ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін і доповнень до статті 4
Закону України "Про підприємництво"

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1996, N 2, ст. 4 )

Верховна Рада України постановляє :

У статті 4 Закону України "Про підприємництво" ( 698-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 14, ст.168; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 51, ст.680; 1993 р., N 30, ст.322, ст.324, N 51, ст.481, ст.482; 1994 р., N 3, ст.13, N 28, ст.234, N 33, ст.301, N 40, ст.366, N 49, ст.434; 1995 р., N 7, ст.47, N 10, ст.64, N 30, ст.232):

1. Частину першу викласти в такій редакції:

"Діяльність, пов'язана з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, виготовленням і реалізацією військової зброї та боєприпасів до неї, вибухових речовин, видобуванням бурштину, охороною окремих особливо важливих об'єктів державної власності, перелік яких визначається у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку, може здійснюватися тільки державними підприємствами та організаціями, а проведення ломбардних операцій - також і повними товариствами".

2. У частині другій:

абзац сімнадцятий викласти в такій редакції:

"надання послуг, пов'язаних з охороною державної, крім об'єктів, передбачених частиною першою цієї статті, колективної та приватної власності, а також охороною громадян";

доповнити цю частину новим абзацом такого змісту:

"надання послуг, пов'язаних із профорієнтацією населення, посередництво у працевлаштуванні на роботу, в тому числі за кордоном".

Президент України Л.КУЧМА

м.Київ, 22 грудня 1995 року
N 497/95-ВР