МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ
N 30 від 23.02.2000
м. Київ

Про затвердження списків і введення в дію гігієнічних
регламентів шкідливих речовин у повітрі робочої зони і
атмосферному повітрі населених місць

Відповідно до Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" ( 4004-12 ) та постанови Кабінету Міністрів України від 13.06.95 р. N 420 "Про затвердження Положення про гігієнічну регламентацію та державну реєстрацію небезпечних факторів та Порядку оплати робіт із проведення гігієнічної регламентації та державної реєстрації небезпечних факторів" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити списки гігієнічних регламентів, що додаються і розроблені вперше, і ввести їх в дію з 1 березня 2000 року:

Список N 4 Гранично допустимі концентрації (ГДК) шкідливих речовин у повітрі робочої зони;

Список N 4 Орієнтовні безпечні рівні дії (ОБРД) шкідливих речовин у повітрі робочої зони;

Список N 3 Гранично допустимі концентрації забруднюючих речовин (ГДК) в атмосферному повітрі населених місць;

Список N 4 Орієнтовні безпечні рівні дії (ОБРД) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць.

2. Заступникам головного державного санітарного лікаря України, головному лікарю Українського центру державного санепіднагляду, головним державним санітарним лікарям Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, об'єктів, що мають особливий режим роботи, водного, залізничного, повітряного транспорту, водних басейнів, залізниць, Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Державного комітету у справах охорони державного кордону України, Національної гвардії, Служби безпеки України прийняти затверджені цим наказом списки гігієнічних регламентів шкідливих речовин до керівництва та застосування при здійсненні державного санітарно-епідеміологічного нагляду.

3. Голові Комітету з питань гігієнічного регламентування МОЗ України забезпечити тиражування та поширення списків.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Перший заступник Міністра, Головний державний санітарний лікар України О.О. Бобильова

Затверджено
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
23.02.2000 N 30

Список N 4
Гранично допустимі концентрації (ГДК) шкідливих речовин у
повітрі робочої зони *

------------------------------------------------------------------------------
| NN | Найменування речовини |Вели- |Переваж-|Клас |Особ-|Затверджені** |
|з/п | |чина |ний аг- |небе-|ливос| |
| | |ГДК, |регатний|зпеч-|ті | |
| | |мг/м3 |стан у |ності|впли-| |
| | | |повітрі | |ву на| |
| | | |робочої | |орга-| |
| | | |зони | |нізм | |
|----+--------------------------+------+--------+-----+-----+----------------|
|1. |3-аліл-2-метил-1- | 1 | п+а | 2 | |16.07.99 N 88 |
| |оксоциклопентен-2-еніл- | | | | | |
| |(IR)-ЦИС, рансхризантемат | | | | | |
| | | | | | | |
|2. |L -2-аміно-3[3,5-дийод-4- | - | а | 1 | |25.01.2000 N 103|
| |(3', 5'-дийод-4'-гідрокси-| | | | | |
| |оксифенокси)-феніл] | | | | | |
| |пропіонової кислоти | | | | | |
| |натрієва сіль++ | | | | | |
| | | | | | | |
|3. |Барвник прямий чорний 2С+ | 0,5 | а | 2 | |16.07.99 N 89 |
| | | | | | | |
|4. |Диметил-3-/2-метил-1- | 7 | п+а | 3 | |16.07.99 N 88 |
| |-пропеніл-/3-феноксифеніл/| | | | | |
| |-метиловий ефір цикло- | | | | | |
| |пропанкарбонової кислоти | | | | | |
| | | | | | | |
|5. |3, 4, 5, 6- | 5 | п+а | 3 | |16.07.99 N 88 |
| |тетрагідрофталімідометил- | | | | | |
| |(IRS)-транс-хризантемат | | | | | |
| | | | | | | |
|6. |2-ціано-3-феноксибензил- | 0,3 | п+а | 2 | |16.07.99 N 88 |
| |(IRS)-ЦИС, | | | | | |
| |транс-хризантемат | | | | | |
| | | | | | | |
|7. |Мікроорганізми-продуценти |5.10 | а | 4 | А |25.01.2000 N 101|
| |Streptomyces avermitilis|ст.3 | | | | |
| |ВНИИСХМ-54 (ІМВАс-50003) |куо/м3| | | | |
------------------------------------------------------------------------------

