ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

( Закон втрачає чинність з 01.01.2004 року на підставі Кодексу
N 436-IV від 16.01.20
03, ВВР, 2003, № 18, ст.144)

Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР
"Про підприємництво"

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1992, N 48, ст.654 )

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про банкрутство" ( 2343-12 ) Верховна Рада України постановляє:

Внести до Закону Української РСР "Про підприємництво" ( 698-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 14, ст.168) такі зміни:

1. Частину третю статті 10 викласти в такій редакції: "Суб'єкт підприємництва - юридична особа може бути визнана арбітражним судом банкрутом у порядку, передбаченому Законом України "Про банкрутство".

2. У статті 11: абзац третій викласти в такій редакції: "на підставі рішення суду або арбітражного суду у випадках, передбачених законодавством України";

абзац п'ятий виключити; у зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом п'ятим.

Президент України Л.КРАВЧУК

м.Київ, 14 жовтня 1992 року
N 2684-XII