3 та абзаці третьому пункту 9.6 статті 9 цифри та слова "600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити цифрами та словами "3600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

2) у статті 9:

абзац перший пункту 9.3 викласти у такій редакції:

"9.3. Особи, що підпадають під визначення платників податку згідно з статтею 2 цього Закону, зобов'язані зареєструватися як платники податку в органі державної податкової служби за місцем їх знаходження. Форма заяви про реєстрацію встановлюється центральним органом державної податкової служби України";

перше речення пункту 9.4 викласти у такій редакції:

"9.4. Реєстраційна заява має бути подана (надіслана) органу державної податкової служби не пізніше двадцятого календарного дня, що настає за останнім днем дванадцятимісячного періоду, зазначеного у пункті 2.1 цього Закону, а для осіб, що підпадають під визначення пункту 2.3 цього Закону, не пізніше ніж за десять календарних днів до початку здійснення підприємницької діяльності з торгівлі за готівку";

абзац другий пункту 9,6 виключити;

3) у тексті Закону слова "податковий орган" у всіх відмінках замінити словами "орган державної податкової служби" у відповідному відмінку.

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 14 вересня 2000 року
N 1955-III