Примітка: а аерозоль; п+а - пари + аерозоль; + потребує спеціального захисту шкіри та очей; ++ при роботі виключити контакт з органами дихання та шкірою при обов'язковому контролі повітря робочої зони затвердженим методом на рівні чутливості не менш ніж 0,001 мг/м3; А алерген; КУО колонієутворюючі одиниці; * діючими на території України є ГДК, величини яких наведено у переліку "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны" (N 4617-88) і додатків NN 1-7 до нього, а також до списків NN 1, 2, 3, затверджених наказом МОЗ України; ** дата затвердження та номер постанови Головного державного санітарного лікаря України.

Зміни та доповнення:

визнати, що норматив 5-фторурацилу (Список N 2 "Орієнтовні безпечні рівні (ОБРВ) шкідливих речовин у повітрі робочої зони") є нормативом ГДК.

Довідково

Покажчик синонімів, технічних та торгових назв речовин

   ------------------------------------------------------------------
| Синоніми, технічні та торгові | Порядковий номер речовин в|
| назви речовин | Списку N 4 |
|----------------------------------+-----------------------------|
|Гокілат | 4 |
|Неопінамін форте | 5 |
|Пінамін форте | 1 |
|Сумітрин | 6 |
|L-тироксин натрієва сіль | 2 |
------------------------------------------------------------------

Довідково

Установи-розробники ГДК

   ------------------------------------------------------------------
|Установи, що подали матеріали з |Порядковий номер речовин|
| обгрунтування ГДК | в Списку N 4 |
|---------------------------------------+------------------------|
|1. НДІ профілактичної токсикології і | 1, 4, 5, 6 |
| дезінфекції Держкомсанепіднагляду | |
| Росії (м.Москва), | |
| ВАТ "НДЦ Побутхім", | |
| ІМТ АМН України (м.Київ) | |
|2. Державний науковий центр лікарських | 2 |
| засобів (м.Харків) | |
|3. НДІ гігієни праці і профзахворювань | 3 |
| (м.Харків) | |
|4. Державний науковий центр з | 7 |
| антибіотиків (РФ), | |
| НПО "Фармбіомед" | |
------------------------------------------------------------------

Видання офіційне.Комітет з питань гігієнічного
регламентування МОЗ України 
Цей Список не може бути повністю
або частково передрукований,
тиражований та поширений без
дозволу Комітету з питань
гігієнічного регламентування МОЗ
України 

Затверджено
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
23.02.2000 N 30

Список N 4
Орієнтовні безпечні рівні дії (ОБРД) шкідливих речовин
у повітрі робочої зони *

   ---------------------------------------------------------------------
| NN| Найменування |Величина|Переважний|Затверджені** |
|з/п| речовини |ОБРД, |агрегатний| |
| | |мг/м3 |стан у | |
| | | |повітрі в | |
| | | |умовах ви-| |
| | | |робництва | |
|---+--------------------------+--------+----------+----------------|
|1. |Амінокапронова кислота | 5 | а |16.07.99 N 90 |
| | | | | |
|2. |Динітродіетиленгліколь+ | 0,05 | п+а |16.07.99 N 89 |
| | | | | |
|3. |1-4-хлорбензоїл-5-метакси-| 0,05 | а |16.07.99 N 89 |
| |-2-метіндол-3 оцтової кис-| | | |
| |лоти (індометацин) | | | |
| | | | | |
|4. |Тринітрогліцерин+ | 0,02 | п+а |16.07.99 N 89 |
| |(нітрогліцерин) | | | |
| | | | | |
|5. |(1-[(2-хлорфеніл)- | 0,1 | а |25.01.2000 N 103|
| |дифенілметил]-1Н-імідазол | | | |
| |(клотримазол) | | | |
---------------------------------------------------------------------

Примітка: а аерозоль; п+а - пари + аерозоль; + потребує спеціального захисту шкіри та очей; * Список N 4 є додатком до переліку "ОБУВ вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны" (N 5203-90) та списків NN 1, 2, 3, затверджених наказом МОЗ України; ** дата затвердження та номер постанови Головного державного санітарного лікаря України. ОБРД встановлені на два роки з моменту введення нормативів в дію.

Зміни та доповнення:

вилучити 5-фторурацил з Списку N 2 "Орієнтовні безпечні рівні (ОБРВ) шкідливих речовин в повітрі робочої зони".

Довідково

Установи-розробники ОБРД

   ------------------------------------------------------------------
|Установи, що подали матеріали з |Порядковий номер речовин|
| обгрунтування ГДК | в Списку N 4 |
|---------------------------------------+------------------------|
|1. Державний науковий центр лікарських | 5 |
| засобів (м.Харків) | |
|2. Інститут медицини праці АМН України | 2,4 |
| (м.Київ) | |
|3. Інститут хімічної технології та | 1 |
| промислової екології (м.Рубіжне) | |
|4. Український НДІ фармакотерапії | 3 |
| України (м. Харків) | |
------------------------------------------------------------------

Видання офіційне.Комітет з питань гігієнічного
регламентування МОЗ України 
Цей Список не може бути повністю
або частково передрукований,
тиражований та поширений без
дозволу Комітету з питань
гігієнічного регламентування МОЗ
України 

Затверджено
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
23.02.2000 N 30

Список N 3
Гранично допустимі концентрації забруднюючих речовин (ГДК)
в атмосферному повітрі населених місць *

   ------------------------------------------------------------------
|NN |Найменування | Величина ГДК, |Клас |Затверджено** |
|з/п|речовини | мг/куб.м |небез-| |
| | |-------------------|печно-| |
| | |максима- |середньо-|сті | |
| | |льна |добова | | |
| | |разова | | | |
|---+----------------+---------+---------+------+----------------|
|1. |2-бутеналь |0,005 | 0,001 | 1 |10.08.99 N 97 |
| | | | | | |
|2. |Метилмеркаптан |0,0001 | - | 4 |10.08.99 N 96 |
| | | | | | |
|3. |Мікроорганізми- |5.10ст.2 | | 4 |25.01.2000 N 101|
| |продуценти |куо/куб.м| | | |
| |Streptomyces | | | | |
| |avermitilis | | | | |
| |ВНИИСХМ-54 | | | | |
| |(ІМВАс-50003) | | | | |
------------------------------------------------------------------

Примітка: КУО - колонієутворюючі одиниці; * діючими на території України є ГДК, величини яких наведені у переліках "Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними і біологічними речовинами)" ДСП-201-97, та списках NN 1, 2, затверджених наказом МОЗ України; ** дата затвердження та номер постанови Головного державного санітарного лікаря України.

Довідково

Покажчик синонімів, технічних та торгових назв речовин

   ------------------------------------------------------------------
|Синоніми, технічні та торгові |Порядковий номер речовин в |
|назви |Списку N 3 |
|------------------------------------+---------------------------|
|Кротоновий альдегід, | 1 |
|в-метилакролеїн, метил пропеналь | |
|------------------------------------+---------------------------|
|Метантіол | 2 |
------------------------------------------------------------------

Довідково

Установи-розробники ГДК

   ------------------------------------------------------------------
|Установи, що подали матеріали з | Порядковий номер речовин в|
|обгрунтування ГДК | Списку N 3 |
|------------------------------------+---------------------------|
|Інститут екогігієни і токсикології | 1 |
|ім. Л.і.Медведя (м.Київ) | |
|------------------------------------+---------------------------|
|Львівський державний медичний | 2 |
|університет (м.Львів) | |
------------------------------------------------------------------

До відома: у додаток 1"Б" "Значення гранично допустимих концентрацій" ДСП-201-97

а) внести зміни:

- у N 118 "Данітол" - змінити значення середньодобової ГДК на 0,005 мг/м3;

- у N 233 "Кадмію оксид" - змінити клас небезпечності на 1-й;

- у N 299 "Метилмеркаптан" -змінити значення ГДК на 0,0001 мг/м3, клас небезпечності на 4-й

б) викласти назви хімічних речовин у наступній редакції:

- N 150 "О,О-Диметил-О-(2-діетиламіно-6-метилпіримідил-4) тіофосфат" (актелік);

- N 166 "1,3-Ди-(2,4-ксиліміно)-2-метил-2-азопропан" (мітак);

- N 449 "S,S,S-Трибутилтритіофосфат" (бутифос).

Видання офіційне.Комітет з питань гігієнічного
регламентування МОЗ України 
Цей Список не може бути повністю
або частково передрукований,
тиражований та поширений без
дозволу Комітету з питань
гігієнічного регламентування МОЗ
України 

Затверджено
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
23.02.2000 N 30

Список N 4
Орієнтовні безпечні рівні дії (ОБРД) забруднюючих речовин
в атмосферному повітрі населених місць *

   ------------------------------------------------------------------
| NN| Найменування |Величина |Затверджено** |
|з/п| речовини |ОБРД, | |
| | |мг/м3 | |
|---+----------------------------+-----------+-------------------|
|1. |Динітродіетиленгліколь | 0,01 | 10.08.99 N 92 |
| | | | |
|2. |Пил вуглецевого волокна | 0,05 | 10.08.99 N 95 |
| |(Запорізького заводу ВАТ | | |
| |"Укрграфіт" | | |
|3. |Пил сольового шлаку (при | 0,1 | 25.01.2000 N 102|
| |виробництві алюмінієвих | | |
| |сплавів з металобрухту та | | |
| |алюмінієвмісних відходів) | | |
|4. |Суміш насичених вуглеводнів | 3,0 | 10.08.99 N 95 |
| |С2-С8 і суміш насичених і | | |
| |ненасичених вуглеводнів | | |
| |(С1-С4) | | |
| |(Запорізького заводу ВАТ | | |
| |"Укрграфіт") | | |
|5. |Тринітрогліцерин | 0,001 | 10.08.99 N 92 |
| |(нітрогліцерин) | | |
|6. |N-[4-2-(5-хлор-2- | 0,001 | 20.08.99 N 93 |
| |метоксибензамідо)-етил]- | | |
| |фенілсульфоніл-N- | | |
| |циклогексилсечовина | | |
| |(глібенкламід, манініл, | | |
| |міглюкан, мікроназа) | | |
|7. |1-4-хлорбензоїл-5-метокси- | 0,002 | 10.08.99 N 94 |
| |2-метиндол-3-оцтової кислоти| | |
| |(індометацин, метиндол, | | |
| |сидалгон, ревмадолон, | | |
| |ревматин) | | |
------------------------------------------------------------------

Примітка: * діючими на території України є ОБРД, величини яких наведені в списках NN 1, 2, 3, затверджених наказом МОЗ України; ** дата затвердження та номер постанови Головного державного санітарного лікаря України. ОБРД встановлені на три роки з моменту введення нормативів у дію.

Довідково

Установи-розробники ОБРД

   ------------------------------------------------------------------
|Установи, що подали матеріали з |Порядковий номер речовин в|
| обгрунтування ОБРД | Списку N 4 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Український НДІ фармакотерапії | 7 |
|ендокринних захворювань МОЗ | |
|України (м.Харків) | |
|Український науково-гігієнічний | 1,5,6 |
|центр (м.Київ) | |
|Харківський державний медичний | 6 |
|університет (кафедра гігієни і | |
|екології N 2), м.Харків | |
|Запорізький державний медичний | 3,4 |
|університет (кафедра гігієни і | |
|екології), м.Запоріжжя | |
------------------------------------------------------------------

До відома:

значення ОБРД борного ангідриду залишити на рівні 0,02 мг/м3 (постанова від 10.08.99 р. N 95).

Видання офіційне.Комітет з питань гігієнічного
регламентування МОЗ України 
Цей Список не може бути повністю
або частково передрукований,
тиражований та поширений без
дозволу Комітету з питань
гігієнічного регламентування МОЗ
України